گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

فراخوان پانزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان

فراخوان پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، با اضافه شدن بخش آهنگسازی، در بخش‌های موسیقی نواحی ایران، موسیقی دستگاهی و موسیقی کلاسیک منتشر شد. متن کامل این فراخوان را در این لینک می توانید دریافت کنید.

در بخشی از متن فراخوان پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، آمده است:
پانزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان با مشارکت گستردۀ استادان برجستۀ موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی، با حمایت دفتر موسیقی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزار خواهد شد. این جشنواره دارای چهار بخش اصلی است:
موسیقی دستگاهی ایران، موسیقی کلاسیک ، موسیقی نواحی ایران و بخش آهنگسازی. در بخش موسیقی دستگاهی ایران خوانندگان و نوازندگان سازهای تار، تنبک، دف، سنتور، سه تار، عود، قانون، کمانچه، نی؛ در بخش موسیقی کلاسیک نوازندگان سازهای ابوا، پیانو، ترومبون، ترومپت، فلوت، کلارینت، کنترباس، گیتار کلاسیک، ویلن، ویلنسل، ویولا، هورن؛ و در بخش موسیقی نواحی ایران خوانندگان و نوازندگان
آفرینش در « سازهای زهی، بادی و کوب هایِ مناطق مختلف کشور به رقابت خواهند پرداخت. در حوزۀ موسیقی دستگاهی، بخشی با عنوان به شرح مندرج در همین فراخوان به جشنواره «آهنگسازی» در نظر گرفته شده است. همچنین، در این دوره بخش جدیدی با عنوان » تکنوازی افزوده شده است.

برای شرکت در جشنواره باید رپرتوارِ مشخص شده برای هر بخش به صورت ویدئویی ضبط و در موعد مقرر (حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰) از طریق به دبیرخانۀ جشنواره ارسال شود. پس از بررسی و ارزیابی آثار ارسالی، توسط هیئ تهای داوری، در صورت لزوم، از منتخبین برای «بامک» سامانۀ شرکت در مرحلۀ نهایی دعوت به عمل خواهد آمد.

در این دوره، بخش موسیقی نواحی ایران با تعیین رپرتوارهای تفکیکی به صورت تک مرحله ای برگزار خواهد شد. بخش موسیقی کلاسیک به صورت دو مرحله ای برگزار خواهد شد: قطعات مربوط به بخش موسیقی کلاسیک در مراحل مقدماتی و نهایی در همین فراخوان درج شده است. بخش موسیقی دستگاهی نیز به صورت دو مرحله ای برگزار خواهد شد: در این بخش رپرتوار مرحلۀ اول در همین فراخوان مشخص شده است و رپرتوار و نحوۀ برگزاری مرحلۀ نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.

در بخش های موسیقی دستگاهی و نواحی حفظ بودن قطعات الزامی است. در بخش موسیقی کلاسیک، حفظ بودنِ قطعات بر ای نوازندگان سازهای پیانو و گیتار الزامی است و برای نوازندگان سایر سازها نیز اجرای کنسرتوها از حفظ دارای امتیاز محسوب خواهد شد.

همچنین، در این بخش، در مرحلۀ مقدماتی و نیز در مرحلۀ نهایی، برای قطعاتی که نیاز به همراهیِ پیانو دارد، تعیینِ نوازندۀ همراهی کننده بر عهدۀ متقاضیان است.

گفتگوی هارمونیک

گفتگوی هارمونیک

مجله آنلاین «گفتگوی هارمونیک» در سال ۱۳۸۲، به عنوان اولین وبلاگ تخصصی و مستقل موسیقی آغاز به کار کرد. وب سایت «گفتگوی هارمونیک»، امروز قدیمی ترین مجله آنلاین موسیقی فارسی محسوب می شود که به صورت روزانه به روزرسانی می شود.

۱ نظر

بیشتر بحث شده است