گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

واریاسیون روی ii-V-I، قسمت دوم

در ادامه مطلب تئوری قبل راجع
به واریاسیون های مختلف روی توالی آکورد ii-V-I در اینجا به چند مورد رایج دیگر
اشاره می کنیم.

ii-V-I های موازی
از سایر مواردی که اغلب توسط
نوازنده های موسیقی Jazz استفاده می شود می توان به حالتی اشاره کرد که بصورت موازی
کل توالی آکورد (Progression) بالا یا پایین منتقل می شود. در اینحالت نوازنده (یا
آهنگ ساز) پس از اجرای یک ii-V-I آکورد ii را بالا یا پایین منتقل می کند. بعنوان
مثال :

پرش به اندازه نیم پرده بالا : Dm7-G7-C7–Ebm7-Ab7-Db7 و یا پرش به
اندازه چهارم بالا : Dm7-G7-C7–Gm7-C7-F7

شما می توانید با استفاده از این
روش در زمانهایی که progression اصلی به مدت طولانی روی یک آکورد هست درهارمونی
موسیقی فضایی زیبا بسازید. به این مثال توجه کنید که قسمتی از قطعه Cherry Key را
نمایش می دهد، ملاحظه کنید که چگونه از ii-V-I های موازی در این قطعه استفاده شده
است.

| C#m | F#7 | B6 | % | (ii-V-I in B)
| Bm | E7 | A6 | % | (ii-V-I in A)
| Am | D7 | G6 | % | (ii-V-I in G)
| Gm | C7 | Cm | F7 | (ii-V in F & ii-V in Bb)

زنجیری از ii-V

می توانید از توالی چند ii-V استفاده کنید و سپس روی آکورد درجه I در آخرین
توالی فرود بیایید. این روش بسیار کار برد دارد. به این توالی آکورد دقت کنید که
ابتدا در گام دو ماژور سپس در گام ر بمل و در نهایت در گام می ماژور ii-V استفاده
می شود و به I فرود می آید. Dm7-G7–Ebm7-Ab7–F#m7-B7-E7

در این مثال
ابتدا یک توالی آکورد ii-V-I روی دو ماژور داریم و بعد از آن یک V-I روی F# ماژور و
یک V-I دیگر روی Bb.

زنجیری از V-I
دقیقا” می توانید همانند
حالت زنجیره ای از ii-V ها، زنجیره ای داشته باشید از V-I ها داشته باشید، هرچند
معمولا” اولین آنها با ii شروع می شود. به این مثال توجه کنید :
Dm7-G7-C7–C#7-F#7–F7-Bb7

در این مثال ابتدا یک توالی آکورد ii-V-I روی
دو ماژور داریم و بعد از آن یک V-I روی F# ماژور و یک V-I دیگر روی Bb.

جمع بندی
پس از آشنایی و بکار بردن توالی آکورد ii-V-I شما می
توانید بسادگی با روشهای مختلف که تعدادی از آنها در این دو مطلب ارائه شد به بسط
progression قطعه موسیقی بپردازید. شما می توانید آکورد V را روی یک I جدید حل
کنید، کافی است نیم پرده بالا یا پایین حرکت کنید و یا حتی یک چهارم افزوده. شما می
توانید از زنجیره ای از توالی آکورد ii-V و یا V-I استفاده کنید و …

تنها
نکته ای که حائز اهمیت است و باید به آن بپردازید اینکه بدانید چه کار می خواهید
بکنید و برای آن حداقل در ذهن خودتان برنامه ریزی داشته باشید. مشکلی که اغلب بداهه
نوازان Jazz آنرا فراموش می کنند و بدون فکر اقدام به تغییر دادن آکوردها می کنند.

کاوه رهنما

کاوه رهنما

متولد ۱۳۴۶ تهران
لیسانس الکترونیک
نوازنده پیانو، پژوهشگر موسیقی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است