گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk
جلیل شهناز (1399-1300)

شهناز طنز پرداز
می‌گویند اکثر هنرمندان بزرگ دارای حس طنز قوی هم هستند. نمونه‌هایی که درستی این سخن را ثابت می‌کنند زیادند؛ در همه رشته های هنری در همه ی فرهنگ‌ها و در همه ملت‌ها. تقسیم بندی های امروزی میان دو مقوله حوزه هنر (art) و ادبیات (literature) تفکیک قائل میشوند در حالی که فرهنگ ایرانی چنین تفکیکی را هنوز ندارد و متأسفانه به خاطر فقدان اندیشه های پرورده و نظام یافته پسوند هنر را به بسیاری از مقوله های دیگر نیز سخاوتمندانه اضافه می‌کند و سخن درست گفتن در این باره را دشوار و دشوارتر می سازد. وقتی که هنوز میان هنر و فن “technic” یا به قول منورالفکران عصر تجدد: «صنعت»، البته نه به معنای “industry” یا تکنولوژی امروز فرقی نمی‌گذارند و فی المثل از هنر آشپزی و هنر دوست یابی حرف می‌زنند دیگر تکلیف عدم تفکیک میان هنر و ادبیات واضح است و نیاز به توضیح ندارد.

ولی در میان هنرها ادبیات بیش از بقیه مانند رشته های تجسمی یا معماری با موسیقی پیوند و ربط دارد شعر یا نثر فرق نمی‌کند مهم در اینجا زبان است. در واقع همه ی هنرها هر کدام به خودی خود یک زبان مستقل هستند نقاشی با خط و رنگ پانتومیم با حرکات ادبیات با کلمات و موسیقی با اصوات حرف خود را می زنند. مطلب قریب به یقین آن است که نزدیکی و هم‌پیوندی ادبیات با موسیقی بسیار بیشتر است نیازی نیست که برای اثبات این فرض -که البته خیلی هم فرض نیست – متوسل به دلیل و برهان شویم این موضوع از لحاظ حسی، عملی منطقی و علمی اثبات شده است. مدت زیادی از این کشف علمی نمی‌گذرد که مرکز ادراک موسیقی و مرکز ادراک زبان گفتاری و نوشتاری ناحیه‌ای است واحد و مشترک در مغز انسان و فراوان دیده شده که موسیقیدانان بزرگ زبان آموزانی پر استعداد بوده‌اند.

نمونه ی فرنگی آن ولفگانگ آمادئوس موتسارت که به مدد موهبت تربیت عالی خانوادگی و اتحاد فرهنگی اروپای قرن هجدهم و البته با نبوغ خود هنوز به دوازده سالگی نرسیده بود که جز زبان مادری‌اش (آلمانی) زبان های فرانسه ایتالیایی انگلیسی و لاتین که برنامه ی درسی مرسوم آن وقت بود را به راحتی صحبت می‌کرد و نمونه ی ایرانی آن استاد روح‌الله خالقی که فرانسه را در نوجوانی انگلیسی را درجوانی و روسی را با همت و علاقه فراوان در سالهای آخر عمر آموخت غیر از زبان آموزی استعداد پردازش زبان – به صورت های گفتاری و نوشتاری – نیز از توانایی‌های افرادی است که استعداد موسیقی دارند.

داستان‌هایی که از طنز پرداز‌ی‌های درخشان استاد ابوالحسن صبا در تقلید از صدای گفتار و شیوه ی ساز زدن استادان هم‌عصرش شنیده شده اجرای دقیق لهجه ی اقلیت‌های مذهبی ایران به توسط استاد غلامحسین بنان نکته گویی های ظریف و پرمعنایی که به استاد احمد عبادی نسبت می‌دهند و بسیاری موارد دیگر که متأسفانه یا خوشبختانه همه در حیطه ی فرهنگ شفاهی و حافظه افراد مانده اند از موارد مثال زدنی در این مقوله هستند.

علیرضا میرعلینقی

علیرضا میرعلی نقی

علیرضا میرعلینقی متولد ۱۳۴۵ در تهران
روزنامه‌نگار، پژوهشگر موسیقی و منتقد هنری

۱ نظر

بیشتر بحث شده است