گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

پنجمین دوره مسابقه کشوری گیتار کلاسیک تهران – تیر و مرداد ۸۸

پنجاه سال گیتار در ایران

پنجمین دوره مسابقات گیتار تهران بدون محدودیت سنی (به جز کودک و نوجوان) با عنوان “پنجاه سال گیتار در ایران” به شرح زیر است:

کاتگوری گیتار کلاسیک

*** بخش L1: (فقط یکی از دو ردیف ۱ و ۲ – اجباری برای مقدماتی)

۱- CANZONETTA: F. MENDELSSOHN/ OP.12

۲- TORRE BERMEJA (serenata): I. ALBENIZ

۳- GIGUE (GIGA): M. PONCE (فقط همین قطعه برای فینال)

(اسکن این قطعات موجود است و باید دانلود شود)

*** بخش L2: (فقط یکی از دو ردیف ۱ و ۲ – اجباری برای مقدماتی)

۱ – EN LOS TRIGALES: J. RODRIGO

۲- Mansour Habibdoost: masjed

۳- RAFAGA: J.TURINA (فقط همین قطعه برای فینال – اجباری)

(اسکن این قطعات موجود است و باید دانلود شود)

*** بخش (آزاد) – L3 الف: (پیشرفته)

شامل اجرای دو قطعه دلخواه و آزاد از رپرتوار کلاسیک، یکی فقط برای مقدماتی، دیگری فقط برای فینال.

نوازندگان L3) الف(باید کلاس مطلوب نوازندگی خود را با حسن انتخاب و اتخاذ مدت زمانی مناسب نشان دهند و نیز قطعه آنان از L1 یا L2 یا نوجوان نباشد بلکه در سطح آن ها یا بالاتر باشد.

*** بخش (آزاد) – L3 ب: (آماتور)

**شامل اجرای یک و فقط یک قطعه آزاد از رپرتوار کلاسیک تا حدود پنج دقیقه ، برای نوازندگانی که سابقه آن ها تا حدود یک سال مفید یا کمی بیشتر است. این بخش برای تشویق استعداد های صحنه ندیده و احیانا ناشناس پیش بینی شده و در صورت مشاهده شرکت نوازنده ای پیشرفته تر از این کلاس ، آن نوازنده به (L3 الف) منتقل و مسابقه او در آن بخش قضاوت خواهد شد.

**انتخاب قطعات مشخص شده در بخش “کودک و نوجوان” در این بخش ممنوع است ولی اگر در سطح و کلاس آن ها باشد اشکالی ندارد.
** این بخش فینال ندارد و برنده در همان مرحله مقدماتی برگزیده خواهد شد.

*** بخش دوئت دو گیتار:

۱- FANDANGO DEL VENTORRILLO: J.RODRIGO

۲- INTERMEZZO-Goyescas: E .GRANADOS

هر دو قطعه اجباری است. این بخش فینال ندارد.

این بخش با حضور حداقل هشت آنسامبل برگزار خواهد شد. لذا خواهشمند است، متقاضیان آمادگی خود را برای شرکت در این بخش به آدرس kayvanmirhadi@yahoo.com ایمیل کنند تا بخش دوئت گیتار بعد از رسیدن به حد نصاب فعال شود.

(اسکن این قطعات موجود است و باید دانلود شود)

کاتگوری کودک و نوجوان

*** ۱- بخش کودک: (تا حدود ۱۲ سال تمام)

GREENSLEEVES: Anonymus / arr. Francis Cutting 1583-c. 1603

توضیح: این بخش فقط یک برنده دارد و در مقدماتی معین شده و جایزه نفر اول در فینال اهداء خواهد شد. از والدین گرامی تقاضا مِِی شود که راسا، حدود سنی فرزند خویش را تا زمان مسابقه مدیریت نمایند و اصل شناسنامه را در روز مسابقه همراه بیاورند. سخت گیری و ممنوعیت خاصی مد نظر نیست و گذشتن سن نوازنده به میزان حد اکثر یک ماه از حد قانونی مسابقه اشکالی ندارد. در مجموع، نیت به برگزاری سالم و تشویق است. هر گونه شبهه احتمالی از طرف داوران، ابتدا با والدین مطرح خواهد شد.

(اسکن این قطعه موجود است و باید دانلود شود)

*** ۲- بخش نوجوان: (۱۳ تا ۱۶ سال تمام)

ALLEMANDE & BOURRE / LUTE SUITE NO 1- E minor: J. S. BACH

توضیح:

این بخش فقط یک برنده دارد و در مقدماتی معین شده و جایزه نفر اول در فینال اهداء خواهد شد.
از والدین گرامی تقاضا مِِی شود که راسا ، حدود سنی فرزند خویش را تا زمان مسابقه مدیریت
نمایند و اصل شناسنامه را در روز مسابقه همراه بیاورند. سخت گیری و ممنوعیت خاصی مد نظر نیست
و گذشتن سن نوازنده به میزان حد اکثر یک ماه از حد قانونی مسابقه اشکالی ندارد. در مجموع، نیت به برگزاری سالم و تشویق است. هر گونه شبهه احتمالی از طرف داوران ، ابتدا با والدین مطرح خواهد شد.

(اسکن این قطعات موجود است و باید دانلود شود)

کاتگوری گیتار فلامنکو

هر نوازنده باید برای مرحله مقدماتی، به طور اجباری سه توکه (TOQUE) از چهار توکه زیر را بنوازد:

۱- SOLEA یا ALEGRIAS (فقط یکی از این دو دستگاه حدود دو دقیقه)
۲- FANDANGO(حدود دو دقیقه)
۳- BULERIAS(حدود دو دقیقه)
۴- SEGUIRIYAS (حدود دو دقیقه)

** مجموع نوازندگی دور مقدماتی بین شش تا هشت دقیقه پیش بینی شده است.
** کمپاس و پالماس اجباری است و باید دانلود شود.
**کمپاس و پالماس در اجرای مقدماتی ، همزمان از باند پخش خواهد گردید.
** نوازندگی بانوان فقط در کاتگوری فلامنکو، به شرط حضور بیش از پنج شرکت کننده،
جداگانه و به تفکیک از آقایان داوری خواهد شد و برنده در مقدماتی تعیین خواهد گردید.

اجرای فینال:

۱- دو قطعه آزاد: “لیبره “(حدود ۴ دقیقه) و ” ریتمیک ” (حدود ۴ دقیقه).
۲- مجموع اجرائ دو قطعه نباید از حدود هشت دقیقه بیش تر شود.
۳- یکی یا هر دو کمپاس و پالماس ترجیحا به صورت زنده.
۴ – کتاب ” خوان مارتین ” در هر دو مرحله مقدماتی و فینال ممنوع است.
۵- هیچ تفاوتی بین سبک سنتی و مدرن از لحاظ سلیقه اجرایی هر نوازنده نیست و استاندارد های نمره دهی داوران شامل موارد و جزئیات موسیقایی وتکنیکی است که در شرح جدول امتیاز دهی داوران خواهد آمد.

کاتگوری گیتار جز – بلوز و گیتار نئو کلاسیک

گیتار جز – گیتار بلوز:

۱- نوازندگی در هر دو شاخه باید CLEAN بوده و می تواند SOLO باشد.
۲- حالت آکومپانیمان: در این حالت نوازنده باید RHYTHM و یا BAND را فقط در فرمت AUDIO CD و یا AUDIO DVD از باند داخل سالن پخش کرده و قطعه خویش را اجراء کند.
۳- نوازندگان توجه کنند که درامز ، بیس و هر گونه کیبورد یا پیانو به صورت LIVE ممنوع است. حضور گیتار ۲- فقط در نقش آکومپانیمان – با صلاحدید داوران مانعی ندارد.
۴- VOCAL ممنوع است.

۵- اساس معیار امتیاز دهی داوران کاتگوری جز – بلوز ، IMPROVISATION و SUBSTITUTION بوده و شامل نمرات بالایی خواهد بود. سایر موارد عینا مانند جدول امتیاز دهی استاندارد نظیر موزیکالیته ، سوناریته و… خواهد بود و هر دو رشته مستقل و تفکیک داوری خواهد شد.
۶- هر دو نوع گیتار الکتریک و آکوستیک با هر استیلی پذیرفته است.
۷- هر گونه Metal Effect ممنوع است.
۸- گیتار جز – بلوز فینال ندارد و برندگان هر رشته در مقدماتی معین خواهند شد.
۹- نوازندگان در صورت تمایل می توانند امپ و فیش و سیم رابط و نظایر آن را همراه بیاورند.
در غیر این صورت، این وسائل در محل اجراء در اختیار قرار خواهد گرفت.

فهرست قطعاتی که نوازندگان می توانند از میان آن یا در حد و کلاس آن به رقابت بپردازند:

Now is the time: Charlie Parker-1

I’ve got rhythm: George Gershvin-2

All the things you are: Jarom Kern-3

Bosa Nova: Antonio Carlos Jobim-4
MINOR BLUES ,: Footprints – Wayne Shorter-5
MINOR BLUES,: Saint James Infirmary-6
BLUES GUITAR BASICS , section: “Shuffle Blues “-۷
REAL BLUES,: Stevie Ray Vaughan:” Slow Blues”-۸

گیتار نئو کلاسیک:

۱- آثار مورد اجراء باید از میان تنظیم های کلاسیک های استاندارد تاریخ موسیقی غرب نظیر سباستین باخ، پاگانینی، آلبینونی، ویلا لوبوس … و نظایر آن باشد. فعلا برای مسابقه ۸۸ منبع آثار آزاد است.

۲- در این بخش، نوازنده مِی تواند به صورت سولو و با هر استیل دست راست و با هر نوع گیتار آکوستیک یا الکتریک و یا هر مدل گیتار بیس الکتریک یا آکوستیک به رقابت بپردازد.

۳- نوازندگی، فقط و فقط باید به صورت CLEAN و SOLO باشد.

۴- مسابقه گیتار نئو کلاسیک و گیتار جز-بلوز همزمان برگزار خواهد شد. برنده این رشته در مقدماتی معین شده و فینال ندارد.
۵- نوازندگان در صورت تمایل می توانند امپ و فیش و سیم رابط و نظایر آن را همراه بیاورند.
در غیر این صورت ،این وسائل در محل اجراء در اختیار قرار خواهد گرفت.

۶- به دلیل تازگی این رشته در مسابقه گیتار کلاسیک تهران ، متقاضیان ابتدا باید آمادگی خود را برای شرکت در رقابت به آدرس kayvanmirhadi@yahoo.com ایمیل کنند تا پس از به حد نصاب رسیدن (حد اقل هشت نفر) بخش نئو کلاسیک فعال شود. این بخش فینال ندارد.

قوانین مسابقات ۸۸:

۱- شرکت یک نوازنده در دو بخش (از هر سنخ و نوع به طور اعم) ممنوع است.
۲- کلیه شرکت کنندگان موظفند تا از اولین ساعات تعیین شده روز مسابقه شان در محل حضور یابند و ساعت خاصی از قبل به فردی داده نخواهد شد.
۳- داوران هر بخش می توانند بنا به صلاحدید مسابقه و یا نوازنده در هر کجای نوازندگی شرکت کنندگان، اجراء را قطع نمایند .)هر اجراء بین شش تا هفت دقیقه)
۴- اجرای تنظیم هایی سوای آن چه رسما از طرف مسابقه گیتار در معرض گذاشته شده ممنوع است. برای بخش هایی که اسکن پیش بینی نشده ، هر تنظیمی آزاد و قبول است.

