گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

آکورد مینور ۹

اغراق نیست اگر بگوییم آکورد مینور ۹ به نظر یکی از زیباترین آکوردهای ساده ای است که دنیای موسیقی بخود دیده است.

۹ به این معنی که به یک آکورد معمولی مینور یک فاصله نهم گام کوچک را اضافه کنیم.

اگر ساده بخواهیم نگاه کنیم، همانند این است که در گام مینوری که پایه آکورد قرار دارد نت دوم بعد از پایه گام را نیز به آکورد اضافه کنیم. برای دو مینور نت «ر»، برای می مینور نت «فا دیز»، برای آکورد لابمل مینور نت «سی بمل» و … را باید اضافه کنیم.

آکورد مینور معمولی نوعی احساس ناراحتی و غم را به انسان منتقل می کند اما هنگامی که ۹ می‌شود به علت بوجود آمدن حالت دیسونانس در آکورد نوعی حالت اضطراب و ترس به آن اضافه می شود.

همه آهنگسازها هم بدون شک از این آکورد زیبا در کارهایشان استفاده کرده اند، از شوپن بگیرید که در اتود انقلابی‌اش از این آکورد به دفعات استفاده کرده تا در موسیقی فیلم پدرخوانده و… تا آثار گروه پینک فلوید در کارهایی مانند “Hey You” و …

این فایل رو گوش کنید که در آن یک آکورد Am معمولی با Am9 مقایسه می شود:

audio fileمقایسه آکورد مینور با مینور۹

برای اینکه بهتر این حس را درک کنید یک توالی آکورد آماده شده که اول چند میزان Cm9 اجرا می شود، بعد از آن به Fdim7 رفته، بعد به G7 و نهایتا” روی Cm9 به پایان می رسد، گوش کنید:

audio fileCm9-Fdim7-G7-Cm9

گفتگوی هارمونیک
گفتگوی هارمونیک

گفتگوی هارمونیک

مجله آنلاین «گفتگوی هارمونیک» در سال ۱۳۸۲، به عنوان اولین وبلاگ تخصصی و مستقل موسیقی آغاز به کار کرد. وب سایت «گفتگوی هارمونیک»، امروز قدیمی ترین مجله آنلاین موسیقی فارسی محسوب می شود که به صورت روزانه به روزرسانی می شود.

دیدگاه ها ۲

بیشتر بحث شده است