گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

منا: کتاب سوم شایسته باز نویسی به زبان امروزی بود

شهاب منا

بنابراین، نگاه قدیم‌گرای هدایت به تبیین تئوری موسیقی دستگاهی که خلاف جریان روزگار خود بوده و زبان گفتار ثقیل او از عوامل بنیادینی است که به مجمع‌الادوار در زمان حیات مؤلف و چند دهه پس از آن چندان که باید توجه نشده است. این حد که این بنده نیز انجام داده‌ام کافی نیست و به‌عنوان مثال جلد سوم کتاب که به تئوری موسیقی دستگاهی اختصاص دارد شایستۀ یک بازنویسی به زبان روان امروزی و شرح است تا این منبع ارزشمند برای نسل کنونی بیشتر قابل استفاده شود.

دکتر مهدی برکشلی، فیزیکدان و موسیقی‌دان برجسته، شرحی بر مجمع‌الادوار نوشته‌‌اند که متأسفانه تاکنون چاپ نشده است.

روح‌الله خالقی با شیوۀ نت‌نویسی هدایت موافق نیست و خط موسیقی غربی را بین‌المللی می‌داند و اذعان می‌دارد نباید خط موسیقی شخصی باشد و چند علامت خاص موسیقی ایرانی هم چنانکه وزیری ارائه کرده است گویای نحوۀ اجرای تکنیک‌های اجرای موسیقی ایرانی است.

اما اینکه هدایت و در دوره‌های بعد موسیقی‌دانان دیگر (نظیر مرتضی محجوبی) از نت‌نویسی الفبایی استفاده کرده‌اند و علائمی شخصی برای نگارش تکنیک‌های موسیقی ایرانی در نظر گرفته‌اند نشان می‌دهد تعدادی از موسیقی‌دانان ایرانی با نت‌نویسی حامل راحت نیستند و نت‌نویسی الفبایی را که در جهان نیز سابق بر نت‌نویسی حامل است ترجیح می‌دهند و راحت‌تر می‌دانند.

هدایت در ابتدای رسالۀ ابجدی در کتابت موسیقی مزایای نت‌نویسی خود را چنین شرح می‌دهد: به حامل، علامات عرضی دیز و بمل، خطوط اضافه بالا و پایین حامل، و کلیدهای مختلف که در هرکدام محل نت روی حامل با دیگری متفاوت است نیاز ندارد.

روش هدایت برای نگارش نت‌ها با حروف ابجد با روش قدما متفاوت است و هدایت سعی در آسان‌کردن نت‌نویسی ابجدی کرده است، بدین‌ترتیب که برای نت‌های اکتاو اول از «ا» تا «یح» استفاده کرده و همین حروف را با قراردادن خط افقی (-) بالای حرف برای نت‌نویسی اکتاو دوم استفاده کرده و در اکتاو سوم نیز با قراردادن دو خط افقی (=). بدین‌ترتیب، تعداد نت‌های ابجد را محدود کرده (در روش قدما حروف ابجد مربوط به هر اکتاو با اکتاو دیگر متفاوت است و تعداد حروف الفبای نت این سیستم بیشتر از هدایت است.)

قدما برای نشان‌دادن کشش نت‌ها از اعداد ۱ تا ۴ پایین حروف استفاده می‌کردند و هدایت کشش نت‌ها را با علائم دولاچنگ، چنگ، سیاه و سفید نت‌نویسی غربی مشخص کرده است. بدین‌ترتیب، نت‌نویسی هدایت تلفیقی از نت‌نویسی ابجدی (با تغییراتی) و نت‌نویسی غربی است. هدایت برای تکنیک‌های مضرابی موسیقی دستگاهی علائمی را ابداع کرده که در دوره‌های بعد استفاده نشده‌اند و مختص خود او مانده است.

هرچند نت‌نویسی هدایت امروزه متداول نیست، مطالعه و تسلط به آن برای افرادی که می‌خواهند از آوانگاری او از ردیف میرزاعبدالله به روایت مهدی صلحی (منتظم‌الحکما) استفاده کنند یا آن‌را به نت‌نویسی حامل برگردانند ضروری است.

محمدرضا مقدم

محمدرضا مقدم

۱ نظر

بیشتر بحث شده است