۵- فقط به پرسش های ضروری که به یکی از دو آدرس رسمی مسابقات www.mirhdi.com یا kayvanmirhadi@yahoo.com فرستاده شود پاسخ داده خواهد شد.

۶- مسابقات مقدماتی، فقط به صورت شنیداری ضبط خواهد شد و در دسترس “اشخاص حقیقی”
قرار نخواهد گرفت و این حق نزد مسابقه گیتار کلاسیک تهران محفوظ خواهد ماند. ضبط تصویری و یا صوتی مسابقه مقدماتی مانعی ندارد .توصیه می شود برای جلوگیری از هر گونه سوء تفاهم ، تمام بخش های مسابقه ی مربوطه پا به پای هیئت داوران به طور متمرکز رویت گردد و به قضاوت نامطمئن و پراکنده اکتفا نشود.
۷- مسابقه فینال؛ به دو صورت شنیداری و تصویری نگهداری خواهد شد و در دسترس “اشخاص حقیقی” قرار نخواهد گرفت و این حق نزد مسابقه گیتار کلاسیک تهران محفوظ خواهد ماند.هرگونه ضبط مسابقه فینال ممنوع است.

۸- جدول امتیاز دهی داوران تحت هیچ شرایطی در دسترس “اشخاص حقیقی” قرار نخواهد گرفت و این حق نزد مسابقه گیتار کلاسیک تهران محفوظ خواهد ماند.
۹- تاخیر شرکت کنندگان در رسیدن به مسابقه تحت هیچ شرایطی جایز نیست.
مسابقه گیتار تهران مسئول سکنی دهی نوازندگان شهرستان ها نیست. مبلغ ثبت نام غیر قابل عودت است.

۱۰- داوری شامل قضاوت موارد کلی زیر خواهد بود و هیئت داوران هر بخش، از کاتالوگ ذیل ماتریال مورد نظر را انتخاب کرده و اساس آراء خود را بر آن مبنا قرار خواهند داد:

موزیکالیته، سوناریته، اینتوناسیون، تکنیک، حسن انتخاب در ارتباط با نوازندگی شخصی،
آداب صحنه، ایمپرو وایز، ریتم، سابستیتوشن، هماهنگی مُد – تُن با هارمونی.

۱۱- از بخش هایی که فینال دارد چهار یا پنج نفر به این مرحله راه پیدا خواهند کرد.

۱۲- شرکت کنندگان تمام بخش ها موظف به چک کردن دائمی اطلاعیه های مسابقه از منابع و سایت ها تا روز مسابقه هستند.

*** مهلت ثبت نام: فقط بهمن ماه ۸۷ ***

مبلغ سی و پنج هزار تومان (۰۰۰/۳۵۰ ریال) واریز به حساب شماره (۰۲۷۴۲۳۲۷۷۳)
بانک تجارت- شعبه مطهری شرقی – کُد ۲۲۸ – به نام کیوان میرهادی زاده.

طریقه ثبت نام بهمن ۸۷:

***شرکت کنندگان موارد ساده زیر را به آدرس kayvanmirhadi@yahoo.com ایمیل کنند:

۱- اسکن فیش بانکی
۲- نام و نام خانوادگی و شماره موبایل
۳- بخش انتخابی ایشان
۴- درج نام قطعه یا قطعات فقط برای L3 (الف) / و L3 (ب) / و نئو کلاسیک
** به هر ایمیل ثبت نام جواب رسید داده خواهد شد.
** اعلام اسامی نهایی و جوائز: اواسط اسفند ۸۷ .
** مسابقات مقدماتی: ” خانه هنرمندان “.
** فینال و اختتامیه: ” سالن رودکی “.

هیئت داوران:

بخش گیتار کلاسیک

داوران کاندید و مورد نظر به قرار ذیل بوده و در صورت تمایل و هماهنگی اوقات ایشان با ما جهت حضور در کرسی قضاوت پنجمین دوره مسابقات کشوری گیتار کلاسیک تهران با آنان تماس گرفته خواهد شد:
۱- خانم لیلی افشار
۲- آقای مهرداد پاکباز
۳- آقای فرزاد دانشمند
۴-آقای فیروز ویسانلو
۵- آقای حامد پور ساعی
۶- خانم گلفام خیام

۷- آقای علیرضا تفقدی
۸- آقای مصطفی آخوندی
۹- آقای سیامک مهاجر

۱۰- آقای فرهاد اسعدیان

بخش گیتار فلامنکو:

۱- آقای بهرام آقا خان
۲- آقای فرزاد امیرانی
۳- آقای احسان فرامرزی
۴- آقای مهدی محقق
۵- آقای کامبیز افشاری

بخش گیتار جز – بلوز و نئو کلاسیک:

۱- آقای ماهان میر عرب
۲- آقای محمد رضا سبکتکین
۳- آقای نوریک میساکیان

۴- آقای حمزه یگانه

برای دانلود فایل نت ها می توانید از این لینکها استفاده کنید:

بخش “L1”

بخش “L2”

بخش “دوئت”

بخش “نوجوان”

بخش “کودک”

گفتگوی هارمونیک

گفتگوی هارمونیک

مجله آنلاین «گفتگوی هارمونیک» در سال ۱۳۸۲، به عنوان اولین وبلاگ تخصصی و مستقل موسیقی آغاز به کار کرد. وب سایت «گفتگوی هارمونیک»، امروز قدیمی ترین مجله آنلاین موسیقی فارسی محسوب می شود که به صورت روزانه به روزرسانی می شود.

دیدگاه ها ۱۰۵

 • دوستان عزیز، در قسمت نظرات این نوشته لطفا فقط انتقادات و پیشنهادات را مطرح کنید چون این قسمت همانطور که در بالا گفته شده، آقای کیوان میرهادی فقط به ایمل ها پاسخ خواهند داد پس سئوالات خود را به این آدرس بفرستید :kayvanmirhadi@yahoo.com
  در مورد نوشته های این قسمت هم لطفا نام واقعی و ایمل را حتما بنویسید تا گفته های شما قابل پیگیری باشد.

 • تنظیم های مختلفی از این قطعات هست که از نظر نوازنده ها هر کدوم ممکن هست نسبت به دیگری برتری داشته باشند ( تا حدودی شخصی هست )
  اما واسم جالب تر بود این انتخاب به خود نوازنده ها واگذار میشد .

 • باسلام و تشکر از آقای میرهادی بابت پیگیری مداوم این مسابقات که واقعا جای قدردانی و تشکر داره

  لیست اسامی کاندید های داوری خیلی جلب توجه می کنه ولی نکته ی جالبش استفاده از کلمه ی کاندید هستش!!
  خوب این خیلی راحته که اسم هر گیتاریستی که در قید حیات هستش رو ایجا لیست کنیم و بگیم اینا کاندید ها هستن بدونه اینکه خودشون اصلا خبر داشته باشن
  ایمیل خیلی از این دوستان در سایت هاشون هستش
  من ایمیل زدم و با آنهایی که در ایران هستند شماره هارو پیدا کردم و تماس گرفتم
  هیچ کدوم روحشون خبر نداره که اصلا اسمشون تو این لیست هستش
  این یعنی چی!!!!!!
  خوب کاری نداره
  منم یه مسابقه می خوام را بندازم کاندید ها هم اینا هستند:
  ۱. John William
  ۲. Pepe Romero
  ۳. David Russell
  ۴ .Aniello Desiderio
  ۵. Julian Bream

  برای Jazz هم:
  John Mc Laughfin
  Al Di meola
  Pat Metheny

  برای Flamenco :
  Vicente Amigo
  Gerardo Nunez
  بعدش هم می گیم : اینا کاندید های ما هستند
  همه هم شرکت می کنند
  بعدش تو مسابقه میانو می بینند هیچ کدموم از اینا نیستند
  اگه هم کسی اعتراض کنه میگیم اینا کاندید بودند مگه فراخوان رو نخوندید
  ما از کلمه ی کاندید استفاده کردیم نگفتیم که حضور اینا حتمی شده
  خودشون هماهنگ نشودنو نیومدند و ما از ۹ ماه قبل اعلام کردیم خودشون باید می فهمیدنو با ما هماهنگ می کردن!!
  خوب‏‏‏‏، سیاست خوبیه
  هم اگه کسی اعتراض کنه جواب داریم واسش، هم تبلیغ خوبی شده و این جماعت از دنیا بی خبر همه می ریزن و خلاصه کلی پول جمع می شه
  خوب این که نشد!!!!
  چاکر آقای میرهادی هم هستیم
  ولی این رسمش نیست
  کی گفته گلفام خیام ایرانه اون موقه!! کی گفته لیلی میاد ! ماهان میر عرب هم که تازه از ایران رفته اتریش !کی گفته واسه داوری این مسابقه پا میشه بیاد ایران!
  البته ویسنته آمیگو گفته حتما همه ی کنسرت هاشو کنسل می کنه و میاد!
  محض اطلاع به عرض می رسونم که هیچ کدوم از این اساتید روحشون هم خبر نداره که تو این لیست نیستند
  و نکته و سوژه جالب لیست امسال!
  کسی براش سوال نیست چرا اسم آقای آیوازیان نیستش!!؟؟؟؟ اصلا باورتون می شه؟
  من از همین الان اعلام می کنم وببینید اگه روز مسابقه آقای آیوازیان رو صندلی داورا نبودند!؟!!!؟
  اسمشونو ننوشتن. دلیل:
  چون اگه اسم ایشونو می نوشتن خیلی ها از ترس اینکه قربانی شاگرد بازی، مثل بچه هایی که امسال به فینال نرسیدند بشن(البته توی فینال امسال شاگرد بازی نشد تا حدودی ولی
  اون عزیزایی که تو فینال باید می بودند نبودند که اشاگردای استاد ریسک زیادی نداشته باشن)ممکن شرکت نکنند

  هدف پیشرفته گیتاره یا بقالی!؟
  من به همه پیشنهاد می کنم که بیان تو مسابقه ی من شرکت کنند
  یه نگاه به لیست کاندید های من بندازید والا تو Googlr Search کردم اسم اینا فقط بالا اومد اگه کسی در قید حیات میشناسید بگید اونم اضافه میکنم خرجی که نداره ، چند تا کلیک رو Keyboard .
  ببینید من کیارو کاندید کردم همشون خدان
  اگه نیومدنم به من چه!من اسمشونو نوشتم اینجا ،خودشون هماهنگ نشدن و به توافق نرسیدیم
  والا!!!!!!!!!!! به من چه که نیومدن!
  خلاصه جمله زیاده واسه پیچوندنتون، منم فراخوانمو یه جوری میدم که فردا جای جواب داشته باشم (:

  اینا هیچ کدوم سوال نیستش
  که نیاز به جواب داشته باشه
  جوابش واضحه
  محض اطلاع عرض کردم
  با تشکر از سایت برای خبر رسانی

