گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk


یک نوازنده Jazz بندرت یک آکورد سه تایی ساده را در کارهای خود استفاده می کند. حد اقل کاری که او می تواند انجام دهد هفت کردن آکورد است. حال باتوجه به حال و هوای

موسیقی می تواند از فاصله هفتم بزرگ یا کوچک استفاده کند.

میزان اول یک آکورد ساده ماژور است که اگر دقت کنید براساس دو فاصله یکی سوم بزرگ و یکی سوم کوچک درست شده است. حال اگر بیاییم و در انتهای این آکورد یک فاصله
سوم بزرگ هم اضافه کنیم یک آکورد هفت بزرگ مانند CMaj7 ساخته می شود.

C-CMaj.JPG

audio.gif
C-CMaj7

اگر خوب گوش کرده باشید سادگی و صداقت آکورد ماژور را براحتی می توان در آن حس کرد. چرا سادگی برای آنکه یک آکورد ماژور عمومآ حس دروغ گفتن را به انسان منتقل نمی

کند، اما بر عکس یک آکورد ماژور هفت بزرگ حس کنجکاوی انسان را تحریک می کند، و به نوعی تکلیف انسان با آن معلوم نیست. اغلب در آهنگ های cool jazz میتوانید این آکورد را بشنوید.

اما آکورد بعدی که به ندرت در غیر از موسیقی Jazz از آن استفاده می شود، آکورد مینور هفت بزرگ است.

Cm-CmMaj.JPG

کافی است که به انتهای یک آکورد مینور نتی را با فاصله سوم بزرگ اضافه کنید. به شکل دقت کنید.

audio.gif
Cm-CmMaj7

دقت کنید که چگونه فاصله سوم بزرگی که به انتهای آکورد اضافه می شود، عظمت یک آکورد مینور را زیر سئوال می برد.

C-C7.JPG

آکورد بعدی که باید راجع به آن صحبت کنیم آکوردهای هفتم کوچک است که شاید بتوان گفت از هفتم های بزرگ کاربرد بیشتری دارد. اگر به انتهای یک آکورد ماژور یک فاصله سوم
کوچک اضافه کنید آکورد ماژورهفت درست میشود. دقت کنید که بندرت از اصطلاح هفتم کوچک استفاده میشود و همان اصطلاح دوماژور هفت به معنای این آکورد است.

audio.gif C-C7

این آکورد به مراتب از آکورد ماژور پر رنگ تر است ضمن اینکه آن حالت روی هوا بودن و بلا تکلیفی را ندارد. دلیلش هم این است که در Maj7 یک فاصله نیم پرده ای داریم که یک

جور حالت نا مطمئنی و نیاز به حل شدن را ایجاد میکند ولی در آکورد ۷ فاصله به یک پرده تبدیل شده که کاملا” ثابت است.

Cm-Cm7.JPG

و بالاخره آخرین آکوردی که راجع به آن صحبت میکنیم، آکورد مینور هفت مانند Cm7 است.

در اینجا هم باید بگوییم که ساده ترین راهی که می توان یک آکورد مینور را در موسیقی Jazz رنگ آمیزی کرد اضافه کردن هفتم کوچک به آن است. به شکل نگاه کنید، کافی است که

یک فاصله سوم کوچک را به انتهای آکورد مینور اضافه کنید، نتیجه این به اینصورت در خواهد آمد.

audio.gif
Cm-Cm7

افزودن هفتم کوچک به هیچ وجه ثبات آکورد مینور را برهم نمیزند فقط کمی آکورد را کش میدهد.

کاوه رهنما

کاوه رهنما

متولد ۱۳۴۶ تهران
لیسانس الکترونیک
نوازنده پیانو، پژوهشگر موسیقی

دیدگاه ها ۵

بیشتر بحث شده است