گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

منا: قصدم ساده‌سازی بود

چندین دهه است که مدرسان، ردیف استاد صبا را از روی کتاب ویرایش شده توسط مرحوم پایور تدریس می‌کنند؛ تغییرات ایجاد شده کار آن‌ها را دشوار نمی‌کند؟
تغییرات اعمال‌شده نیز حاصل سال‌ها مشاهدۀ دشواری‌های تدریس ردیف صبا و داشتن تجربه در آوانگاری و ویرایش ردیف‌های گوناگون توسط اینجانب بوده است و غرض از این ویرایش ساده‌سازی آموزش آن بوده نه دشوارکردنش!

باری، شنیده بودم امروزه بیشتر، شاگردان استاد پایور ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا را تدریس می‌کنند و احتمال می‌دادم که به‌دلیل عِرق و ارادت به استاد بزرگ سنتور، فرامرز پایور، که همۀ ما سنتورنوازان مدیون خدمات گسترده و ارزندۀ او هستیم، از ویرایش جدید کتاب ردیف سنتور استاد صبا استقبال نکنند یا حتی موضع‌گیری کنند.

برای ارزیابی این فرضیه، پیش از انتشار ویرایشم آن‌را به رؤیت آقای رامین صفایی، یکی از شاگردان مورد تأیید استاد پایور که سال‌ها ردیف سنتور استاد صبا را تدریس کرده‌اند، رساندم و نظرشان را جویا شدم. ایشان هم انتقادها و پیشنهادهای سازنده‌ای کردند و نهایتاً گفتند پس از انتشار ویرایش اینجانب، من‌بعد، از این ویرایش در تدریس استفاده خواهند کرد.

آقای دکتر کیومرث پیرَگلو، از شاگردان قدیم و مورد علاقۀ استاد پایور نیز با رؤیت و مطالعۀ کتاب پس از انتشار آن همین نظر مثبت را داشتند. خانم مینا افتاده، دیگر شاگرد پیشکسوت استاد پایور، پس از کسب خبر از انتشار کتاب، جزو اولین افرادی بودند که اقدام بنده را با تماس تلفنی‌شان مورد لطف قرار دادند و ضمن اذعان اینکه ردیف سنتور استاد صبا از نظر نگارش ایرادهایی داشت، برای انجام این مهم تشکر کردند.

همچنین در راستای حمایت از این اثر خبر انتشار این مجموعۀ دوجلدی را در دو کانال تلگرامی مربوط به سنتور و شاگردان استاد پایور اطلاع‌رسانی کردند و با حضور خود در مراسم رونمایی کتاب از ویرایش بنده حمایت کردند. همچنین به کتابخانۀ هنرستان موسیقی دختران پیشنهاد کردند که این کتاب را برای استفادۀ هنرجویان خریداری کنند. آقای وحید طهرانی آزاد، نیز که از شاگردان متأخر و خوب استاد پایورند نیز طی تماس تلفنی اقدام بنده را مورد لطف قرار دادند.

این ابراز الطاف از سوی ایشان و برخی دیگر از دوستان که مدرسان مبرّز سنتورند، چون آقایان: پویا سرایی، محسن حسینی، مصطفی عبادی و…، مرا به نتیجۀ ویرایشم امیدوارتر کرد هرچند با بیست سال سابقۀ نگارش کتاب می‌دانم که در ایران کمتر از دو سال از زمان انتشار نباید در پی بازخورد چندانی بود و اطلاع‌رسانی در اجتماع ما امری بطئی است اما به رواج‌یافتن این ویرایش در بین نوازندگان سنتور خوش‌بینم.

محمدرضا مقدم

محمدرضا مقدم

۱ نظر

بیشتر بحث شده است