 • با عرض سلام و تشکر
  این که مسابقات گیتار کلاسیک / فلامنکو در چند سال اخیر برگزار می شه خیلی خوب ومفید و برای پیشرفت نوازنده و تشویق شدن تمام نوازنده ها برای تمرین جهت شرکت در مسابقه عالیه… قبول ولی مسئله اینه که اگر داوران محترم لطف کنن و واقعا داوری کنند و شاگرد خودشون و بقیه نوازنده ها رو با یک چشم ببینن و برای اونها خودی و غیر خودی مهم نباشه …. در اینصورت هم بقیه امیدوار می شن و شرکت می کنن و تعداد شرکت کننده ها هر سال زیاد تر می شه … هم کسانی که واقعا مستحق هستن به حقشون می رسن . با تشکر

 • سلام . یک سوال برای بنده پیش اومده چرا سایت تخصصی گیتار برای همه هنوز اطلاعیه ای در این مورد نزده ؟ اگه امکان داره خبر در اونجا هم درج بشه و ما اخبار رو مثل سال پیش از سایت گیتار پیگیری کنیم .با تشکر

 • aghaye khani age pishnahadi bara behtar shodane mosabeghat darid bedone tane va kenaye ham mishe in pishnahadato bedid chon in zakhme zabona baes sard shodane masolin mishe va bad bargozar shodan behtar az bargozar nashodane jayegahe ye honarmandam ba ye dalale khonevo mashin fargh mikone pas harf zadaneshonam osolan bayad fargh dashte bashe pas lotfan to commentaton inaro made nazar dashte bashid

 • har saal in mosabeghe dare bargozar mishe va har saal ham kasaayi ke miran final va jayezaro mibaran khoshalano baghie ya az daavari shekayat mikonan vaya ghor mizanan!
  vaghti kasi dar ye mosaabeghe ke ghablan asaamie davaran moshakhas shode sherkat mikone yani inke nazare davrhaa ro ghabool dare va darin soorat movazafe ke be nazare oona ehteram bezare
  dar zemn inke in tabiiye ke vaghti kasi dar hamoon marhaleye moghadamati hazf mishe avalin chizi ke mige ineke davara partibazi kardan!
  va be in fek nemikone ke shayad khoob ejra nakarde!
  va inke che zamani gharare be davare elam beshe ke dar mosabeghe bashan faghat va faghat be modire ejrayi rabt dare
  age kheili baladin shoma festival bargozar konin
  hamoon liste davara ro ham elam konin
  che eshkali dare?
  raftano mojavvez gereftano salon gereftan ke hich zahmati nadare!
  aslan az in bebad shoma festivalo bargozar konin!!!!
  motmaen bashin hame sherkat mikonan!!!!
  age kasi mikhad dar mosabeghe sherkat kone be jaaye in ke az alan ghor bezane bere shoroo be tamrin kone
  motmaen bashin age liaghatesho dashte bashin mirin final
  dar zemn inke davarie mosabeghe daste ye nafar nist ke bekhad shagerde khodesho entekhab kone
  mosabeghe har saal bishtaraz ye davar dare va har kodoom az davara ye seri shagerd daran ke too mosabeghe sherkat mikonan va age gharar bashe har ki shagerde khodesho entekhab kone osoolan bayad beine davara kotakkaari beshe!!!
  va in tafakkora ke migin har ki be shagerde khodesh ray mide kheili khande daare!!!
  rasti man parsaal khodam ham sherkat kardam va too hamoon marhale moghadamati hazf shodam
  ino goftam ke kasi fek nakone ke davara be man ray dadan ke tarafdarishoono mikonam!!!

 • امیدوارم امسال مسابقه ی خوبی بشه. من که شاگرد آقای میرهادی هستم، پارسال حذف شدم. ربطی به شاگرد و شاگرد بازی نداره. این طبیعیه که شاگرد این اساتید، شرکت کنند. خیلی از شاگردان آقای میرهادی، آقای آخوندی و… شرکت کردن. باور کنین اگه امسال داورانی که اسمشون اومده، داوری کنن و سر همه رو هم ببرن، صدای کسی در نمی یاد. چون همه می گن:”لی لی افشاره دیگه! حتما اون یه چیزی می دونه که ما نمی دونیم و…”
  مشکل شما با آقای آیوازیان چیه؟(البته من هم دل خوشی از ایشون ندارم.) ولی بیاین و صادق باشیم. اگه امسال سیمون آیوازیان نبودن، میرهادی ها و … هم نبودن. خدا رو شکر کنیم که همین مسابقه هست که بخواهیم به خاطرش ، یه سال صبر کنیم تا شرکت کنیم. اگه همینش هم نباشه می خواهیم چی کار کنیم.
  راستی!Angel Romaero, Alvaro Pierri, Manuel Barrueco, Sergio and Odair Assad هم زنده ان. می خوای من با Barrueco تماس بگیرم؟ بچه ی خوبیه!!!!

 • اگر کسی به هر دلیل مخالفه نباید شرکت کنه و شایستگی هاشو با اجراهای مختلف نشون بده ، بعضی از مردم فکر میکنن هر کس فینال رفت نوازندست ؟ تنها از نظر داورها اون شخص پذیرفتنی نیست .
  آقای آرمین تیموری نوازنده شایسته ای هست که تو این چند سال Number One بوده . من پارسال قطعه لاکاتدرال رو زدم و فکری جز فینالیست شدن نداشتم . اما ظاهرم برای صحنه مناسب نبود و شاید اصلا داورها مشکلات دیگه در من دیدن ، من شخصا مسابقات رو سازنده میبینم . ( خودشکن آیینه شکستن خطاست )
  بیشتر برای من آشنایی با دیگر نوازنده ها ارزش داره .
  مگه چند نفر دوره پیش خوب ساز زدن ؟ که همه مدعین ؟ نصفی با ساز ناکوک اومدن روی صحنه .
  در هر حال بجای این حرفها ، انرژیتون رو واسه سازتون نگه دارید .
  هزاران راه داره نشون دادن شایستگیتون .
  با تشکر

 • با سلام و احترام به خوانندگان عزیز و تشکر از سایت گفتگوی هارمونیک،

  « امیدوارم مسابقه امسال بهتر از سالهای قبل برگزار بشه و همه راضی بشن و جایزه بگیرن. » (این آرزوی یکی از دوستانم بود.)

  به نظرم در برگزاری هر مسابقه ای مهمتر از داورها، معیارهائی ست که برای قضاوت باید در نظر گرفته بشه و با توجه به معیارهائی که آقای میرهادی برای داوری مسابقه اعلام کردن، میشه گفت که هدف ایشون رسیدن به بهترین نتیجه در داوریه، اما این رو باید در نظر داشته باشند که خیلی از این معیارها در مراکز کهن در عرصه art music هم تعریف شده نیست و عموما با اونها به صورت نسبی و خیلی شخصی برخورد میشه و این موجب میشه که نتیجه داوریها در همه جا همواره مورد انتقاد قرار بگیره و داورها مهمتر از معیارها بشن؛ مثلا واژه سونوریته یعنی چه؟! (استادان عزیزم اگر شما هم این متن را می خوانید کمی بیشتر در این مورد فکر کنید. من با صدای خیلی آهسته به شما میگویم که این واژه را جماعت داوران کره زمین درست کرده اند تا در مورد یک اجرا هم توضیح داده باشند و هم توضیح نداده باشند و به اصطلاح شانه خالی کنند! مطمئنم که وقتی شما استادان بزرگوارم یک بار دیگر در فرهنگهای معتبر art music راجع به کم و کیف این واژه جستجو کنید مثل من فکر خواهید کرد.)

  به این ترتیب میشه گفت که داورها مهمتر از معیارها هستند چون معیارها از طریق مجاری فکری اونها تعبیر خواهند شد؛ اما مشکل اینجاست که داوران مسابقات ما مثل ما ایرانی هستند و درگیر ایرانیت خودشان که مهمترین ویژگی اون تعارف، پیشکسوتیسم (این واژه ساخته خودم می باشد و کپی رایت دارد!!!) و اعتقاد به حرفه ای گری از طریق اشراق و جریانات شهودی ست. البته داوران خارجی هم به درد ما نمی خورن چون فکر می کنن که از دماغ فیل افتادن تو یه جائی مثل افغانستان یا عراق که اصلا فیل یا جانور دیگه ای وجود نداره.

  ایرانیهای عزیز، به اندازه یک پاراگراف دقیقتر فکر کنیم که ما با art music چقدر فاصله داریم. منظورم از art music، هنر موسیقی نیست بلکه موسیقی به عنوان یک آرته. ما با موسیقی به عنوان هنر آشنائی داریم اما به عنوان آرت، نه؛ هنر برای ما واژه ایست که معنا و مفهوم خودشو داره و البته کاملا با آرت در فرهنگ غرب متفاوته. هنر موسیقی ما مثل ما ایرانیست و پنجره ایست از ما به سوی موسیقی اما art music پنجره ایست از موسیقی به سوی آرت و آرت آمیزش فکر و احساس ست در پاسخ به جریانات هستی، که بشر همواره با آن روبرو بوده. آرت میوزیک از راه اشراق یا همون واژه آشنای سینه به سینه قابل دستیابی نیست چون احساس فقط یک بعد اونه. ما که تعلقی به این نوع موسیقی یعنی همون آرت میوزیک نداریم نباید به اون با ابزارهائی که برای غربیها ملموستره مثل همین سونوریته یا مزیکالیته و … یا با ابزارهای قدیمی خودمون که همون اشراق و شهود باشه نگاه کنیم؛ باید خیلی دقیقتر با اون برخورد کنیم و به دنبال روش شناختش باشیم و حتی راه خودمونو برای رسیدن به اون پیدا کنیم و در این راه قربانی هم بدیم.

  نسبتا زیاد نوشتم؛ می بخشید که پرحرفی شد. در پایان من هم امیدوارم که مسابقه امسال بهتر از سالهای قبل برگزار بشه و همه راضی بشن و جایزه بگیرن.

 • متاسفانه upload این کمپاس ها میسر نشد .
  می توانید در یکی از روزهای یکشنبه یا
  سه شنبه از هفته بعد مراجعه کنید به:
  کنسرواتوار تهران- خیابان ویلا کمی پایین تر از کلیسا، ط۴ ، اتاق ۴۰۴، از ساعت ۱۴ الی ۱۶ . یک سی دی خام هم بیاورید.
  دوست عزیز قرار شد سئوال را به من ایمیل
  کنید. kayvanmirhadi@yahoo.com
  در ضمن دقت شود :
  تمام اخبار و پیگیری آن فقط و فقط وفقط از
  طریق mirhadi.com (گفتگوی هارمونیک )

 • aghaye habib dust, lotfan manzoore khod ra rok beguEd…
  harfe shoma be nazar manteghi nemiad, mishe befarmaeed melake davari baraye yek festivale music chi bayad bashe ?
  shoma ehtemalan khodetoon az lahn va shive negareshe khodetoon besiar lezzat mibarid, vali bavar konid in sohbat ha dakhli be festival nadare.

