گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

صداقت‌کیش: ممکن است در بعضی قطعات به تقویت صدا نیاز داشته باشیم

برای اولین اجرای ارکستر از چه قطعاتی بهره خواهید گرفت؟
چون ارکسترها فعلا در حال تمرین‌های اولیه هستند هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. در حال حاضر ارکستر اصلی روی قطعاتی از حسین دهلوی، سجاد پورقناد کار می‌کند و در هفته‌های آینده قطعاتی از فرامرز پایور هم به فهرست کارگان در دست تمرین ما اضافه می‌شود. پس از این مرحله با توجه به پاسخی که ارکستر می‌گیریم و کیفیت اجرای هر کدام از قطعات می‌توانیم تصمیم بگیریم چه نوع برنامه‌ای را تثبیت و در نهایت برای اولین کنسرت اجرا کنیم.

بر اساس پیش‌بینی شما و نیز قطعات انتخابی تعداد نوازندگان این ارکستر حدوداً چند نفر خواهند بود؟
ارکستر اصلی ما در حال حاضر حدود ۳۰ نفر نوازنده دارد. این تعداد براساس نوع قطعه و مقتضیات دیگر ممکن است کمی تغییر کند اما در کوتاه‌مدت افزایش یا کاهش چشم‌گیری نخواهد داشت. مثلا در بعضی از قطعات به دلیل این که بعضی از سازها نقش ندارند تعداد نوازندگان روی صحنه موقتاً کم می‌شود یا در بعضی دیگر نوازندگانی برای یک قطعه‌ی خاص به ارکستر اضافه می‌شوند.

در ارتباط با سازبندی این ارکستر توضیح دهید.
سازبندی این ارکستر شامل اغلب سازهای مورد استفاده در موسیقی کلاسیک ایرانی و ترکیب تقریبا متوازنی از سازهای مضرابی و کششی است. ما سنتور، تار، سه‌تار، بم‌تار، عود و قانون را از میان سازهای مضرابی و کمانچه، نی، قیچک آلتو، قیچک باس را از میان سازهای کششی برای این ارکستر در نظر گرفته‌ایم. علاوه بر اینها نوازندگان تمبک و دف هم بسته به این که در قطعه‌ای خط این سازها وجود داشته باشد یا نه در ارکستر می‌نوازند.

برای سازهایی مانند سه تار و نی که از نظر صوتی در ارکستر نیاز به تقویت دارند چه فکری صورت گرفته است؟
برای سه‌تارها یکی دو قطعه در نظر داریم که دیالوگ بین ارکستر و آنسامبل کوچک سه‌تار است و مخصوص چنین اجرایی نوشته شده است. علاوه بر آن ممکن است آثاری مثل «قطعه ای در ماهور» برای سه‌تار و ارکستر تنظیم فرامرز پایور براساس قطعه‌ای از احمد عبادی هم در برنامه قرار بگیرد که آن وقت باید یک تکنواز هم برای کنسرت دعوت کنیم. خط نی در قطعات بیشتری نقش دارد بنابراین با نی نمی‌شود به همان شکل سه‌تار برخورد کنیم.

باید توجه کنیم که مساله‌ی آکوستیکی این سازهایی که گفتید از یک طرف مربوط به بافت اثری است که دارد نواخته می‌شود و از طرف دیگر مربوط به محیط اجرا می‌شود. بنابراین نمی‌شود در این مورد جواب قطعی و یک شکلی داد. ممکن است در نهایت در بعضی اجراها نیاز به تقویت صوتی هم پیدا کنیم ممکن هم هست مخصوصا اگر اجرا جمع و جور باشد و بافت قطعه هم به دقت طراحی شده باشد نیازی به این کار پیدا نشود.

علی نجفی ملکی

علی نجفی ملکی

علی نجفی ملکی متولد ۱۳۶۲ تهران
لیسانس حقوق
نوازنده نی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است