گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

سرگذشت ارکستر سمفونیک تهران (۳)

بدین ترتیب حنانه از اواخر سال ۱۳۳۰ به رهبری ارکستر سمفونیک تهران منسوب شد و تا سال ۱۳۳۲ دو کنسرت بزرگ با این ارکستر اجرا کرد که اولین کنسرتو پیانو با ارکستر سمفونیک تهران است که با سولیستی خانم تانیا آشوت بانوی پیانیست ایرانی اجرا شد.

مجله نیروی سوم در تاریخ دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۳۲ شماره ۱۴۲ مطلبی منتشر کرد که در آن ژورنالیستی می نویسد: «در سه ماه گذشته یکروز حنانه را دیدم که با شانه های خمیده و چهره ای غمگین، آهسته و متحیر از خیابان سعدی می گذرد و وقتی که به او رسیدم، بدون مقدمه گفت: در کشوری که … ها به آزادی خانه دارند و به کسب حلال مشغولند، وزارت فرهنگ و هنر از واگذاری سالن فرهنگ برای کنسرت ما خودداری می کند!

من می دانستم که حنانه مشغول تمرین است حتی سر تمرین او هم در هنرستان حاضر شدم.

چیزی نداشتم که به او بگویم، فقط به او گفتم، در این کشور زندگی برای مردم عادی نیز قابل تحمل نیست تا چه رسد به هنرمندان. حنانه با هنری سر و کار دارد که در مملکت ما نه با آن آشنایی دارند و نه به آن علاقمندند. بعد از دو سه ماه شنیدم که او موفق شده سالن را بگیرد و برنامه خود را در آنجا تا اجرای نهایی تمرین کند. تا کنون از حنانه کوچکترین تشویقی به عمل نیامده و تا جایی که می توانستند از ادامه کارش هم جلوگیری کرده اند ولی به هر حال از آن پس سالن رسما در خدمت ارکستر سمفونیک تهران قرار گرفت و بودجه ارکستر نیز از سوی دولت تامین شد و می توان گفت ارکستر نسبت به قبل به وضعیت با ثبات تری رسید نسبت به قبل که باید با جمع آوری پول و کمک موسسات خیریه و غیره تامین هزینه می کردند و کاملا فرق کرد.»

این بار هم در آذر ماه ۱۳۳۲ در جشن های هزاره ابن سینا بود که ارکستر سمفونیک جلوی مستشاران و خارجیان دعوت شده برنامه اجرا کرد و به حنانه از طرف دولت ایتالیا بورس یک ساله مطالعات تحقیقاتی داده شد. بله و او نیز در بهمن ۱۳۳۲ از ایران خارج شد و به سمت ایتالیا رفت. پس از حنانه سرژ خوتسیف و پروفسور هایمو تویبر ارکستر را رهبری کردند و دیگر این ارکستر زیر نظر وزارت فرهنگ اداره می شد که می توان از دستاوردهای مهم و ایستادگی مرتضی حنانه دانست.

از سال ۱۳۴۰ به بعد که حنانه از ایتالیا با کوله باری از توشه علمی فراوان بر می گردد دیگر حشمت سنجری ریاست ارکستر را به طور دایم عهده دار بوده و هر از چند گاهی رهبران مختلف رهبری می کردند که از جمله آنها فرهاد مشکات را می توان نام برد که سمت رهبری ارکستر مجلسی تلوزیون را عهده دار بود.

امیرعلی حنانه

امیرعلی حنانه

۱ نظر

  • با تشکر از در اختیار گذاشتن اطلاعات ارزشمند توسط جناب امیر علی حنانه در این سلسله مقالات مفیدِ تاریخی در خصوص اُرکستر سمفونیک تهران

بیشتر بحث شده است