 • سلام بهزاد عزیز،

  راست میگین شما، من از شیوه نگارشم لذت می برم اما راجع به اینکه صحبتهام منطقی نبودن نمی تونم حرفتونو بپذیرم. منظورمو که در آخر صحبتهام خیلی رک گفتم؛ این بود: باید قربانی بدیم تا پیشرفت کنیم.
  بهزاد عزیز داوری هنری همیشه سخته؛ مثلا شما به سوالای کنکور سراسری هنر خودمون مراجعه کنید. باور کنید که بعضی از سوالات می تونن تا سه تا جواب هم داشته باشند ولی اونی که مد نظر طراح سوال بوده ملاکه و یه عده قربانی میشن چون روش فکرشون مثل طراح نیست.
  این فقط آرمان منه که مسابقات موسیقی رو بدون در نظر گرفتن موزیکالیته، سونوریته و … که هیچ کدوم از داورا نمی تونن راجع به اون به اشتراک نظر برسن مورد قضاوت قرار بدیم و به ملاکهائی رجوع کنیم که خیلی مشخصترن مثل « بررسی استیل نوازندگی ساز و ارتباط اون با بیان فرم در قطعه موسیقی ». البته این مساله علم خوبی می خواد و مقدار زیادی تخصصیه و واقعا کار سختیه اما فکر می کنم که جواب می ده؛ چون یک قطعه موسیقی ساخته هر آهنگسازی که باشه به یک روش کاملا مشخص به فرم رسیده و شاید تنها یک استیل نوازندگی مشخص بتونه اونو به خوبی نشون بده.
  ببینید، یک نوازنده حق نداره چون ترمولو نمی تونه بزنه سرعت قطعه رو به کمتر از نصف کاهش بده تا بتونه ترمولو رو تداعی کنه و ظاهرا بزنه چون ساختار فرم قطعه به هم می ریزه یا اینکه بیاد و نقش یک پاساژ ملودیک رو که قراره به اوج ختم بشه، ‌چون تکنیکشو نداره عوض کنه و باز با تغییر سرعت و استفاده نابجا از روباتو به یه شکل دیگه ای که ربطی به فرم قطعه نداره بزنه. جالب اینجاست که این دو اشکالی که من در اینجا گفتم ممکنه در ذهن یک داور داشتن موزیکالیته خوب و ممتاز تعبیر بشه چون اون داور اصلا به فرم توجه نداره و کلیت یک قطعه رو در نظر نگرفته و به صورت لحظه به لحظه داره اجرا رو بررسی می کنه.
  بهزاد عزیز اگه باز نظری دارید، دوست دارم بدونم.

 • در جواب آقای رحیمی باید بگم که بسیاری از نوازندگان خوب در این مسابقات شرکت نمیکنند چرا که در مسابقات امسال شاهد بودیم که بسیاری شایسته بودند اما افراد بسیار ضعیفی به مرحله فینال رفتند بنده بشخصه یکی از تاثیرگذارترین نکات رو حمایت سایتهای تخصصی چون گیتار برای همه و فلامنکو نیوز در این زمینه میدونم و شاید اگر در کلاسیک سایت گیتار برای همه نبود بسیاری از ما حتی اسامی این نوازندگان رو نمیدونستیم و واقعا حضور معنوی و حمایت جدی این سایت در خود بنده انگیزه ایجاد کرد . سال قبل فلامنکو نیوز خبری را در این زمینه نزد امسال هم گیتار برای همه . میترسم سال بعد سایت گفتگوی هارمونیک . واقعا این سوال هست چرا باید این اتفاق بیفته ؟ پس حتما اتفاقاتی پیش آمده که بزرگترین حامی این جشنواره حمایتی از جشنواره سال بعد نکرده ؟! اگر سایتهای تخصصی گیتار در این زمینه خبری منعکس نکنند بنوعی وجهه این مسابقات زیر سوال میره و این روند اصلا برای جامعه نوازندگی گیتار خوب نیست . آقای میرهادی یکی از فعالان موسیقی کشور ماست سوال من اینه که چه اتفاقی افتاده که متاسفانه به این وضع دچار شدیم ؟ عدم حضور دکتر آیوازیان جای خوشنودی برای ما نیست ایشان یک پیشکسوت در امر گیتار هستند شاید نه نوازندگی ایشان مورد قبول باشد و نه غیره … اما خدمت ایشان به گیتار انکار نشدنیست . میتوان از پیشکسوتان نه در داوری بلکه در سایر زمینه ها استفاده کرد . در هر حال بعنوان یک نوازنده گیتار کلاسیک این فضا انگیزه ای ایجاد نمیکند و شاید مسابقات امسال آن اعتبار را نداشته باشد الا با حضور داورانی که کاندید شده اند هر چند حضور این اشخاص هم خالی از ابهام نیست !!!

 • مسابقه سراسر از ابهامه!!!
  چرا اسم اسپانسر اعلام نمیشه!
  اینهمه گیتار ساز تو ایران هستند که از خداشونه بیان اینجا وگیتار دست ساز هدیه بدند!!!
  ۲ سال قبل اگه یادم بیاد درست یه گیتار ساز ایرانی اوردن
  سال قبل ورداشتن یسری ساز شرکتی دادند با قیمت های الکی!!
  ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان!!!
  سازها رو دیدید!!!
  مفت گرونه!!
  این شرکت ها اسکوند های فضایی به استاد ها می دند اونا هم ور میدارن اینارو به ما بیچاره ها معرفی می کنند! و چه تاسف بار که ساز های اونارو هم به عنوان جایزه میدند!!
  تاسف داره!
  که همه چی ختم می شه به اینکه پول بیشتری برای مسولین بمونه!
  گوره بابای کیفیت مسابقه!

 • aghaye habibdust
  unchizi k shoam migid dige mosabegheye music nist
  mosabegheye koshti kaje k inruza age alaghe darid mitunid az GEM TV donbal konid

  mage zur azmayie technikiye!!!!
  mosabegehye musices!
  mage mishe musico az techniq joda kard!!
  mishe begid kojaye donya injuri davari mikonan!!!

 • با سلام به دوستان
  به نظر من ما باید با نگاه مثبت به این مسابقات نظر بدیم و پرداختن به حواشی و نکات منفی فقط جو این مسابقات رو به هم میزنه الان من میبینم که چند نفر با هم به رقابت در کامنت گزاری پرداختن و سعی میکنن هر کدوم حرف خود رو به کرسی بشونه.آخه این درست نیست
  من کامنت بعضی هارو که میخونم اصلا نمیفهمم که هدف و منظور چیه!؟خیلی جسته گریخته راجع به ۶ تا موضوع در هم آمیخته!!!

 • daghighan parsal ham hame migoftan chera javayez elam nemishe va hame shoroo karde boodan be sholoogh kardane ghazie ke yekdafe javayez elam shod va dahane hame baste shod
  khob chera dobare darin mesle parsal raftar mikonin?
  ye kam sab konin va motmaen bashin mosabeghe bedoone jayeze nakhahad bood!
  mosabeghe ehtiaj be tamrine ziad dare va in tabi`iye ke az ghabl ghat`ehaa tayin beshan va in entezare bijaayie ke hamoon rooze avval javayez elam she
  bazia ham hastan ke harsaal faghat jav ro kharab mikonan va janbehaaye manfi ro migiran o hey paro baal midan!
  ke chi beshe?
  chio mikhain saabet konin?
  in ye faaliate farhangie. va baazaar garm koni nist ke dar morede jayeze bahs mikonin!
  dar zemn kheili zeshte ke dar morede davaraye mosabeghe ke hamegi honarmandane in jame`e hastan injoori sohbat beshe
  age gharar bood in afrad be fekre kolahbardario pool jam kardan bashan motmaen bashin donbale honar nemiraftan
  in ostadha inhame too zamineye musighi ba in sharayete bade iran zahmat keshidan va hala ye nafar bar migarde inghad tohin aamiz dar moredeshoon harf mizane!

 • rastesh man nemidunam in hame dava sare chie ! agha har ki in mosabeghe ro ghabul dare sherkat kone har kiam ghabul nadare sherkat nakone va agde delesh nakhast hata akhbaresham peigiri nakone.tu keshvaraye khareji ham age mosabeghei bargozar beshe hamishe hameye navazandehaye doni tush sherkat nemikonan balke har ki tu har mosbeghei ke khodesh salah midune sherkat mikone .tu hamin mosabeghate tehran ham age ngah konid be liste sherkat konandehaye parsal koly az navazandehaye khube keshvaremun sherkat nakardan hal abe har dalili .pas dige ghor nazanin bezarid in mosabeghe hade aghal bargozar she emsal .

 • aghaye habib dust enghadr ba vaje ha bazi nakonid…

  be ghole bozorgi : enghadr bar vaje setam nakonid…

  ebteda har navazande ( hatta az dide khodesh) bayad be un sath az music va technique va bayan resideb bashe, ta hala beresim be form va ertebate mohtava ba estile navazandegi va …

  aghaye habib dust, man nemidunam shoma az in nazarhaye jazzabetun ( baraye amaturha) key mikhayd das bardarid…

 • chi migid kanume nastaran!
  chera dokkhtaraneo ehsasati comment midid!
  in harfa chiye!
  bayad jayeze ba farakhan e’lam beshe,!
  asla be man begid che dalili dare badesh e’lam beshe!
  ina yani mashkuk!
  man midunam che khabare dige!
  ina mikhan ye Sponser biyaran k hesabi karj koneo hediye bede be masulin
  vagarna in hame guitar saz tu tehran!
  fekr mikonid beheshun begid biyain Sponser beshid migan na!!
  mishan
  be khoda mishan
  ina daran yekari mikonan k shoma emidunid
  chizi be manfa’ate mano shoam nist kahnume mohtaram
  hamechi khatm mishe be manfa’ate bishtare bargozar konandeha
  har rahi k bishtar becharbe zur mizanan az un vared beshan

 • va agahye ramin monsefi
  che negahe mosbati!!!
  ina hata maharo adam hesab naardan k ye farakhane dorost bedan bala
  yani ma inghadr bi arzeshim tu zehneshun
  chi bayad in hame moshkel dar farakhan bedan
  chera az aval hamechio dorst nemigan k in hame adam berizan inaj!!!
  hameye ina dalayeliye k hich site takhasosiye guitari tu iran ,azashun hemayat va soppurt nakarde
  akhe chera fekr nemikonid bad comment bedid
  dastane ashegane k nist
  mosabeghast
  masulin pul migiran,barandeha jayeze
  va kholase ravabete mali hastesh
  pas in hame romantic fekr nakonid

 • agahye ali aziz
  movafegham bahat
  motamaen bash emsalam hamun guitaraye sherkatiye alaki ru midan be esme guitaraye 2 milyuni
  chera!
  chun un sherkata hesabi hediye mediye be bargozar konandeha midan
  va dalile inke hanuz Jayee e’lam nashode ie:
  naghle ghol az shagerde aghaye mirhadi:
  Sponser sale pish gofte to har bakhsh bayad koli adam sherkat konand ta man emsal biyam

  hala che esrariye k un bashe
  k ina montazer vaisadan k bebin be hade nesab miresan k betunan uno biyaran ya inke az yeki dige estefade konand!!
  bebinid be koja residim k Sponser bayadto sare maha bezane

  in gahdr arzesh dare in pula!!!
  baba vel konid ,ye Sponser ma’muli biyarid vali injuri farakhan nadid
  in hame guitar saz hast tu iran

  june madaretun guitare sherkati hadeaghal age esme mosabegeh KESHVARIYE nadid
  guitar dast saz bedid
  ya irani ya khareji
  vali sherkati nadid

