گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

کیهان کلهر و کمانچه و موفقیت های جهانی اش (۷)

کیهان کلهر

رویکردی که ممکن است برای یک اثر یا چند اثر و در حد چند دقیقه جذابیت داشته باشد و توجه بینندگان را به سمت نوازنده معطوف کند، اما استفاده بیش از حد و زنجیروار آن منجر به خستگی مخاطب و از بین رفتن تاثیر آن در اجرا می شود. هر چند به نظر نمی رسد تماشاگران خارجی شکایتی از تکنیکی نوازی کلهر داشته باشند؛ چرا که این رویکرد در اجراهای بسیاری از ایشان، استمرار داشته و استفاده می شود.

بهانه ای برای ناسیونالیسم فرومایه افراطی

یکی از تجربه های عجیبی که با دیدن آثار تصویری کیهان کلهر در زیرساخت های رسانه ای اینترنتی مثل یوتیوب ممکن است توجه و تعجب و تاسف زیادی را در بازدیدکننده از این ویدئوها برانگیزد. دعوای ناخوشایند قومی و نژادی است که بر سر ِ این هنرمندِ بی حاشیه، مودب و بااخلاق سر گرفته است؛ پدیده ای گروتسک که تنها منجر به تمسخر و سرافکندگی ما ایرانیان می شود و بس.

خیلی جالب است که وقتی به ویدئوهای کیهان کلهر در یوتیوب مراجعه می کنیم، می توانیم اظهار نظر کاربران در پایین هر ویدیو را ببینیم. می توان زبان ژاپنی، ترکی، هوسایی، عربی، انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی، فرانسه، عبری، فارسی و پولکا وز بان ها و خطوط دیگر را زیر ویدیوهای این موسیقی دان ایرانی مشاهده کرد.

جالب است که تقریبا تمام اظهار‌‎‌‌نظرهای خارجی مثبت است و به بیان احساس رضایت و تلذذ از موسیقی کلهر و موسیقی ایران پرداخته اند. آن هایی را که به زبان انگلیسی است به راحتی می توان خواند و مابقی را نیز با استفاده از مترجم گوگل می توان به تقریب از محتوایش سر درآورد. در کمال تعجب و اما تاسف می توان نوشته برخی از هم وطنانمان را به زبان انگلیسی که قابل درک برای مخاطبان زیادی است دید که بر سر اصالت و عقبه کیهان کلهر وارد توهین های قومی و نژادپرستانه شده اند؛ پدیده ای که زشتی و سوزش آن تا مغز استخوان آدمی نفوذ می کند.

از آنجایی که این استاد موسیقی ایران، اهل کرمانشاه است، در اظهارنظرهایی که واژه “Persian Music” یا “Iranian Music” برده شده، دعوایی بر سر اصالت موسیقی کلهر سر گرفته و منجر به اهانت هایی به خودمان به عنوان ایرانی شده است که چون به زبان انگلیسی هم نوشته شده، هر کاربری از کشورهای دیگر به راحتی می تواند آن ها را بخواند و در تعجب از اینکه چرا مردم یک کشور برای مسئله ای به این روشنی با هم وارد نزاع نژادی شده اند متحیر بماند؛ ولو این نزاع در حد چند پاراگراف نوشته در اینترنت باشد!

محمدعلی پورخصالیان

محمدعلی پورخصالیان

محمدعلی پورخصالیان
متولد ۱۳۵۷ تهران
نویسنده، مترجم، نوازندۀ پیانو، کیبورد و سینتی‌سایزر و طراح صدا

۱ نظر

بیشتر بحث شده است