گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk


درسایت یکی از سازنده های بزرگ پیانو بنام “Baldwin” به نکته جالبی اشاره شده است. این سازنده که از سال ۱۸۶۲ مشغول ساخت پیانو است در قسمتی از سایت خود تحت عنوان تاریخ پیانو (Piano History) راجع به تاریخچه پیانو صحبت کرده است.

و در آن صفحه بصورت مصور سیر تکاملی پیانو از گذشته تا به امروز را آورده است. در ابتدایی ترین بخش این قسمت عکس سازی را انداخته است که بی شباهت به سنتور ما ایرانی ها

نیست. در این سایت آمده که دالسیمر (Dulcimer) (نوعی سنتور) از اجداد پیانو است که کمی پس از تولد حضرت عیسی مسیح (ع) در ایران بوجود آمده است.

در ادامه سپس مقایسه ای کرده که ساختار داخلی این ساز شبیه پیانو هست، شامل جعبه صدا و خرکهایی که سیم ها را نگاه می دارند و تنها تفاوت عمده چکش ها هستند که بجای کلاویه

توسط دست به سیم ها ضربه وارد میکنند.

گفتگوی هارمونیک
گفتگوی هارمونیک

گفتگوی هارمونیک

مجله آنلاین «گفتگوی هارمونیک» در سال ۱۳۸۲، به عنوان اولین وبلاگ تخصصی و مستقل موسیقی آغاز به کار کرد. وب سایت «گفتگوی هارمونیک»، امروز قدیمی ترین مجله آنلاین موسیقی فارسی محسوب می شود که به صورت روزانه به روزرسانی می شود.

۱ نظر

بیشتر بحث شده است