 • agahye behzad
  mahze etela 16 dar sad az pule har sazi az tarafe in sherkat be ostad dade mishe

  yani ru ye saze 2 milyun tomani chizi hodude bish az 300 hezar toman!!!
  ino kole tehran midunand,ajibe shoma az ghafele bikhabarid

  va in saz ha 20 dar sad zire gheymate alakishun tu bazar pakhsh mishe be forushande ha
  va gheymate kharideshunam shak nadaran kamtar az nesfe gheymatiye k e’lam mishe
  manzuram gheymate una tu site nist
  gheymate site ha alakiye
  age berid hamunja dame kargah k ina az unja mikharan nesfe gheymat ham kamtarand

  hala inash be ma che
  ma ba ina kari nadarim
  ma migim jayeze k nagoftid chiye
  hadeaghal mikhayn beid chiye
  saze sherkati nazarid
  ye dast az bezarid
  ya khareji ya irani

 • etefaghan kahnume nastaran bazar garmiye
  vagarna masulin bazam donbaleh enmikardan
  shoma fekr kardid bikare mano shoman!!!!!!!!!!!!!
  vaghean injuri fekr mikonid k mahze rezaye khoda va baraye pishrafte guitar inkaro mikonan!!!!!!!!!!!
  age hadaf ine chera dar tule sal kare digeie nemikonan dar in rasta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  faghat mosabegeh tanha rahe baraye un maghsud!!!!!!!!
  torokhoda ehsasi comment nadido
  hey nagid ina fereshtano az in ahrfa
  hichki bikar nist bere donbale mmosabgeh biofte k mano shoma hal konid
  pohte pardeye mosabeghe chize digast k ieshala ye ruz mifahmio pashimun mishe az commentaye k ija dadi

 • لطفا قبل از اینکه بخواین این کامنت رو رد کنید قسمت آخرشو بخونید

  آقای حبیب دوست

  طبق بیانات شما
  بهتره اصلا قطعه تو مسابقه نذارن
  El Colibri یا گام های سگویا رو بزارن تو همه ی لول ها
  هرکی سریعتر و تمیز تر زد اون ببره
  اسمشم بزارن: دوی ۱۰۰۰ متر با مانع و گیتار

  حالا اگه مثل شما توش با ۱۰ تا تمپو متفاوت زد عیب نداره
  هرجاشو تونستیم تند می زنیم هرجاشو نتونستین آروم
  ویدئوی شما هنوز رو گیتار برای همه از این قطعه هستش

  لطفا یه چیزی بگید که حداقل خودتون دارید رعایت می کنیدش
  شما تو کامنتتون نوشتید که یه نوازنده حق نداره به خاطر…. قطعه رو عوض کنه
  من نمی تونم و تا آخر عمرمم نمی تونم اون قطعه رو بزنم
  ولی چند تا سوال از شما دارم چون من شاگرد آقای طهرانیان هستم و سر کلاس ایشون با شاگردی که این قطعه رو میزد بودم:
  در قطعه ی Invocation & Dance
  در میزان شماره ی۱۲ توی نت ، لا سی دو و نت D به هم وصل هستند شما چرا به خاطر اون پرش سخت بینش ۱ ثانیه فاصله گذاشتید!
  شما زدید : لا سی دو و ۱ ثانیه صبر کردید بعد D را همراه با اون آکرپورد بد دست زدید

  و همین کارو در میزان ۲۵ و کاملا مشهود در میزان ۲۶ هم کردید

  و از میزان ۲۷ با تمپویی شروع کردید که در میزان ۳۶که تقسیمات ۶ تایی میشه نتونستید ادامه بدید و Shift تمپورال دارید
  تمپو رو حداقل ۱۰ تا پایین انداختید
  و در میزان۴۱ که یه آکورد در پوزیشن ۵ دارید از میزان قبل ریتارد کردید که درگیر تغییر پوزیشن نشید در صورتیکه رودریگو اونقدر سواد داشته که اگه جایی ریتارد بخواد خودش بنویسه و اونقدرم از فرم اططلاع داشته که اگه لازم می بود اونجا ریتارد میذاشت
  و رد میزان ۴۴ که یه پاساژ سخت شروع میشه دوباره تمپو رو چند تا میندازید و وسطش کلی روباتو میکنید .تموم سختی اون پاساژ تو وصل کردنش به نت آخرشه که شما ریتارد میکنید و سادش میکنید
  و در میزان ۴۶ ضرب دوم هم همون کاری که تو میزان ۱۲ کردید میکنید
  و در میزان ۴۷ چون اون لگاتو ها آسونه ۱۰-۲۰ تا تمپو رو بالا می کشید
  در صورتیکه آهنگساز که به قول شما از همه بهتر میدونه هیچ تغییر تمپورالی ننوشته اونجا

  از میزان ۵۲ در هر ضرب ۱۰ تا نت داریم تا میزان۶۵
  از میزان ۶۵ تو هر ضرب ۱۲ تا نت داریم
  ۲ تا نت بیشتر
  پس نت ها سریعتر شنیده میشن گرچه آهنگ ساز نوشته اونجا:
  meno mosso
  یعنی یکم آهسته تر بشه ولی این یکمه به نظر شما!!!!!
  اینی که شما زدید Subito بود
  شما با یه تمپویی آرپژ هاتونو زدید که با اون تمپو نمیتونید پاساژهاتونو بزنید
  و تمپو رو دوباره انداختید و وسطش کلی هم روباتو کردید

  در میزان ۷۲ ما شیفت تمپورال داریم
  Allegro Moderato
  یعنی معتدل با هیجان
  اونی که شما زدید شده Allegro

  سر میزان ۹۲ نوشته :
  a Tempo
  شما که به دیکشنریها دست رسی دارید حتما معنی این لغت رو میدونید
  ولی شما با همون Allegro و حتی یکم تند تر دارید ترمولو هاتونو اجرا میکنید
  در آخر میزان ۱۰۱ شما ریتارد کردید که راحت پوزیشن رو عوض کنید
  اینکار نه به فرم قطعه مربوط میشه نه چیزیه که آهنگساز نوشته!
  ملودی سیم باس در میزان ۱۰۱ تو ملودی سیم های تریبل در ۱۰۲ ادامه پیدا میکنه و شما فرم قطعه و جمله بندی رو رعایت نکردید

  و همین کارو در میزان ۱۳۲ هم کردید

  قطعه مثل کولاژ اجرا شده

  مسابقه ی سرعت که نیست قراره موزیک بزنند
  این میشه عاقبت یه مسابقه با معیار های شما
  فکر کنم معیار شما اینه که فقط صدای گز سیم نیاد بقیش مهم نیست
  چون تو یه مصاحبتون گفتید : تو کنسرتم فقط یه اشتباه داشتم
  شما به گز زدن میگید اشتباه!
  شما احیننا کنسرت Live دیدیود راسل یا منوئل باروئکو رو ندید
  اونچیزایی که تو سایت ها میبینید بهترین اجراهاشونه
  تو خیلی از اجزاها کلی گز و وز دارند
  مهم اینه که موزیکشون بهم نمیریزه
  حالا شما میگید موزیک مهم نیست!
  اسم این اشتباه نیست
  خدا رو شکر من فرصت اینو دارم که سالا چند بار از ایران برم اونور و ببینم اینارو

  طبق معیار شما این نوازنده ها هم باید جم کنند برن

  و چرا اینارو گفتم:
  ۱. کسی که نصیحت میکنه یعنی مدعی چیزی هست
  پس در درجه اول سوالی از آقای حبیب دوست

  ۲. اینارو گفتم که بفهمید وقتی قطعه یی تو مسابقه میزارن که داورا خودشون از زدنش عاجزند این همه اتفاق می تونه بیافته و کسی بویی نبره و بعد آقای آیوازیان بگه اجرای شاگرد من بی نقص ترین اجرا بوده و کم لطفی شده که اول نکردنش

  اینم دلیل نمیشه که مثل امسال قطعه الکی بزارن
  یه داور که نوازنده باشه نه اینکه فقط مدرس باشه! که خودش اینارو زده باشه و بفهمه نوازنده یه سری جاها واسه آسون کردن با تمپو بازی میکنه یا واسه موزیک
  آقای پاکباز و خانم افشار تنها گزینه هایی هستند که اینکارو به نحو احسن میتونن انجام بدند

 • ۱۶ تا اشتباه که رئیس هیات داوران متوجش نمی شه ( آقای آیوازیان )
  و شایدم هیچ کدوم از داورایی که اونجا بودند
  خانم موحد و آقای میناسکانیانم که گیتاریست نبودند که متوجه اینا بشن اونا به موزیک نمره دادند

  حداقل بد نیست امسال از آقای طهرانیان که تازه ایران اومدند استفاده کنید
  چون ایشون اینارو می دونند

 • من با نظر منصور حبیب دوست موافقم. موزیکالیته و سونوریته و… بسیار شخصی هستند و ملاک مشخصی برای در نظر گرفتن آنها نیست این را نباید فراموش کرد که هر کس تعریف خودش را از زیبایی دارد و هنر نوازندگان هم این است که هر کدام بیان خودشان را از قطعه داشته باشند ـ هرچند که در ایران هیچکس هنوز به مرحله بیان نرسیده و همچنان همه درگیر مسائل تکنیکی هستند…ـ برای روشن کردن این منظور یک مثال می زنم، اگر بخواهند بهترین نوازنده گیتار در جهان را انتخاب کنند، از دیدگاه هر کس یک نفر بهترین هست، از نظر یکی راسل، یکی ویلیامز یکی رومرو و یکی بریم و … تمامی این نوازندگان هم موزیکالیته منحصر به خودش را دارد پس تشخیص درست بودن یا خوب بودن موزیکالیته امری در اساس ناممکن است و تأیین کردن آن مثل این است که بگوییم فلسفه در نهایت نتیجه ای خاص یا حقیقتی مشخص است. امـــا من با آرمان حبیب دوست موافق نیستم و خواهان حذف شدن این ملاک ها از فستیوال موسیقی نیستم چرا که حذف کردن آنها ناچاراٌ (به قول مهرشاد) به پایان کار موسیقی می انجامد . خواست بنده این است که شرکت کنندگان این جشنواره ها قبل از اسم نویسی نام داورها را بدانند و شناخت کافی نسبت به نوازندگی و دیدگاه هنری آنها داشته باشند تا ففط در صورتی که نظرات و نمراتشان را قبول داشتند در این فستیوال ها شرکت کنند. امسال شاهد هستیم که نام داوران از همین ابتدا(اجباراٌ به صورت کاندید) اعلام شده که نسبت به پارسال جای خوشنودیست اما هنوز هم شناخت بیشتر این داوران به لحاظ هنر شناس بودنشان بسیار سخت است. (امیدوادم توانسته باشم منظورم را برسانم.)

 • مهشاد عزیز سلام،
  شوخی جالبی بود راجع به کشتی کج؛ مرسی.
  هرگز نمیشه موزیک رو از تکنیک جدا کرد. شما درست میگید. البته این اتفاقیه که تو ایران داره می افته و عموم استادهای سازهای مختلف اینطوری آموزش موسیقی رو با شاگرداشون شروع می کنن؛ مثلا یکی که ویولن شروع می کنه تازه بعد از چندین سال که مثلا تکنیک آرشه کشی رو یاد گرفت باید رو این کار کنه که کوکشو درست کنه و من کسائی رو میشناسم که بعد از چندین سال ویولن زدن هنوز نمیشه به موسیقیشون گوش داد چون پر از نتهای فالش و خارجه.
  من با شما هم عقیده هستم و فکر می کنم که هیچ جای دنیا، مسابقه موسیقی رو اینطوری برگزار نمی کنن که تکنیک و موزیک رو از هم جدا کنن و باور کنید که من هم منظورم این نبوده. منظورم این بوده که ما تکنیک رو در جهت بیان موزیک مورد بررسی قرار بدیم؛ البته موزیکی که از ساختار خود قطعه موسیقی و فرم اون قابل استخراجه نه از خواستها و برداشتهای صرفا حسی ما از یک قطعه موسیقی که شاید متناسب با محدودیتها و ناتوانائیهای اجرائی ماست؛ در این صورته که ما به یه نفر به خاطر موزیک و به یه نفر به خاطر تکنیک جایزه ندادیم و به کسی جایزه دادیم که تکنیکی در جهت بیان موزیک یک قطعه مشخص داره.
  ممنون که نظراتم رو خوندید.

