گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

نقدی بر کتاب «آهنگسازی- آوازخوانی به زبان ساده»؛ کتابی به نام خود از آن دیگری! (۲)

 ۳- بر ترجمۀ این کتاب، به‌ویژه در بخش دوم آن، نیز نقدهایی وارد است، که برای اهل علم آواز کاملاً آشکارند، که در ادامه برخی از آنها را برمی‌شمارم:
الف ـ واژگانی مشابه، در چند صفحۀ مختلف کتاب با بی‌دقتی و شتابزدگی اشتباه و البته متفاوت ترجمه شده است. نمونه‌وار واژه‌های قوی و ضعیف از حالات دینامیکی صدا را جایی کوتاه و بلند (صفحه ۸۹)، جایی آهسته و بلند (صفحه ۱۰۸) و جایی کم و بالا (صفحه ۱۱۰) ترجمه شده که اشتباهی جدی است.

ب ـ به دلیل عدم شناخت واکه‌ها، واژۀ ‌‌«‌Diphthong» را در صفحه (۱۰۱) کاملاً بی‌ارتباط دو صدای نامتقارن ترجمه کرده که ترجمۀ صحیح آن واکۀ مرکب یا واکۀ دوصدایه است، و باز چنین اشتباهی در ترجمۀ واژۀ «Intonation» در صفحات (۹۷ و ۱۱۷) رخ داده و آن را نامتقارن بودن ترجمه کرده است، در صورتی که این واژه‌ هیچ ارتباطی با تقارن یا عدم تقارن ندارد و با توجه به متن معنای آهنگ برای آن درست است. و البته به سادگی و با رجوع به هر یک از فرهنگ‌ واژگان از این اشکال جلوگیری می‌شد.

۴- نقد دیگر، ضعف دانش در مباحث مرتبط با تلفیق شعر و موسیقی در آهنگسازی (ص ۳۰) است.

الف ـ صورت صحیح مصرع دوم این شعر حافظ (صلاح کار کجا و من خراب کجا /  ببین تفاوت ره از کجاست تا کجا)، بر اساس نسخ معتبر حافظ «ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا» است، و حتی حذف هجای «به»‌ که در وزن شعر سکته ایجاد کرده را نیز نویسنده متوجه نشده است.
ب ـ در سطرهای سوم و چهارم در تقطیع هجایی یا به قول ایشان سیلاب‌بندی (سیلاب واژه‌ای یونانی است)، به جای واژۀ مصرع دو بار به اشتباه واژۀ بیت به‌کار رفته است.
ج ـ هجاهای کوتاه و بلند واژگان کمیت‌های نابرابری هستند و نمی‌توان آنها را با شکل گرافیکی یکسان و یک شکل نشان داد:

در توضیح پانویس همین نکته نیز اشتباه وجود دارد. زیرا در تقطیع هجایی هدف نشان دادن کوتاه و بلندی هجاهاست و ارتباطی به حروف ندارد. جالب آن‌که در نت‌نویسی زیر آن نیز ارزش زمانی و معادلهای هجاها رعایت نشده است، و در ادامۀ توضیح پانویس نیز به اشتباه کلمۀ حروف به جای هجا نوشته شده است.
د- در سطر پنجم هم که نوشته شده: «این یک بیت شعر از حافظ است که دارای اوزان شعری است». باید نوشته شود این بیت شعر دارای یک وزن شعری است.

آیا ادعای علمی بودن چنین کتابی را که اشکالات فراوانی دارد، می‌توان پذیرفت؟ نقد دیگر این است، چرا انتشاراتی به عریض و طویلی سورۀ مهر کتابهایش را ویراستاری علمی نمی کند! و چرا چنین کتابی ویراستار ندارد؟

۵ اشکال دیگر این اثر، نداشتن متد تالیف و صرفاً قرار دادن چنین نظراتی دربارۀ آهنگسازی (بخش اول)، تمرینات دیگران برای پرورش صدا (بخش دوم) و در ادامه نکاتی فنی دربارۀ میکروفن، استودیو و افکت‌ها پشت سرهم و در یک اثر است.

شایان ذکر است، در بخش دوم کتاب تمرینات صوتی خوبی البته بر اساس ساختار زبان آوایی انگلیسی و بدون معادل‌سازی آوایی فارسی برای پرورش صدا ارائه شده ( منظور همان تمریناتی که بدون ذکر ماخذ استفاده شده‌اند) و در بخش سوم نیز اطلاعات مفیدی دربارۀ ضبط صدا و استودیو برای خوانندگان و نوازندگان ارائه شده است.

سعید مجیدی

سعید مجیدی

متولد ۱۳۵۳، خواننده و منتقد موسیقی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است