گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

روشی برای کمک به هنرجویان در انتخاب کوک درست (۳)

۹- هرچه پاساژ سریع باشد و بالاتر رود، فواصل انگشتان کوچک‌تر می شود.

الف- گوش خواستار این است که نیم پرده ها در پاساژهای سریع و بالا کوچک‌تر باشند.

ب- برای کوچک‌تر کردن فاصله نیم پرده ها انگشت پایینی را در سمت شست قرار دهید.

پ- فواصل نزدیک انگشتان نیم پرده ای در پاساژهای بالا باید با همدیگر جابجا شوند (انگشت جدید جای انگشت قدیم را بگیرد).

۱۰- الگوی انگشت گذاری تغییر پوزیسیون

الف- قبل از تغییر پوزیسیون انگشتان را شل کنید و بعد بدون هیچ عجله ای آن‌ها را سُر دهید.

ب- از الگوهای تغییر پوزیسیون استفاده کنید (تغییر پوزیسیون کلاسیک، رمانتیک، ترکیبی و…). شماره انگشتان را نیز روی نت ها بنویسید و بعد انگشتان را تغییر دهید.

پ- برای رسیدن به نت بالایی که به پوزیسیون تعلق ندارد از مدل انگشت گذاری استفاده کنید و شماره انگشتان را روی نت ها بنویسید.

ت- اگر سیم چسبناک شده است کمی وازلین به نوک انگشتان بمالید تا راحت تر سُر بخورد.

۱۱- اسم پوزیسیون و چگونگی قرارگیری دست برای هر پوزیسیون را بدانید.

الف- اسم هر پوزیسیون را بدانید و آگاه باشید که دست برای هر پوزیسیون به چه نحوی روی دسته قرار می گیرد. شوچیک. اپوس ۸ برای این کار عالی است.

ب- برای پوزیسیون های بالا به خاطر داشته باشید که چه قسمتی از دستتان کلاف ویولن و کدام قسمت شست انتهای دسته را لمس می کند و مچ دستتان چگونه خم می شود.

پ- فرود روی نت را بارها تمرین کنید. ابتدا دست را به سمت خود بیاورید و بعد روی نت قرار دهید.

ت- در حین استراحت یا آمادگی برای نت اول روی آن “Tapping” انجام دهید تا صدای آن را بشنوید و از کوک بودنش مطمئن شوید.

ث- شست هم باید تغییر کند، آن را جا نگذارید.

ج- برای بیشتر نوازندگان محل شست در پوزیسیون پنجم زیر دسته ویولن و در پوزیسیون سوم درست وسط دسته است.

چ- در تغییر پوزیسیون های سریع مخصوصاً پوزیسیون چهار یا پنج شست را زیر دسته ویولن بیندازید و اجازه دهید که کف دست کلاف را لمس کند.

۱۲-سیستم های تقسیم فواصل

هنرجویان پیشرفته می توانند اینتولاسیون خود را با انتخاب سیستم مناسب تنظیم کنند.

سیستم اعتدال مساوی

در سیستم کوک معتدل مساوی که بیشتر پیانوها و تیونرهای کروماتیک بر این اساس کوک شده اند، هر نیم‌پرده مساوی ۱۰۰ سنت و هر اکتاو به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم‌شده است. وقتی در اکتاو و اونیسون با سازی کوک همچون پیانو می نوازید، سیستم کوک معتدل مساوی انتخاب بیشتر نوازندگان سازهای زهی خواهد بود.

زهرا نصیری

زهرا نصیری

زهرا نصیری متولد سال ۱۳۵۳، کرج، لیسانس حقوق قضایی، نوازنده و مدرس ویولن کلاسیک

۱ نظر

بیشتر بحث شده است