 • بهزاد عزیز، سلام دوباره.
  آقا، راجع به ستم به واژه ها راست میگید. گاهی اوقات واژه کم میارم. زبان فارسی اصلا زبان منطق نیست آقا؛ زبان شعره و پر از ایهام و عامل سوء تفاهم. ما هم که عاشق ادبیات کهن بودیم یه زمانی و …
  راجع به قسمت دوم مطلبتون هم همونطوری که پیش از این گفتم نظرم اینه که ما موسیقی رو به صورت « music va technique va bayan » که در فرمایش شما بود، نبینیم و به این ترتیب همه چیزشو ازهم جدا نکنیم. موسیقی هرچی که هست از فرم اومده. البته من درگیر فلسفه نیستم آقا. منظورم ظرف و مظروفو این چیزا نیست بلکه همون آکرد و ملودیو و … که ترکیبشون با هم در قالب مبانی فرم، موسیقی رو می سازه. یه نکته خیلی مهم در صحبتهاتون بود که گفتید « hatta az dide khodesh » که خیلی جالب بود. ممنون. هرکسی از دید خودش می تونه تعبیر خودشو از موسیقی داشته باشه.
  در پایان فرمایشتون هم ما رو شرمنده کردید. چشم.

 • از اقای حبیب دوست سوال میکنم شما که نفر اول بخش اهنگسازی شدید آیا حرفی ندارید که بقیه کارها چرا حتی ارزش مطرح شدن در قسمت فینال و اجرا را نداشت ؟ ینکه شما شاگرد اقای آیوازیان هستید دلیلی نیست که بگوییم از این موقعیت استفاده کرده اید اما مسلما حتی اگر هم خود نخواهید این برچسب بر شما زده میشود . در مورد سوناریته تعریف کاملا واضح و شفافی در زمینه گیتار کلاسیک دارید این جور سخن گفتن بیشتر به درد فلسفه هنر و غیره میخورد نا اینکه واقعا بخواهیم کاربردی صحبت کنیم! بلکه دوست عزیز در مورد هنر هم هنوز نمیشه گفت به معنای مشخصی رسیده ایم چه به رسد به موسیقی هنری !!! وقتی استادی که نه کارنامه درخشان نوازندگی دارد و نه آلبومی تنها به اعتبار پیشکسوت بودن وارد عرصه میشود وضع ما به همین منوال خواهد بود ! صریحتر حرف بزنید : آقای میرهادی مدتهاست از گیتار و نوازندگی دور شده اند تفکر ایشان را میشود در فعالیتهایشان جست . آقای آیوازیان ما نه نوازندگی ایشان را در جایی دیده ایم نه حتی قطعه ای شنیده ایم شکی در هنرمند بودن ایشان نیست اما در جایی که بهرام آقاخان حضور دارد و آشنا به موسیقی فلامنکو حضور ایشان و آقای میرهادی یعنی چه ؟ ایشان حتی در زمینه کمپاس های فلامنکو اطلاعات مکفی ندارند و اینرا در جشنواره همگان دیدند ! متدهای این اساتید کجاست ؟ شیوه آموزش آنها بر چه اساسی است شاید پنجاه سال گیتار صحیح باشد چرا که هنوز دانش بسیاری از اساتید ما در همان پنجاه سال گذشته متوقف شده است . بجای این مسابقات مسوولین سعی کنند در زمینه گیتار کلاسیک و فلامنکو اطلاعاشان را بروز کنند و گرنه مسابقات هر سال اگر بخواهد همین شیوه را پیش بگیرد تا صد سال دیگر هم تکانی نمیخوریم! جالب است بعد از چند سال برگزاری مسوولین متوجه شده اند معیارهای داوری را مشخص کنند آنهم دلیلش واضح است بخاطر اینکه نسل جدید گیتار میداند بدنبال چه چیزی است و با وجود سایت های معتبر در زمینه گیتار در دنیا و آثار گسترده آموزشی دیگر جایی برای این تفکرات قدیمی باقی نمیماند . دوستی در زمینه اسپانسر و دادن پول به داوران و غیره صحبت گفت که باید تاسف خورد . مسلما هر کسی در زمینه موسیقی کار میکند نباید فقیر بماند و یا پولی در قبال زحمت هایش نگیرد آیا واقعا احجاف بر این اساتید نیست ؟ هر چند بر خود این اساتید گله است که خود باعث و بانی این تفکرات هستند . بشخصه فکر نمیکنم نوازنده و یا استاد برجسته بین المللی در راه فی سبیل الله کار کند!!! شما مبلغ سازنده های ایرانی هستید ؟ اگر منظور آقای دیمه ای است که کیفیت سازهای ایشان را از برندگان سال های گذشته بپرسید تا شرمنده حرف خود بشوید ! در هر حال این مسابقات با این همه ابهام و حواشی مسلما نفعی نخواهد داشت هر چند شاید برای نفرات برگزیده کسب اعتبار و شهرتی بیاورد هر چند اعتبار را باید در روابط جست نه نحوه ساز زدن و نوازندگی !

 • این حرف کاملا احمقانه ای است هر کسی مسابقات را قبول دارد شرکت کند و کسی که قبول ندارد شرکت نکند ! لطفا پس اسم مسابقات رو از مسابقات کشوری به مسابقه آقای میرهادی و دوستان تغییر بدید! چرا از موقعیت دیگران استفاده میکنند ؟ چرا داوران کاندید شده اند ؟ آیا این همه مدت وقت نمیشد با داورها به توافق برسند ؟ حضور لیلی افشار آیا واقعا امکان پذیره ! سال پیش که با بی نظمی تمام مسابقات برگزار شد و والا ما هر روز به سایت گیتار برای همه سر میزدیم که ببینیم فردا مسابقه هست یا نه هر چند امسال نمیدونیم باید هر روز بیایم این قسمت منتظر کامنت آقای میرهادی باشیم و واقعا این بایکوت خبری مسابقات از سوی سایت های تخصصی گیتار کاملا جالبه هرچند بنوعی هم خوشحالم چون در سایت گیتار برای همه کانت ها سانسور میشد که واقعا جای گله داشت شاید آقای فتحی نیز در این زمینه مقصر بودند اما حرکت امسال ایشان واقعا شوک آور بود که کسی که مدعی حمایت از فعالیتهای گیتار در ایران بودند براحتی از خیر این مسابقات گذشتند هر چند انتقادات ایشان بر مسابقه امسال شاید به مذاق آقای میرهادی و دیگران خوش نیامده و بدین صورت این اتفاق افتاده است !!! اما در مورد اسپانسر و جوایز یک سوال در سال پیش بیشتر از صدا نفر در مسابقه شرکت کرده بودند و بلیت فروشی روز فینال که ۴-۵ ملیون در آمد این مسابقات بوده . جوایز هم که شرکت آپاراچیو داده بود پس این بقیه پول ها بین تمامی داورها تقسیم شده ؟! والا بنده بعید میدونم بنده شاگرد یکی از اساتید هستم که داور این مسابقات بوده و اگر صلاح بود میگم چقدر به ایشون داده اند ! آیا با این مبلغ نمیشه جوایز رو نقدی داد ؟ پس کاسه ای زیر نیم کاسه هست . اصلا ایراد ندارد این مبلغ بابت حق الزحمه میان اساتید تقسیم و صرف روند اجرایی شود اما نمیشه با این هزینه مسابقه را آبرومندانه تر برگزار کرد ؟؟؟!!! از مسوولین سایت گفتگوی هارمونی تشکر میکنم که بدون هیچ جانبداری به نظرات ارسال شده از سوی خوانندگان احترام میگذارد .

 • are dorost migin in mosaabeghehaa faghat baraye dozdio pool jam kardane honarmandaham hame tipe baazaarian va faghat be fekre pool daravordanan
  mage nemibinin har kodoom 20 ta borj too jordan darano hamegi pool paaroo mikonan?
  roohieye ye honarmand too hamejaaye donya ba baghieye mardom motefavete
  khoobe ke esmamo khoondino fahmidin dokhtaram ta hey begin ehsasati comment mizari
  doroste
  ehsasati coment mizaram chonke az vaghti bedonya oomadam too ye javvi ozorg shodam ke hame faghat be khatere honar faaliate honari dashtan na baraye pool
  va kasaayi ke donbale pool va chaapidane mardom hastan donbale honar nemiran
  motmaen bashin inke harsaal mosabeghe dare bargozar mishe dalilesh ine ke javoona donbalesh hastan
  mosabegheye saale pish ke tamoom shod kheili haa hamoonja baham bahs mikardan ke mosabegheye saale bad gharare key bargozar she
  man shenakhte ziadi dar morede davara nadaram va nemikham janebdaari konam vali shakhsiate ye navazande va ye honarmand kheili ba arzeshtaraz ine ke kasi chon ke khodesh ya doostash too mosabeghe hazf shodan shoroo kone bado birah goftan be davara
  man ino ghabool daram ke too iran hamishe sharayet joorie ke hame be hame shak mikonan va hamejaa in ehsaas hamraahe adama hast ke ye nafar dare sareshoono kolah mizare
  vali age kasi mikhad navazande beshe behtare be hamin fek kone ke mikhad joloye ye jamiat ejra kone va beshine sob ta shab tamrin kone
  na baraye avval shodano bordane jayeze
  balke baraye navazande shodan
  ta mesle parsal kasaayio nabinim ke bade ejraye naa movafagheshun mesle abre bahari biroone salon gerye mikardan!
  age fek mikonin in mosabeghehaa kolahbardarie hich ejbari vase sherkat too mosabeghe nist!
  berin too hezaran mosabegheyi ke dare har saal dar iran bargozar mishe ba davaraye ghaabele etemaad va jayezehayi ke morede ghaboole hamas sherkat konin!
  too keshvari ke kheili kam az in faaliataye honari vojood dare behtare ghadre haminaram bedoonim va ba nish zadano hafaye zahrdaar masoolino delsard nakonim chon maloom nist chand saal dige bargozarie hamin mosaabeghat ham mamnoo elam she!

