گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

نقد ردیف علی اکبر شهنازی، آلبوم عکس

آلبوم عکس به همراه موسیقی از مراسم نقد ردیف میرزاحسینقلی فراهانی


موسیقی از مراسم نقد ردیف میرزا حسینقلی فراهانی

audio.gif
تکنوازی تار گوشه دلکش، میرزاحسینقلی فراهانی

audio.gif
تکنوازی تار دستگاه ماهور، حاج علی اکبر خان شهنازی

audio.gif
تکنوازی تار آواز ابوعطا، داریوش پیرنیاکان

       
 
       
 
       
 
       
 

سجاد پورقناد

سجاد پورقناد متولد ۱۳۶۰ تهران
نوازنده تار و سه تار، خواننده آواز اپراتیک و سردبیر مجله گفتگوی هارمونیک
sadjad.p@gmail.com

۱ نظر

بیشتر بحث شده است