گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

گل بهشت منتشر شد
پس از موفقیت شوریده، کار گروه
دستان و پریسا و انتخاب این اثر بعنوان بهترین موسیقی سال ۲۰۰۳ از طرف وزارت فرهنگ
فرانسه، شرکت نت ورک آلمان اثر تازه ای از گروه دستان و پریسا را با نام گل بهشت
منتشر کرد.
این مجموعه شامل دو سی دی متشکل از اثار حسین بهروزی نیا و
حمید متبسم در بسیاری از کشورها قابل تهیه می باشد.

برای سفارش یا خرید این
سی دی به لیست همراه مراجعه کنید و برای یافتن آن در فروشگاهها یا اینترنت با
عناوین زیر اقدام کنید.

Gol-e Behesht
Parissa&Ensemble Dastan
Nr.:
۲۹.۲۰۴ Network

Online: http://networkmedien.de/produkte-special_projects-pid-126-de.html

برای
مشاهده مراکز خرید در سراسر دنیا به انتهای نوشته مراجعه کنید.

فعالیتهای بونو، گروه U2 را دچار نگرانی کرده است
باب
بونو Bob Bono ستاره موسیقی راک، درباره بحرانی که به دلیل فعالیتهای تبلیغاتی و پر
حاشیه ضد فقر او، دامنگیر گروهش شده است، سخن میگوید.

او گفته است
لحظاتی هست که او میترسد به خاطر تعهد نسبت به جنبش ضد فقر، مجبور به ترک گروه شود.

بونو همراه با باب گلدوف (Bob Geldof)، یکی از سران غیر رسمی جنبش ضد فقر و
کنسرت بزرگ Live 8 به شمار می آید و بارها در روی صحنه کنسرتهای U2، درباره فقر
جهانی صحبت کرده است. او تصدیق میکند که فعالیتهای مداوم او در این زمینه چندان
مورد قبول هم گروهانش نبوده است.

او در مصاحبه با رادیو BBC گفت :

“آنها از نظر معنوی و مالی به شدت از کار من پشتیبانی میکنند، اما هرچه
باشد آنها یک گروه راک اند رول هستند و اولین وظیفه یک گروه راک اند رول این است که
خسته کننده و تیره نباشد.”

به همین دلیل ما باید خیلی مراقب باشیم تا من
زیاده روی نکنم. هنگامی که من مشغول پرحرفی درباره به تاریخ پیوستن فقر بودم، متوجه
شدم که لری مولن Larry Mullen نوازنده درامز گروه، پشت سر من دارد به ساعتش نگاه
میکند. آنجا نقطه ای بود که فکر کردم من بالاخره به خاطر این کارها از گروه اخراج
میشوم.”

اما به گفته او، مدتی است که اعضای گروه حس کرده اند که مخاطبین
گروهشان از فعالیتهای بونو قدردانی میکنند.

“آدمهای باهوش زیادی وجود
دارند. آنها میدانند که ما چه کاری انجام میدهیم، آنها در جریان توافقها و مصالحه
ها هستند، آنها درک میکنند. مخاطبین ما احساس میکنند که از طریق من میتوانند با
صدای بلندتری حرفهایشان را بزنند، و گروه اینرا میبیند.”

بونو با نگاهی به
فعالیتهای ضد فقر در سال ۲۰۰۵، میگوید به توافق رسیدن در اجرای اعمالی چون کمک
رسانی و بخشش وامهای کشورهای فقیر توسط ملل قدرتمند جهانی، “گامی بزرگ” به سمت هدف
بزرگ کاهش اساسی(تا نصف میزان فعلی) خط فقر در سال ۲۰۱۵ است.

scotsman.com

فهرست مراکز تهیه آلبوم “گل
بهشت”

Deutschland
Zweitausendeins Versand
Postfach, 60381
Frankfurt
Phone 0180 523 2001
FAX 0180 524
۲۰۰۱
http://www.zweitausendeins.de
Australia
Select Audio-Visual
Phone (612) 9948 1811
FAX (612)
۹۹۴۸ ۵۰۸۵
http://www.savd.com.au
Austria
Ixthuluh Music
Phone 07229 – ۶۱۸۰۸ ۰
FAX 07229 –
۶۱۸۰۸ ۳۱
http://www.ixthuluh.com

Bulgaria
Dukyan Meloman EOOD
Phone 092 – ۹۸۸۵۸۶۲
FAX 092 –
۹۸۸۵۸۶۲۷
http://www.meloman-bg.com
Canada
S. R. I.
Phone (705) 748-5422
FAX (705)
۷۴۸-۵۶۲۸
http://www.sricanada.com/
Croatia
Dinaton doo
Phone 01 3013-522
FAX 01
۳۶۹۵-۳۸۷
http://www.dinaton.com

