گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

شاهین مهاجری

عکس کاور خود را تغییر دهید
مهاجری
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۵۰ تهران لیسانس زمین شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴ نوازنده و محقق تمبک و میکروتونالیست
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است