گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

اختلالات صدای خوانندگان (۱۰)

یک نمونه ی شگفت انگیز از لارنژیت ناگهانی (حاد)، و حتی بی صدایی را می توان در صدای خوانندگان با سایر کاربران حرفه ای صدا، که ممکن است فعالیت صداسازی خاصی را زیاد انجام دهند (مثلا آواز بخوانند یا هیئتی را اداره کنند) دید. این رفتار ممکن است منجر به خونریزی تارآواها در این قبیل افراد شود. این حالت احتمال دارد تا حدودی به علت زیاد به کاربردن تارآواها، مصرف آسپیرین، ایبوپروفین، یا سایر داروهایی باشد که توانایی انعقاد خون را در حین اجرای برنامه تغییر می دهند. به خوانندگان هشدار می دهیم که، هنگام اجرای برنامه، از این فراورده ها استفاده نکنند.

شکست ارتفاع صدا به دو صورت است. یکی پدیده ای مربوط به رشد است، که عمدتا در پسرها در دوره ی بلوغ و رشد حنجره دیده می شود، و دومی بر اثر پرکاری طولانی مدت صدا به وجود می آید؛ به ویژه صحبت کردن با ارتفاع نامناسب (معمولا بسیار بم).

تغییرات سریع در اندازه ی تارآواها و سایر اندامهای حنجره، پیامدهای صدای متغیری را در طی سال های بلوغ ایجاد می کند. بسامد پایه ی پسرها حدود یک آکتاو، و بسامد پایه ی دخترها فقط حدود ۲ الی ۳ نیم پرده پایین می آید (ویلسون، ۱۹۸۷). این تغییر در یک روز یا دو روز رخ نمی دهد.

برای چندین سال، هرچه حنجره رشد می کند، پسرها به طور گذرا به گرفتگی صدا و گاهی شکست ارتفاع صدا دچار می شوند. پدران و مادران دانا و خردمند یا متخصصان بالینی، با کمترین تفسیر یا نگرانی، این تغییرات را نظاره می کنند. این افزایش در طول و ضخامت تارهای صوتی، در دوران بلوغ، ظاهرا از تلاش جدی برای آواز خواندن یا سایر هنرهای مربوط به حنجره جلوگیری می کند. لوکزینگر و آرنولد (۱۹۶۵) یادآوری می کنند که در بیشتر نوشته های اروپاییان در مورد آواز خواندن نظری منطقی وجود دارد مبنی بر اینکه، تحصیل رسمی خوانندگی باید بعد از سن بلوغ آغاز شود. تا زمانی که رشد حنجره در پسرها به وضعیت ثابتی دیده باشد، به دلیل تغییر سریع سازوکار حنجره ی آنها، تقاضا برای خوانندگی ممکن است نادرست باشد.

اگر خوانندگی جدی در این دوره آغاز شود، ممکن است حنجره آسیب ببیند که واقعا نگران کننده است. بورلی سیلس، یکی از معروف ترین خواننده های جدید سوپرانو می گوید در دوران بلوغ جمعا سه سال از خواندن دست کشید. جالب اینجاست که بورلی سیلس، برخلاف سایر خوانندگان اپرا که ما می شناسیم، در تمام مدت کودکی و بزرگسالی فقط یک استاد صدا داشت.

منبع

صدا و درمان انواع اختلالات صدا – دانیل ر بورن، استفن ک و… ترجمه جمشید پورقریب – انتشارات رشد ۱۳۹۰

مسعود پورقریب

مسعود پورقریب

۱ نظر

بیشتر بحث شده است