گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

موسیقیدانها آستین هایشان را بالا می زنند!

اهالی موسیقی ایران تا کنون در بسیاری از برنامه های مربوط به امور خیریه، فعالیتی جدی داشته اند؛ مخصوصا در سالهای اخیر بارها و بارها، شاهد اجرای هنرمندان ایرانی در حمایت از سیل دیدگان، زلزله زدگان و… بوده ایم. در تمام این برنامه های خیریه اهالی موسیقی با استفاده از هنرشان سعی در جذب سرمایه های مادی مردمی برای کمک به آسیب دیدگان داشته اند اما هیچ گاه حرکت منسجم و بزرگ حمایتی به صورت مستقیم از اهالی موسیقی ایران دیده نشده است.

در سالهای اخیر موضوع اهداء سلولهای بنیادین، به صورت فراگیری مطرح شده است و همگی، کم و بیش در مورد این فناوری اطلاعاتی داریم. چه نیکوست که در اقدامی هماهنگ و نمادین به همراهی اهالی موسیقی، به این حرکت انسانی بپوندیم و با اهدای نمونه خون خود، شانس زنده ماندن انسانی را افزایش دهیم.

طبق قراری که با تعدادی از موزیسین ها گذاشته شده، قرار است روز شنبه ۲۴ آبان ماه سال جاری ساعت ۹ صبح در بیمارستان شریعتی تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، گردهم آییم و با در این حرکت خیرخواهانه حضور به هم رسانیم.

لازم به ذکر است تمام افرادی که سابقه بیماری های سرطانی، آسم و دیابت ندارند و نیز بین سنین ۱۸ تا ۵۵ سال هستند، می توانند در این اهدا شرکت کنند.

بخشی از بیانیه بنیاد شهرزاد
ﺭﻭﺯاﻧﻪ ﺗﻌﺪاﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ اﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻥ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻫﺪا ﻛﻨﻨﺪﻩ اﺯ ﺩﺳﺖﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺭا اﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪهیم ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻳﻜﻲ اﺯ اﻓﺮاﺩ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻆﺎﺭ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

سالانه هزاران نفر دچار بیماریهای کشنده‌ای مثل سرطان خون می‌شوند که برای تعداد زیادی از این بیماران تنها درمان نجات بخش، “پیوند سلولهای بنیادی” می ﺒﺎﺷﺪ. ﻓﻘﻄ ۳۰% اﺯ بیماران در میان بستگان خود اﻫﺪا ﻛﻨﻨﺪﻩ ای ﺭا پیدا می‌کنند و برای بقیه تنها شانس زنده ماندن، دریافت پیوند از فردی است که با وی هیچ نسبت خویشاوندی ندارد.

ﺑﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ، ﻓﺮﺩ اﻫﺪا ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ!

سجاد پورقناد

سجاد پورقناد

سجاد پورقناد متولد ۱۳۶۰ تهران
نوازنده تار و سه تار، خواننده آواز اپراتیک و سردبیر مجله گفتگوی هارمونیک
لیسانس تار از کنسرواتوار تهران و فوق لیسانس اتنوموزیکولوژی از دانشکده فارابی دانشگاه هنر تهران

دیدگاه ها ۳

بیشتر بحث شده است