گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

انتظار از تحصیلکرده ها


در دوره رنسانس یعنی سالهای ۱۴۵۰ تا ۱۶۰۰ موسیقی نیز همانند سایر هنرها شاهد تغییرات، گسترش و پیشرفت چشمگیری بود، بخصوص اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ در سال ۱۴۳۶ کمک شایانی به توسعه و رواج موسیقی کرد.

در آن دوران از هر فرد تحصیل کرده ای انتظار میرفت که تعلیم موسیقی دیده باشد. حتی شکسپیر (۱۵۶۴-۱۶۱۶) در آثار خود بارها به لزوم همراهی موسیقی در زندگی اشاره کرده

است. مثلا” در نمایشنامه تاجر ونیزی می خوانیم:

آنکس که بهره ای از موسیقی ندارد،
آنکس که هماهنگی نغمه های دلنشین موسیقی دگرگونش نکن،
به کار خیانت، تباهی و فساد می آید.

گفتگوی هارمونیک
گفتگوی هارمونیک

گفتگوی هارمونیک

مجله آنلاین «گفتگوی هارمونیک» در سال ۱۳۸۲، به عنوان اولین وبلاگ تخصصی و مستقل موسیقی آغاز به کار کرد. وب سایت «گفتگوی هارمونیک»، امروز قدیمی ترین مجله آنلاین موسیقی فارسی محسوب می شود که به صورت روزانه به روزرسانی می شود.

۱ نظر

بیشتر بحث شده است