Czech Republic
Jerzy Pohodli
Phone 02-2482-7026
FAX
۰۲-۲۴۸۲-۷۰۲۶
Danmark
Worldbeat
Phone 7022 8383
FAX 7022
۸۳۸۴
http://www.worldbeat.dk/
Finland
Digelius Music
Phone 09 666375
FAX 09
۶۲۸۹۵۰
http://www.digelius.com

France
Harmonia Mundi
Phone 04 90 49 90 49
FAX 04 90 49 96
۱۴
http://harmoniamundi.com/
Greece
Kinesis
Phone 0210 – ۹۳۸ ۸۸۸
FAX 0210 – ۹۹۳۵
۳۴۸
http://www.lyra.gr
Hungary
Hangvető
Phone 06-1-209-8828
FAX
۰۶-۱-۲۰۹-۸۸۲۸
http://www.hangveto.hu

Italy
Evolution Music
Phone 041 – ۹۵۱ ۵۵۵
FAX 041 – ۹۸۸
۹۹۹
http://www.evolutionmusic.it
Japan
Office Sambinha
Phone 048-814 0830
FAX 048-825
۶۴۷۰
http://www.sambinha.com
Korea
Ales Music2 Co. Ltd
Phone 02 – ۵۸۴ ۱۷۲۲
FAX 02 – ۵۸۴
۱۷۲۳

Latvia
Upe Records
Phone 720 5509
FAX 720
۵۵۰۸
http://www.upe.parks.lv
Libanon
G. H. Kassabian Est.
Phone 03 – ۶۱۶ ۳۱۶
FAX 01 – ۴۸۸
۸۸۳
Netherlands, Belgium, Luxembourg
Munich Records
Phone 0317 – ۴۲۱
۴۴۴
FAX 0317 – ۴۲۲
۹۵۹
http://www.munichrecords.com

Norway
MusikkLosen
Phone 022 – ۱۹ ۸۲ ۸۲
FAX 022 – ۱۹ ۸۱
۸۲
http://www.musikklosen.no
Poland
Ethno & World Promotions
Phone 071 – ۳۲۸ ۷۲ ۸۲
FAX
۰۷۱ – ۳۲۸ ۷۲ ۸۲
Portugal
Megamusica Lda.
Phone 021 – ۴۴۶ ۱۴۰۰
FAX 021 – ۴۴۶
۱۴۰۹
http://plurimega.com.sapo.pt

Russia
Manas Records
Phone 095 – ۹۷۷ ۴۸۳۲
FAX 095 – ۹۷۷
۴۸۳۲
Slovenia
Nika doo
Phone 061 – ۵۴ ۶۶ ۳۲۰
FAX 061 – ۵۴ ۶۶
۳۳۹
http://www.nika.si
Spain
Harmonia Mundi
Phone 093 434 35 30
FAX 093 418 90
۰۲
http://harmoniamundi.com/

Sweden
CDA/Compact Distribution AB
Phone 08 – ۴۴۲ ۱۱ ۲۱
FAX
۰۸ – ۴۴۲ ۱۱ ۳۳
http://www.cda.se
Switzerland
cod music / Musikvertrieb
Phone 022 – ۸۶۰ ۹۰
۷۵
FAX 022 – ۸۶۰ ۹۰ ۷۶
http://www.musikvertrieb.ch
Taiwan
The Eslite Corporation
Phone 02 – ۸۷۸۹-۸۸۸-۰
FAX 02 –
۸۷۸۹-۸۸۸-۰
http://www.eslitebooks.com

Thailand
Asia Music International Ltd
Phone 02 – ۶۶۲ ۱۸۳۶
FAX
۰۲ – ۲۵۸ ۸۱۵۶
http://www.amionline.info
Turkey
Yeni Dünya Müzik
Phone 212.522 37 56
FAX 212.519 08
۲۲
http://www.yenidunya.com
United Kingdom
Alternative Music Distribution
Phone (0208) 888
۹۱۳۱
FAX (0208) 208 352 2860
گفتگوی هارمونیک

گفتگوی هارمونیک

مجله آنلاین «گفتگوی هارمونیک» در سال ۱۳۸۲، به عنوان اولین وبلاگ تخصصی و مستقل موسیقی آغاز به کار کرد. وب سایت «گفتگوی هارمونیک»، امروز قدیمی ترین مجله آنلاین موسیقی فارسی محسوب می شود که به صورت روزانه به روزرسانی می شود.

۱ نظر

بیشتر بحث شده است