گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

تنها میزگرد تخصصی موسیقی ایران (۳)

مرتضی حنانه، هرمز فرهت، هوشنگ استوار و میهمانان خارجی 1347

موسیقی بازاری: هرمز فرهت
من با صحنه فعلی موسیقی ایران آشنا نیستم. چرا که مدتی از وطن دور بودم، اما کار چند آهنگساز مثل آقایان حنانه و استوار را شنیدم و خوشم آمد. درباره کار آهنگسازان ایران که به شیوه غربی آهنگ می سازند نمی توانم نظر قاطعی بدهم. من در سبک خودم در بند مخلوط کردن عوامل ایرانی و موسیقی غرب نیستم. اگرچه در پرلود و فوگ دشتی چنین کاری را کرده ام و چند تای دیگر هم در همین ضمینه ساخته ام. اما این کارها استثنایی بودند.

بیشتر کارهایم از آمیختگی این دو موسیقی به دور بوده. اهنگ هایی که از من اجرا می شد با کارهایی از دوستان غربی من فرق داشت. این را آنان (غربی ها) می فهمیدند که موسیقی من غربی نیست و آنها را به یاد شرق می انداخت.

این تاثیر رابطه در عمق آهنگ هایم وجود دارد و ملیت مرا در آهنگهای من مشخص می کند. چیزی در خون انسان است که خواه و ناخواه در کارش و روحیه اش بروز می کند و از این طریق است که ملیت آشکار می شود. (در واقع منظورشان این بوده که احساس و خون و کشش ملیتی باعث می شود که آثار ایشان خودبخود شرقی باشد و نه بر مبنای تئوری منطقی خاصی که بر پایه موسیقی ایران تدوین شده است.

فرهت ادامه می دهد: من سعی کردم بین ردیف های ایرانی و موسیقی علمی ارتباطی برقرار کنم. شاید این راه حلی شمرده شود. باید دید.

برای اولین بار فرهاد مشکات سخن می گوید: من اولین بار است که موسیقی ایران را رهبری می کنم. از آنجا که تحصیلاتم در غرب بوده و با موسیقی غربی خو گرفته ام برایم خیلی جالب بوده که کار آقایان را یاد بگیرم و اجرا کنم. البته اشکالاتی وجود داشت چرا که هر تکه زبان تازه ای داشت و با آشنایی با آن زبان می شد به رموز کار آنان پی برد.

مشکات اعتقاد داشت که موسیقی ایران یک نوع موسیقی بداهه است و وقتی کمپوزیتور آن را می نویسد آن را از اختیار بداهه خارج می کند که با روح موسیقی ما سازگار نیست! کار ملی یا محلی به اعتقاد او مهم نیست و یا این کار خوب یا بد است که مورد توجه قرار می گیرد.

امیرعلی حنانه

امیرعلی حنانه

۱ نظر

  • می شود اینجوری بیان کرد که در موسیقی حرفه ای در ایران هنوز یک زبان وجود ندارد و ما نمی توانیم با یک زبان بین اللمللی در یران صحبت بکنبم برای همین ما نیاز مند اتحاد وبه قولی همفکری موسیقیدانان بزرگ می باشیم تا موسیقی ما پیشرفت بکنند برای چی موسیقی روس پیشرفت چون همین اتحاد وجود داشت ولی از حدود همین ۴۰ سال پیش هم می بیبنم بین موسیقیدانان اختلافی بوده کماکان هم می بینیم اختلافی هنوز هم هست.

بیشتر بحث شده است