گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

معرفی مجموعه «موسیقی‌دان کوچولو» (۲)


تکالیف شروع دفتر اول نیز در همین راستا هستند. به عنوان نمونه تکالیف ۱ و ۳ را تحت عنوان «موسیقی گوش می‌کنیم. آهنگ می‌سازیم. نقاشی می‌کشیم» می‌آوریم: (در این قسمت تکالیف ذکر شده آورده می‌شوند) تکلیف۱ (صفحۀ ۱۵) تکلیف ۳ (صفحۀ ۱۷).

در ادامه توصیه های آموزشی در بخش «آشنایی با فواصل» می‌خوانیم:
“موسیقی جهانِ اصوات با کیفیت متفاوتِ فواصل است. بسیار مهم است که از همان اولین درس‌ها کودک را با کشف و محتوای حسی و درونی هر یک از آنها وارد جهان سحرآمیز فواصل کنیم. آموزش فواصل به بچه‌های کوچک بهتر است با شکل و قصه همراه باشد. هر شکل باید خصلت فاصله‌ای معین را منعکس کند. درک مفاهیم خشک و انتزاعی همچون «فاصله دوم»، «فاصله سوم» و غیره برای کودک مشکل است، بگذارید او نام فاصله را بشناسد و شکل آن را به خاطر بسپارد (تفکر استعاره آمیز رشد می‌کند و شنوایی فعال می‌شود)”.

به عنوان نمونه‌هایی از تکالیف برای فواصل به تکلیف شماره ۶ (صفحۀ ۲۱) برای فاصله دوم ملودیک، تکلیف شماره ۸ (جوجه تیغی، صفحه ۲۲) برای فاصله دوم هارمونیک و تکلیف شماره ۱۳ (صفحه ۲۶) برای فاصله چهارم اشاره می کنیم. (در این قسمت تکالیف ذکر شده اورده می شوند)به این ترتیب در پایان هر دفتر «توصیه های آموزشی» روشن و قابل فهم در رابطه با موضوعات هر دفتر ارائه می‌شود.

برای دفترهای پنج‌گانه کاربرد‌های ذیل متصور است:
الف) کتاب راهنمای معلم در درس آموزش بداهه نوازی وآهنگسازی دورۀ ابتدایی.

مؤلفان در سرآغاز دفتر خطاب به معلمان می‌گویند: «توصیه‌های مشروح این کتاب‌ها به شما کمک می‌کند همراه بچه‌ها گام‌های ضروری را با (آغاز از الفبا) بردارید».

ب) کتاب درسی برای آموزش بداهه‌نوازی و آهنگ‌سازی دورۀ ابتدایی.

هم کتاب درسی است و هم دفتر تمرین موسیقی و به تناسب گاهی دفتر نقاشی و گاهی دفتر نگارش و انشای داستان.

ج) مرجعی مناسب برای مربیان آموزش موسیقی کودک در آموزشگاه‌های آزاد موسیقی.

د) مدخلی برای ورود به منابع تخصصی دروس آهنگ‌سازی، هارمونی، فرم و غیره. از آن‌جا که در این دفترها مبانی آهنگ‌سازی با زبانی ساده مطرح می‌شوند و در رابطه‌ای تنگاتنگ و ارگانیک با کاربردها و تمرینات عملی قرار می‌گیرند، آموزش گام به گام همراه با مثال‌های عملی، این مجموعه را به خود آموزی مناسب برای همۀ علاقه مندان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای موسیقی بدل می‌کند.

سجاد پورقناد

سجاد پورقناد

سجاد پورقناد متولد ۱۳۶۰ تهران
نوازنده تار و سه تار، خواننده آواز اپراتیک و سردبیر مجله گفتگوی هارمونیک
لیسانس تار از کنسرواتوار تهران و فوق لیسانس اتنوموزیکولوژی از دانشکده فارابی دانشگاه هنر تهران

۱ نظر

بیشتر بحث شده است