گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

سجاد پورقناد

عکس کاور خود را تغییر دهید
سجاد پورقناد
عکس کاور خود را تغییر دهید
سجاد پورقناد متولد ۱۳۶۰ تهران نوازنده تار و سه تار، خواننده آواز اپراتیک و سردبیر مجله گفتگوی هارمونیک لیسانس تار از کنسرواتوار تهران و فوق لیسانس اتنوموزیکولوژی از دانشکده فارابی دانشگاه هنر تهران
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است