گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

چه مقدار تمرین، چه مقدار پیشرفت (۹)

در اولین پنج دقیقه اى که فرصت دارید، مى توانید تمرین را شروع کنید. در هر بار تمرین، بنا به میزانِ حوصله و خستگى، یک یا دو میزان یا حتا یک خط از درسِ مورد نظر را انتخاب و تمرین کنید. شما باید از آن پنج دقیقه اى که براى تمرین در دسترس دارید نهایت استفاده را ببرید؛ بدین گونه که از آن پنج دقیقه تنها و فقط یک یا دو دقیقه فرصت دارید که به نت ها نگاه کنید (پس مقدارى را انتخاب کنید که بتوانید در یکى دو دقیقه آن قسمت را بنوازید) در دو سه دقیقه ى باقیمانده، همان مقدارى که از روى نت نگاه کردید را از حفظ تکرار کنید تا خوب به آن تکه از قطعه مسلط شوید.

اگر از تکرار خسته شدید، به دنبالِ نتِ جدید نروید بلکه از آهنگ هایى که قبلا فرا گرفته اید و راحت مى نوازید بنوازید یا اینکه به تمرین خود پایان دهید، گرچه که به پنج دقیقه هم نرسیده باشد.

بدانید که در دو یا سه دقیقه مى توان دو میزان از یک قطعه را حتا با سرعت کم، حدودِ سى بار نواخت پس محال است مقدارى که براى تمرین انتخاب کردید یاد نگیرید و در ذهن شما حک نشود.

هنگامى که شما طبق الگوى “پنج دقیقه اى” تمرین مى کنید و در آن مقدار کمى نت را نگاه و بیشترِ آن پنج دقیقه را بدون نگاه به نت و فقط با نگاه به دست و ساز خود مى نوازید و بعد به سراغ دیگر کارها مى روید در طىِ مدتى که به کارهاى دیگر مشغول هستید، آن چند میزانى که روى آن تمرکز و تمرین کردید بارها در ذهن شما به صورت ناخودآگاه مرور مى شود.

حسن دیگر اینکه شما آن مقدار نتى را که تمرین کردید خوب یاد گرفته اید، بنابراین چون آن مقدار را خوب و درست مى نوازید، از آن لذتِ کافى نیز خواهید برد که این خود، عاملِ ایجاد انگیزه ى بیشتر در شما مى شود.

این نکته بسیار مهم است که هنگام تمرین، کتاب بسته باشد چرا که اگر کتاب باز و روبروى شما باشد، در اینصورت خیال شما راحت خواهد بود که اگر زمانى نتى را هم فراموش کردید با نیم نگاهى آنرا یادآورى مى کنید، این مسئله اشکالى ندارد، فقط مشکل از آنجایى آغاز مى شود که این حرکت به صورت یک عادت در مى آید و کم کم تمام زمانِ تمرین نت جلوى شما باز و نگاه شما تماماً به روى آن خواهد بود، در نتیجه آن قسمت از قطعه را نه حفظ و نه به آن مسلط خواهید شد و پنج دقیقه تمرین خود را زایل کرده و استفاده ى مفید را نخواهید برد.

اگر مى خواهید در موقع یادگیرى تمامِ وقت را از روى نت بنوازید باید حداقل در هر تمرین نیم ساعت براى این کار وقت بگذارید و دیگر به دنبالِ نتیجه گیرى از تمرین هاى پنج دقیقه اى نباشید!

حتما همان اول یا با شمارش یا با مترونم و یا با ضربِ پا تمرین کنید و مثلا نگویید اول نت ها را یاد بگیرم، بعد ریتم را تمرین مى کنم، چراکه وقتى مى خواهید نتها را یاد بگیرید، مجبورید آنها را با یک ریتمى بنوازید، حال اگر این ریتم اشتباه باشد اصلاحِ آن از شما بسیار وقت مى گیرد و در چندین نوبت باید بجاى پنج دقیقه پنجاه دقیقه تمرین کنید.

پس اگر فرصتِ تمرین شما کم است و مى خواهید از این الگوى پنج دقیقه اى استفاده کنید، از همان ابتدا نت ها و ریتم ها را (در هر چند میزان که مى خواهد باشد) با هم تمرین کنید و یاد بگیرید تا بعداً مجبور نباشید دوباره براى اصلاحِ ریتمِ نتى که قبلا فرا گرفتید زمانى صرف کنید.

سامان ضرابی

سامان ضرابی

۱ نظر

  • بنده مدت یک سال و نیم است که سنتور را آموزش می بینم و در مورد تکیه ها نیازمند راهنمایی هستم لطفا نکات مهم دراین زمینه را بیان نمایید

بیشتر بحث شده است