گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

دانش و عمل خوانندگی (۵)

هدف هر خواننده‌ای داشتن صدایی واضح و یکدست از صدای سینه، تا تمام صدای سر است. بسیاری از خوانندگان از انتقال صدای سینه به سر می‌ترسند. این عمل به راحتی به نقاط اتصال و ترکیب مربوط است (۴) و این نواحی پیوند و اتصال را می‌توان «صدای میــانی» نامید. در ضمن یادگیری چگونگی پیوند و ترکیب صداها برای سلامتی بلند مدت، چابکی و گیرایی صدا خیلی بهتر است تا اینکه بخواهید نت‌های بسیار بالا برای صدای سینه را بگیرید. هنگامی‌که از بم به زیر می‌خوانید و می‌توانید صدای برآمده از سینه را احساس کنید، نگذارید حنجره با محکم به‌هم آمدن، بالا بیاید. لذا با حفظ راحتی و بی‌تنشی حنجره، تصور کنید صدا درون فضایی در ناحیه‌ای عقب و بالای گلو در حال حرکت است.

در این محل صدای ترکیبی سر و سینه (یا صدای میانی) را احساس خواهید کرد. همان‌طور که به خواندن نت‌های بالاتر ادامه می‌دهید، به آسانی صدا را با ذهن خود به طرف سر هدایت کرده و کاملاً از حس سینه‌تان خارج شود.

در طول تمرین روی واکه(مصوت)های مجزا، اهمیت دارد حالت واکه‌ای که با دهان تولید می‌کنید در سراسر گام تغییر نکند. ماسک نیز کاملاً بی‌تاثیر باقی بماند. تغییرات صرفاً درون دهان صورت پذیرفته و فضای بیشتر برای نت‌های اوج‌تر ایجاد می‌شود. در ضمن از آینه برای بررسی حرکت‌های اضافی چهـره در تمرین‌ها استفاده کنید.

نت‌های بالاتر (اوج) به تلاش یا فشار بیشتر نیازی ندارند، بلکه همیشه به مقدار ثابتی جریان هوا برای حمایت نیاز دارند. پس با فشار و هوای زیادی، ماهیچه‌های حنجره دچار گرفتگی و درد شده و انتقال نرم و راحت امکان‌پذیر نخواهد شد.

فالستـو
زن‌ها صدایی بسیار زیر و جیغ مانند به نام فالستو دارند و در مرحلۀ مقدماتی خواندن یادگیری‌اش ضرورتی ندارد. پسران در سن بلوغ که صدایشان دورگه است یا به تازگی تغییر کرده، تا زمانی‌که صدای گفتاری بم‌ترشان تثبیت نشده است و هر روز تغییر نمی‌کند، نباید صدای فالسـتو را تجربه کنند. در نهایت، فالستو نوعی صداست که پیش از تغییر صدا، هنگام تقلید خواندن دختران به روشی تولید می‌کردید.

جدا از این، فالستو روشی خوب برای ایجاد طنین‌های جذاب در شیو‌ۀ آوازی است، ضمن آن‌که روش بی‌نظیری برای کمک به پیداکردن حالت صدای سر است. گرچه نت‌های فالستو تمایل به احساس شدن در جایی شبیه به صداهای سر دارند، اما توجه داشته باشید به هر دلیلی آنها به صدای سینه و میانی وصل نمی‌شوند. به‌دست آوردن اتصال محکم‌تر صدا با تقویت بافت‌های ماهیچه‌های صوتی، نیاز به وقت و تمرین دارد.

در مراحل مقدماتی یادگیری، شاید هنگامی که در گسترۀ صدایتان به نتی نسبتاً اوج می‌رسید، حس‌کنید ناخودآگاه از صدای سینه به صدای فالستو می‌پرید، در حالی‌که این تلاش برای دست یافتن به صدای سر است. این بخش مهمی از روند تقویت صداست. فالستـو در بلند مدت برای صدای سر مفید خواهد بود، تا توانایی انتقالی نرم و راحت را پرورش دهید.

با وجود تفاوت صداها، گسترۀ خواندن می‌تواند با تمرین طولانی مدت وسیع‌تر شود، هر چند محدودیتهای فیزیکی برای هر صدایی وجود دارد. در تمام تمرینات به چگونگی اجرای بم یا زیر بیش از حد دقت کنید. نه تا سرحد آسیب و ناراحتی، اما برای پیشرفت خود تمرین کنید. به‌خاطر داشته باشید آواز خواندن امری طبیعی است و هر صدایی (زیر یا بم)، کیفیت‌ها، هویت و جذبۀ خود را دارد.

سعید مجیدی

سعید مجیدی

متولد ۱۳۵۳، خواننده و منتقد موسیقی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است