گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

مصاحبه ای منتشر نشده از مرتضی نی داوود (۷)

مرتضی نی‌داوود (۱۲۷۹ - ۱۳۶۹)

از میان ردیف ها کدامیک را معتبر می دانید؟

موسیقی آقا حسینقلی برای بنده و درویش خان خیلی معتبرتر است. میرزا عبدالله و آقا حسین قلی پسران آقا علی اکبر فراهانی هستند. درویش خان برای بنده خیلی معتبر است یعنی اصل موسیقی ما دست این خانواده است و امروز بدبختانه روی یک دلیل هایی که نمی دانم از دست ما خارج شده و عده کمی روی می آورند به موسیقی ایرانی.

بایستی این ۲۹۷ گوشه را بدانند. البته اگر ابتکاری خود نوازنده داشته باشد می شود، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. البته مجموعه علم موسیقی اگر بخواهید یک ساعت ساز بزنید اگر ۲۹۷ گوشه بلد نباشید محال است بتوانید سازی بزنید مگر این که هی تکرار کنید و این غلط است. تکرار مورد ندارد. ولی اگر مایه داشته باشید می توانید بیشتر از یک ساعت در یک دستگاه سازی بزنید. هم ابتکار لازم است هم این که این گوشه ها را بدانید. بنده خیلی میل دارم که زنده باشم که ببینم جوانان این مملکت دارند کار موسیقی ایرانی می کنند تصور نمی کنم سن و سال بنده به من این اجازه را بدهد زیرا الان ۸۰ سال دارم.

در مورد خانم روح انگیز بفرمایید؟

روح انگیز شاگرد من بود. ۱۰ سال در رادیو هفته ای یک شب می آمد، ادیب خوانساری، بنان و … هفته ای یک شب می آمدند از مجلس استفاده می کردند.

فرق تار قفقازی و تار ایرانی چیست؟

تار ایرانی ها نرمتر، ظریف تر و سالم تر است. مال قفقازی ها سیم بیشتر دارد و شلوغ تر است و آنها رنگ زیاد می زنند. تار ما ظرافت دارد، مال آنها ۱۱ سیم است. مال ما ۶ سیم گاهی از سر دلتنگی ساز می زنم، گاهی خوشحالی. برای دوستانم نمی زنم ولی برای نبیره ها و نوه هایم می زنم.

برای جوان ها چه توصیه ای دارید؟

از همه هنرجویان خواهش می کنم رعایت موسیقی ایرانی را داشته باشند، بین این آوازها ضرب بگیرند، پیرامون موسیقی اصیل ایرانی گردش کنند.

از پنجه چه کسانی خوشتان می آید؟

آقای تجویدی خود می زند. آقای اسدالله ملک، آقای جلیل شهناز، فرهنگ شریف، پرویز یاحقی از همه بهتر همین ها هستند که نام بردم. در سنتور آقای پایور، آقای ورزنده، البته آقای پایور رییس دسته است. مرتضی محجوبی، قربان، سازش اروپایی بود ولی این مرد بزرگ به قدری مهارت داشت که هیچ جور نشان نمی داد که این وسیله خارجی است برای این که از سوز دل ایرانی صحبت می کرد. دل نشین بود و گفتگوی خوب او را با پیانو خیلی دیدم. من ایرانی بودن و ایرانی ساز زدن با پیانو مثل محجوبی ندیدم، خودش هم مرد خیلی خوبی بود.

بهروز مبصری

بهروز مبصری

متولد ۱۳۳۶ ساوه
محقق تاریخ موسیقی و نوازنده تار و سه تار

۱ نظر

بیشتر بحث شده است