 • darzemn kaar baraye pishrafte musighi mage faghat consert dadano cd dadane?
  in hame shaagerd o navazandehaaye khoob ke daran tarbiat mishan dast parvardeye hamin ostadan.
  dige hame ino ghabool daran ke moalemi dozdi nist va poole anchenaani ham azash dar nemiad!
  in hich arzeshi nadare?
  man nemidoonam shoma vaaghean too iran zendegi mikonin ya na!!!
  vali anjame faaliate farhangi ke shoma entezarsho darin, too jaayi ke nesfe saal moharrame vo baraye ye cd bayad kolli bodoyi ta ye mojavvez begirio bade ye conserte classice sangin o khoob be ellate inke esteghbale khoobi az consert nashode va mardom bishtar tarjih midan pooleshoono be bilitaye consertaye popi ke tarjihan khaarej az iran bargozar mishe bedan, bayad be fekre in bashi ke cheghad be ino oon maghrooz shodi, kheili emkan pazir nist!
  honar kaare tolidi nist ke az toosh rahat pool dar biad balke faaliatie ke bayad az tarafe maghaamate bala va mardom hemayat beshe
  nemidoonam az nazdikaane shoma kasi faaliate honari dashte ya na vali man ino kheili vaazeh didam ke in faaliata too jaayi ke darsade kheili kami az mardom manie honar va musighie vaagheyi va sangin ro midoonan che ghad sakht va hatta gheire momkene!

 • be onvane 1 tamashachi az mosabeghat parsal mitonam begam ke chizi be onvane mosabeghe ejra nashod
  sherkat konande haye khobi ejra kardan vali moteasefane kasani ke ejrahaye ghabele ghaboli nadashtand be final va rah peida kardand va khob dostani ke sefareshi bodan
  va khob to final ham rahat mishe kasi ke keifiate paeini dare ro hazf kard
  va albate shahede in boodam ke sherkat konandei be elame natayeje bakhshe ahagsazi eteraz dasht va eterazesh ghabele ghabol bod chon kar haye dige dar oon keifiat nabodan va aghaye mirhadi dar javab goft ke khodesh va aghaye akhondi be to ray dadim
  oon sherkat konande ba kamale tajo goft yani 2 nafar be man ray dadan va 1 nafar be kase dige va oon entekhab shode va ghaye mirhadi joloye taghriban 30 nafar ba sedaye boland goftan bale,va dar javabe manteghi boodan in tasmim goftan bale,karish nemitonim bokonim
  aghaye mirhadi khahane in kar nabodan vali jologiri az in kar ham nemikonan
  toye hesabi ke kardim ba tedade sherkat konande ha va mablagh haye varizi onha hodode 7 milion toman pool jam shod
  jayezeharo sponser ha dadan va baraye salon hich pooli daryaft nashod
  bara tablighat kheili kam hazine shod ta onjaei ke site haye khabari mesle guitar4all , hamin site pooli bara darje khabar nagerefte boodan
  khob in pool mableghe kami nist baraye dabir va davari ke hamishe hozor dare va harfe akharo mizane
  be alaveye javayezi ke dar bazi bakhsh ha ke mishod javayez taghsim hsod ke khod mablaghe ghabele tavajohi bod
  mibinid ke negahe bar gozar konande ha be bargozarie mosabeghat az farhangi be eghtesadi taghir karde va oonha haghe khod dar zamineye mosighi ro be shivei gheire motearef migirand
  tasmime sherkat kardan ya nakardan ba khodetone vali nagozarid azaton so estefade beshe va be rohiaton asib bebine

 • سلام آقای عبداللهی،

  لطفا اینگونه نگاه نکنید که «بقیه کارها چرا حتی ارزش مطرح شدن در قسمت فینال و اجرا را نداشت». تمام قطعات بخش آهنگسازی در مقدماتی اجرا شد (غیر از یک مورد به خواست خود آهنگساز) و حضار دیدند؛ البته سطح اجراها مثل هم نبود و بعضی واقعا ضعیف بود که قدری قضاوت را مشکل می کرد. با این حال من خودم چندین بار از یکی از دوستان شرکت کننده در این بخش که نمی خواهم اسمشان را بیاورم خواستم تا قطعه اش را برای اجرا در اختیارم قرار دهد. این کار من نشان می دهد که ارزش در نظر من چیزی غیر از اول شدن یا نشدن ست؛ من ارزش می گذارم به کسی که خودش را ارائه می کند و به کاری که ارائه می شود و به همین خاطر دوست داشتم فینال بخش آهنگسازی هم مانند سایر بخشها برگزار شود اما کمبود زمان در سالن رودکی موجب شد که حتی قطعه من هم در روز فینال اجرا نشود؛ ضمن اینکه در نظر داشته باشید که از اول اصلا قرار نبود که آهنگسازی دو مرحله داشته باشد.

  شما می گوئید «اینکه شما شاگرد آقای آیوازیان هستید دلیلی نیست که بگوییم از این موقعیت استفاده کرده اید» چه موقعیتی دوست عزیز؟! موقعیت برنده نشدن در فینال لول یک را می گوئید یا نبردن هیچگونه جایزه نقدی بابت برنده شدن در بخش آهنگسازی را؟! البته من اصلا به دنبال جایزه در این مسابقات نبوده ام، حالا هم خوشحالم که به عنوان تنها جایزه این بخش،‌ قطعه ام به عنوان یک قطعه اختیاری (توجه شود، اختیاری) در مقدماتی لول دو قرار گرفته است تا خدای نکرده ناخواسته زده نشود. از طرفی من از شرکت در این مسابقات و احیانا برنده شدن به دنبال جمع آوری رزومه و پیشینه برای خودم نبوده ام که به قول شما از موقعیتی خاص استفاده کنم؛ من برخلاف بسیاری اهل گفتگو هستم؛ کسی که هنری برای ارائه دارد ترسی از نشان دادن و گفتگو پیرامون آن ندارد و برای اینکه ثابت کنم چنین هستم، به زودی نت و فایل صوتی قطعه ام را برای دانلود قرار می دهم و امیدوارم که دوستان دیگر شرکت کننده در بخش آهنگسازی هم نت و فایل صوتی قطعاتشان را برای دانلود قرار دهند تا در وهله اول بتوانیم کارهایشان را اجرا کنیم و بعد اگر کسی خواست ارزشگذاری کند بهتر بتواند این کار را انجام دهد.

  شما در ادامه می فرمائید «مسلما حتی اگر هم خود نخواهید این برچسب بر شما زده میشود» این ویژگی ایرانی ست که برچسب می زند و البته از برچسب پذیری فراری است. من برای مبارزه با این صفت زشت بر خلاف بسیاری از دوستان و غیر دوستان با جرات نقد خودم را پذیرفته ام و از این بابت خوشحالم؛ شاید کسی مثل شما به جای برچسب بیاید با من صحبت کند.

  راجع به پیشکسوتان هنری سرزمینمان نظر مشخصی دارم؛ ما باید آنها را دوست داشته باشیم. صحبت ما و آنها داستان جدائی دو نسل بسیار متفاوت و دور از هم است که با تفکرات متفاوتی رشد یافته اند. ما باید با احترام با آنها برخورد کنیم در عین اینکه خود به جریان پیشکسوتیسم نپیوندیم. ما باید از نسل خودمان به بعد بخواهیم که با ارائه هنرمان معرفی شویم نه با عنوان هنری، مدرک خارجی، مسابقه کشوری، لوح افتخار و … .
  لطفا نظر خود را بگوئید.

 • آقای عبداللهی عزیز…
  با اکثر صحبت های شما موافقم ولی :”در جواب آقای رحیمی باید بگم که بسیاری از نوازندگان خوب در این مسابقات شرکت نمیکنند چرا که در مسابقات امسال شاهد بودیم که بسیاری شایسته بودند اما افراد بسیار ضعیفی به مرحله فینال رفتن”…
  منظور شما از افراد ضعیف ؟؟
  این صحبت شما واقعا تکراری شده دیگه…
  در مورد آقایان تیموری و ولی پور و ۲ دوستی که بخش دوئت رو بردند فکر نکنم در کل کسی شایسته تر از این آقایان باشه….

 • خانم مهشاد

  با توجه به دوستی ای که بین من و آقای حبیب دوست هست، گفته های شما رو دقیقا بررسی کردم چون شما رو بیغرض دونستم و برام جالب بود که ببینم نتیجه چی میشه. نتیجه بررسی های من:

  ۱. قسمت زیادی از اشکالات شما راجع به تغییر تمپو و ارتباط اون با مشکل یا آسان بودن اجراست. شما تمپو رو به عنوان یک عامل مهم در فرم می دونید که اصلا این طور نیست. کافی شما اجرای برنشتاین و کارایان از موومان اول سمفونی پنج بتهوون رو گوش کنید تا بفهمید که نگاه این دو رهبر بزرگ به یک واژه یعنی allegro con brio چقدر متفاوته و با توجه به جایگاه این دو رهبر نمیشه گفت که یکی اجراش فرم داره و یکی فرم نداره.

  ۲. خانم مهشاد شما از ادیشنی استفاده کردید که به نظرم با ادیشن اجرا شده توسط منصور متفاوته و خیلی جاها شماره میزانها به هم جور در نمی یان. همچنین چند جا دستورات مربوط به تغییر تمپو جور در نمی یان. از طرفی شما مطلع نیستید که ادیسیونرها خیلی اوقات خودشون دستورات دینامیک و علایم تمپو و چیزای دیگه رو به قطعات وارد می کنن که بتونن با تغییر ظاهری یک قطعه، کپی رایت اون رو به دست بیارن. حتی ممکنه که چند میزان کم و زیاد کنن و به همین دلیل تعجبی نداره که خیلی جاهای اجرای منصور با ادیشن شما جور در نیاد.

  ۳. خانم مهشاد شما کسی رو به تغییر تمپو برای آسون کردن اجرا محکوم کردید که کنسرتو اجرا کرده و با ارکستر زده، اونم تو یه اجرای رسمی. واقعا به نظر نمی یاد که با این ترفتد بشه با یه ارکستر اجرا کرد. شما که اینقدر خارج میرید یه کم هم داخل برید و اجرای دوست و دشمنانتونو ببینید خانم من.

  ۴. تلقی شما از a tempo مبهمه، این واژه یعنی بازگشت به تمپوی قبلی نه تمپوی اول قطعه که همون allegro میشه که منصور زد!!

  ۵. شما نشانه های تمپو رو با مترونوم بیان می کنین که اشتباست. این علایم نشاندهنده سرعت و حالت اجراست نه فقط سرعت که می رید با مترونوم اجرا رو گوش میدید، اینطوری ذهنیت شما به اجرای ماشینی و کولاژ مانند نزدیکتر میشه که. از طرفی تا به حال واژه free tempo یا تمپوی رها به گوشتون خورده؟ حتما بررسی کنید.

  ۶. خانم مهشاد نتیجه گیری شما در آخر صحبتهاتون ذهنیت من رو راجع به بیغرض بودن شما از بین برد با توجه به اینکه در آغاز صحبتهاتون میگید حتما آخرشو بخونید و وسطش مهم نیست! شما اجازه نداشتید بدون اجازه فیلم اجرای کسی رو منتشر کنید و با حساب سرانگشتی ۱۶ تا یا شاید ۶۰۰ تا یا حتی ۶۰۰۰ تا غلط بهش نسبت بدید و در آخر هم از یک اسم مجعول به نام آقای طهرانیان (اونم با طا نه با ت) استفاده کنید و همه چیز رو به اون نسبت بدید که می دونه. شما که اسم کامل خودتون رو نیاوردید می خواید پشت دیگران مخفی بشید و واقعا زنانه برخورد کردید. البته اگر آقای تهرانیان هویت بیرونی دارن باید راه بهتری برای معرفی شدن پیدا کنن نه اینکه بخوان با روشهای کوچه بازاری خودشونو نشون بدن.

