گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

سعید یعقوبیان

عکس کاور خود را تغییر دهید
یعقوبیان
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۵۸ تبریز کارشناس ارشد علوم اقتصادی و برنامه‌ریزی از دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۶ نوازنده‌ی تار و سه‌تار، منتقد و پژوهشگر موسیقی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است