گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

گزارش تصویری نقد ردیف علی اکبر شهنازی

داریوش پیرنیاکان، علیرضا میرعلی نقی و شهرام صارمی


موسیقی از مراسم نقد ردیف میرزا حسینقلی فراهانی

audio.gif
تکنوازی تار گوشه دلکش، میرزاحسینقلی فراهانی

audio.gif
تکنوازی تار دستگاه ماهور، حاج علی اکبر خان شهنازی

audio.gif
تکنوازی تار آواز ابوعطا، داریوش پیرنیاکان

       
 
       
 
       
 
       
 
سجاد پورقناد

سجاد پورقناد

سجاد پورقناد متولد ۱۳۶۰ تهران
نوازنده تار و سه تار، خواننده آواز اپراتیک و سردبیر مجله گفتگوی هارمونیک
لیسانس تار از کنسرواتوار تهران و فوق لیسانس اتنوموزیکولوژی از دانشکده فارابی دانشگاه هنر تهران

۱ نظر

بیشتر بحث شده است