گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

نوشتن همراهی برای یک ملودی (۲)

در دو نوشته قبل راجع به نحوه همراهی پیانو (یا گیتار و …) با
یک ملودی نوشتیم و توضیح دادیم که چگونه بهتر است در موسیقی Jazz، در لحظاتی که
شنونده انتظار شنیدن آنرا ندارد، اقدام به اجرای آکورد ها نماییم.

در این
مطلب، مشابه مطلب قبل ملودی ای را انتخاب کرده ایم و سعی می کنیم نحوه تنظیم ساده
آن برای اجرای سه ساز پیانو یا گیتار، درامز و بیس را توضیح دهیم.

ابتدا به
ملودی نگاه کنید، که تم بسیار زیبا و در عین حال عجیبی از تلونیوس مانک (Thelonious
Monk) است. از لحاظ هارمونی ساده ترین هارمونی انتخابی می تواند بصورت متوالی
آکوردهای FMaj7 و GbMaj7 باشد.

نحوه اجرای
سولو

دقت کنید هنگامی که می خواهید این ملودی را به تنهایی اجرا کنید بهتر اجرای
است برای آنکه شنونده سر ضربها را درست تشخیص دهد، در حالی که ملودی را با دست راست
پیانو می زنید (یا با گیتار فرقی ندارد)، حتمآ سر ضرب های اول میزان را با یک نت بم
توسط دست چپ روی پیانو اجرا کنید (یا سیم های باس گیتار).

اینکار به شنونده
اجازه می دهد که بسادگی بتواند حد اقل سر میزانها را پیدا کند و ریتم را درک کند،
هر چند در ضربهای بعدی میزان می توانید از ضد ضرب استفاده کنید. به این نمونه ساده
اجرا شده از همین ملودی گوش کنید.

audio file ملودی از مانک
برای اجرای تنها

نحوه اجرای گروهی
اما دقت کنید که اگر
همین ملودی را بخواهید با دوستان خود که یکی بیس می زند و یکی درامز اجرا کنید
موضوع کاملآ فرق خواهد کرد. چرا که معمولآ درامز اولین ضرب میزان را با یک بیس درام
اجرا می کند و نوازنده باس هم عمومآ با اجرای Walking Bass روی سر ضربها همواره
تاکید می کند و چنانچه شما هم به اینکار بپردازید، بخصوص در ابتدای میزان ها مشکل
بوجود می آید و سازها باهم تداخل می کنند.

نوازنده بیس می تواند چنین حرکت هایی را داشته باشد، هرچند چون
درامز هم می نوازند، او می تواند به غیر از اجرای نتهای سیاه به اجرای ضد ضرب هم
بپردازد.

اما شما بعنوان نوازنده لید، کافی است کمی از خود حوصله و
گذشت نشان دهید و سعی نکنید خیلی پر و شلوغ نقش خود اجرا کنید. اجازه دهید که
مسئولیت نواختن ملودی با شما باشد و برای اجرای آکورد در لابلای میزانها آنهم تا حد
امکان دورتر از ضرب اول، فضاهایی خالی را برای اجرای ضد ضرب انتخاب کنید.

به این اجرا گوش کنید. هر چند برای اجرای سولو اشکال دارد اما واقعآ برای
اجرا با دو ساز درامز و باس کافی است.

audio file
ملودی از مانک برای اجرا با درامز و باس

اجرای باس حرکت کننده برای آکوردهای FMaj7 و GbMaj7

در این اجرا چند نکته مهم است، اول اینکه
باید دقت کنید تا اجرای آکوردها از ضرب اول فاصله داشته باشند، دوم اینکه در اجرا
محل نواختن آکوردها یکنواخت عمل نکنید آنها را در فواصل مختلف میزان اجرا کنید و
بالاخره از یک محدوده ساز یا فرم خاص برای اجرا آکورد استفاده نکنید.

حال
همین اجرا را با درامز و باس گوش کنید.

audio file ملودی از مانک
با اجرای سه ساز

کاوه رهنما

کاوه رهنما

متولد ۱۳۴۶ تهران
لیسانس الکترونیک
نوازنده پیانو، پژوهشگر موسیقی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است