گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk


حال در این قسمت به دومین عامل یعنی قوه شنوایی می پردازیم، همانطور که می دانیم عملکرد ویژه این سیستم باتوجه به موقعیت فعلی آن قابل اهمیت است. همه میدانیم که با گوش ها می شنویم اما آموختن این که چگونه این اندام کار می کند نیازمند مطالعات وسیعتری است. گوش انسان با توجه به تمام جزئیات و بخشهای مختلف به ۳ قسمت اصلی تقسیم می شود، گوش بیرونی، گوش میانی و گوش درونی

 

گوش بیرونی از یک بخش غضروفی با شکلی کاملاً خاص تشکیل شده و بیرون از کاسه سر و جمجمه بوده و منتهی به لوله صماخ است، این قسمت کمک می کند که امواج صوتی به لوله صماخ، که گذرگاهی برای رسیدن صوت به گوش میانی است وارد و هدایت شوند، تا در این محدوده عملیات بعدی روی آن انجام پذیرد.

در انتهای لوله صماخ، غشا و یا پرده ای دایره ای شکل وجود دارد که لوله صماخ را مسدود می سازد، این غشا و یا پرده، صماخ نام دارد. همانطور که تا به حال آموخته ایم پرده صماخ از حساسیتی بسیار بالا برخوردار است که آلودگی، صدای بلند و ضربه و آسیبهایی از این دست می تواند میزان دقت آن را کاهش دهد.

در قسمت داخلی پرده صماخ، یعنی در آن سوی غشا، لایه صماخ با استخوان ظریفی به نام استخوان چکشی در تماس است. این استخوان بوسیله یک مفصل همچون سایر اتصالات طبیعی اندام، به استخوان کوچک دیگری به نام استخوان سندانی متصل شده و در ادامه این استخوان سندانی با استخوان کوچک دیگری که شکلی شبیه به رکاب دارد (به همین دلیل آنرا استخوان رکابی می نامند) در تماس است.

 

بنابراین گوش میانی دارای سه استخوان می باشد که با ترتیبی دقیق، به یکدیگر متصل هستند. در قسمت پائینی گوش میانی لوله ای وجود دارد که به لحاظ شکلی شبیه به شیپور بوده و از همین جهت آنرا شیپور استاش می نامند. مسیر این لوله به حنجره منتهی می شود. وظیفه این لوله برقراری تعادل میان فشار هوای گوش میانی با فشار هوای بیرون پرده صماخ بوده و چگونگی برقراری این کیفیت، نکته ای قابل توجه است.

 

اگر به ساختار استخوانهای گوش میانی باز گردیم متوجه می شویم که عملیات بسیار مهمی در این بخش صورت می پذیرد. هنگامی که امواج وارد حفره گوش شده و با پرده صماخ برخورد می کنند، ارتعاشات حاصله از پرده صماخ به این ۳ استخوان انتقال داده می شود (به ترتیب استخوان چکشی، استخوان سندانی و استخوان رکابی)

موضوع بسیار جالبی که به وجود می آید، نیرویی منتقل شونده از پرده صماخ، تا آخرین مرحله یعنی استخوان رکابی است که ۱۸ برابرافزایش می یابد، در این قسمت اهرم استخوان رکابی ضربه را به ناحیه دیگری وارد می سازد.

رضا ضیائی

رضا ضیائی

متولد ۱۳۵۴
سازنده خانواده ویولن

Maestro liutaio (master violinmaker) Approved by professional master violinmaker in Italy-Cremona Making: violin, viola, cello & bass

۱ نظر

بیشتر بحث شده است