  ۷. اما نتیجه گیری من اینه که شما شاگرد خوبی برای آقای طهرانیان هستید و آماده هرگونه عملیات انتحاری در راه استادتون.

  آدرس ایمیلمو می زارم که اگه کاری داشتید در خدمت باشم.
  milani_gtr@yahoo.com

 • اینا حرف الکیه!
  اگه اینجوریه چرا خود داورایی که اون پشتن هر سال میگن سیمون سر شما همه رو کچل میکنه!????????
  و همه هم میدونن که شما اونچیزی که سیمون به نا حق بهتون میده رو حقت میدونی!!
  بابا دیگه دوران گاری سواری که نیست!
  بچه ها به همه داورها در ارتباطند
  کافیه یکیشون دهن باز کنه!
  شما حتی امسالم آهنگ سازیرو حق مسلمه خودت میدونستی
  اینو همه ی هم کلاسیهاتون میدونند
  در صورتی که کل داورا جز سیمون ور اعظم تماشا چیا اصلا رو شما فکری نمی کردند!
  بعد شما ورداشتید تو artmusic به آهنگ ساز ها نصیحت هم کردید!!!
  شما مدعی هستی دوست من
  همه میدونند
  مدعی حقی که به ناحق استادت داره بهت میده!
  یه جا بدونه استادت یه بار بیا ببین چی میشه!

  باعث تاسفه!
  گرچه مهم نیست
  بچه ها خوب و بدو میفهمن و کسی که برنده بشه تو ذهنشون بهترین نیست

  و چرا جواب نقد اون خانم مهشاد رو نمی دید! !!!؟؟؟
  شما مگه بالا نگفتید نوازنده به خاطر ضعف خودش نباید فلان کنه!!!
  مگه توartmusic.ir
  نگفتید باعث تاسف که بعضی با افه روباتو برنده مسابقات میشن!!!!
  http://www.artmusic.ir/news/show.asp?Id=18520

  مگه این حرف شما نیست:
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  باید اضافه کنم که برخی خطا یا همان تپق را امری بدیهی در نوازندگی گیتار میدانند که بسیار ناراحت کننده است و از آنجا می آید که اکثر اساتید موسیقی، تکنیک و موزیک را از هم جدا میکنند. آنها میگویند که فلانی تکنیک ندارد ولی موزیک دارد؛ مهم نیست تپق بزند ولی موسیقی خوبی ارائه کند. در یک نگاه ساده مشخص است که چطور میشود مثلا در یک قطعۀ‌ رومانتیک، صداها با گز و وز باشند ولی موزیک داشته باشند؟! بدتر اینجاست که این نگاه ملاک انتخاب و داوری در مسابقات میشود و باعث سرخوردگی ست که برخی برگزیدگان مسابقات نوازندگی گیتار، تپقهایشان را با افۀ روباتو و ویبراتو موزیک جلوه میدهند. باید به یاد داشته باشیم که تکنیک به معنای method of performance هیچوقت جدا از بیان و اجرای موسیقی نبوده و نیست و نمیتوان به بیان موسیقی بدون آن رسید اما میتوان بیان موسیقی را به صورت بریده بریده در فواصل میان تپقها تقلید کرد و برخی از داوران را فریفت!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  جوابی دارید!!!
  شما که ۱۶ بار اینکارو تو یه قطعه کردید!!
  و بعدش نقد و نصیحت میکنید!!!
  و تاسف بابت چیزی میخورید که خودتون….
  شما امسال حق مسلمه خودت میدونستی که مسابقات اول بشی تو نوازنده گی و از مصاحبه ی شما تو artmusic کاملا مشهوده!!!و حتی تو آهنگ سازی
  شما به ناحق حقوقی رو دریافت میکنی و یه سری آدم لایق رو کنر میزنه چون رو نک مافیای ایرنی
  دانیال کلهری عزیز
  شما رو میشناسن بچه ها
  ممنون که با اسم خودتون اومدید

  ممنون که حقایق رو گفتی منم اونجا بودم و اینو شنیدم که آقای منصور فقط با رای یه نفر اول شد و جالب واسه نوازنده گی هم میخواستند اولش کنند
  آقای آیوازیان با این کاراش نه تنها کمکی به اینا نمی کنه بلکه فقط منفورشون میکنه!

  ما فقط زورمون میاد که شماها ( داورا و نوازنده های امسال شما آقای منصور) بقیه رو شووووت و نافهم حسای میارید و فکر می کنید نمی شه اینارو نفهمیم!!

  آقای طهرانیان در دانشگاه آزاد و همچنین دانشگاه سراسری هنر کرج درس میدند

  راجع به آهنگ سازی هم
  شما کامنت داده بودید که به من جایزه نداندن
  کی گفته باید میدادند
  فراخوا رو یه نگا بکنید
  جایزش امکان اجرای قطعه با ارکستر بوده
  آقای آیوازیان اینو به شما نگفته بودند!!!

  مسابقه امسال فاقد اعتباره تا وقتی که سایت تخصصی گیتار ایران ازش خبری نده
  http://guitar4all.com

 • سلام بر دوست عزیز منصور حبیب دوست . آیا اجازه هست کمی رک تر حرف بزنیم ؟ ( با اجازه مسوولین گفتگوی هارمونی ) : ۱= در اینکه شما هم نوازنده ای قابل هستید و کار شما در قسمت آهنگسازی قابل تقدیر بود شکی نیست و کاملا حق با شماست اگر قطعات ساخته شده توسط دیگران بر آن ادعایی هست میتوانند به سایت های موسیقی ارسال کنند و در دسترس قرار دهند اما . در مورد پیشکسوت بودن و احترام : هر شخصی احترام را خودش با رفتارش شکل میدهد سوال من اینه که این اشخاص آیا تنها بخاطر سن و سالشون پیشکسوت هستند؟!! این پیشکسوت ها چه کاری کرده اند ؟ از آقای X ما چه چیزی در گیتار دیده ایم ؟ جز مهر ایشان بر روی نتها موسیقی و فروش این نت ها ؟ کتاب ؟ متد ؟ تنظیم ؟ کنسرت ؟ آلبوم ؟!!! لیلی افشار بیشتر از ۸ ساله ایران میاد چی شده امسال ایشون کاندید شدند ؟! گلفام خیام کجا بود که تازه کشف شد ؟ نظر آقای پاکباز رو در مورد مسابقات پرسیدید ؟! حامد پورساعی : شوخی میکنید !!! در قسمت فلامنکو چه اتفاقی افتاد نام این داورها اضافه شد ؟! سال پیش آقایان یادشون رفته بود این اساتید هم هستند ؟! /// در جواب آقای بهزاد بگویم فیلم این مسابقات رو همه دیدند و اگه در قسمت مقدماتی بودید میدید که نوازندگان خوبی براحتی حذف شدند چون آقای ایکس و ایگرگ! ار برخی قیافه ها خوششون نمیومد !!! بغیر از آقای تیموری که اجرای خوبی را داشتند و آقای حبیب دوست و حتی کیاوش امیری والا آقای ولی پور شاید خیلی خوش شانس بودند با اون وضع اجرا اول شدند !!! فیلم این دوره رو دیگه همه دیدند نمیدونم چرا سایت گیتار برای همه جرات گذاشتن این فیلم ها رو نداره شاید اگه فیلم ها قرار داده میشد افتضاحات این مسابقه بصورت مستدل و مستند برای همه روشن میشد . نباید ببینند نفر اول مسابقاااااااات کشششششششششوری گیتار ایران چه حوری ساز میزنه !!!! این ترس برای چیه ؟ از چی میترسید ؟ این وضعیت نفر اول گیتار کلاسیک ؟ در بخش آزاد که افتضاح بیش از این بود آقای تیموری رو با اینکه برنده شدند حذف کردند !!! والا سال پیش آقای فتحی اجرا داشتند و واقعا با اجرای فوق العادشون شایسته اول شدند بودند اما امسال این شایستگی را واقعا با چه قیمتی بدست آوردند ؟ والا بنده سالها ایران نبودم و اولین شاگرد خانم لیلی افشار در ایران بودم اما متاسفانه میبینم اینجا همه با هم رودرواسی دارند والا تعارف چقدر ؟ بنده دیگر بیش از این قصد ارسال پیغام ندارم و بنظرم بهتره بدنبال فعالیتهای خویش باشیم زمان پاسخگوی همه ابهامات خواهد بود.

 • inke inja hame coment mizaran kheyli khube va etefaghan site harmony talk kare khubi mikone ke coment ha ro sansur nemikone magar inke tohin amiz bashan.ama moshkele asli injast ke hoviate hich kas malum nist hatta afradi ke ba esme kamel inja coment mizaran malum nist ke aya vaghean khodeshun hastan ya na .alan man mitunam inja coment bezaram be esme har kasi ke delam mikhad hatta be esme navazandehaye marufe irani va harfaye eshtebahi az gholeshun naghl konam .aya kasi mifahme ke man az esme kase digei estefade kardam ? kasi inja mitune rahe hali peida kone baraye in moshkel ?az koja malum alan mesalan hamin aghaye mansur habib dust ke coment gozashte vagehan khodeshe ya na ?

 • من نمی دونم منظور شما از شانس چیه…
  “والا سال پیش آقای فتحی اجرا داشتند و واقعا با اجرای فوق العادشون شایسته اول شدند بودند”…من فکر می کنم که نویسنده این جمله ( بارعایت احترام البته )واقعا دچار مشکل هستند در زمینه درک صحیح اجرا…
  واقعا میشه کسی خودش رو شاگرد خانم افشار بدونه و بعد در مورد اجرای آقای حامد فتحی نظر مثبتی داشته باشه ؟؟؟
  بهتره که از آقای فتحی در حوزه هایی غیر از نوازندگی یاد بشه…
  در بخش قبل گفتم که آقایان تیموری و ولی پور..شما در مورد یکی نظر مثبت دارید و در مورد دیگری نه…
  صریح بگم که آرمین تیموری از دور اول بخش سوم به هیج وجه نباید بالا میومد…
  ولی پور نوازنده قابلیه ( بنده هیچ رفاقتی با ایشان ندارم) احتیاجی به فیلم نیست
  کسانی که علاقه مند به گیتار هستند حتما در سالن حاضر بودند.

 • سلام
  به نظر من نوازندگی در سالن رودکی کار آسانی نیس
  روندو آگوادو و باگاتل والتون رو برنده ها واقعا خوب اجرا کردند
  کیفیت صدای فیلم خوب نیس
  من در سالن بودم و نظرم اینه که واقعا نفرات اول بخش کلاسیک درست انتخاب شدند.

 • ۱. چرا کسی جواب دامیال کلهری رو نمیده!!!!
  ۲. دوست عزیز پس اگه ۲ رهبر اجرای متفاوت دارند
  آقای حبیب دوست رو حساب حرفای کی داره میگه یه ن.ازنده به خاطر ضعفش نباید روباتو کنه!!!
  منضورشون کدوم نوازندست!
  اگه توتنایی بیان اسمی ندارند اصلا بهتر مثال نزننو مارو گیج نکنند

 • من نمی دونم آقای حبیب دوست با چه اعتماد به نفسی اینقدر مدعیانه صحبت می کنند و بقیه رو نصیحت می کنند
  بدترین بخش اینه که شاگردای این اساتید تحت حمایت اونا مدعی حقوقی هستند که اصلا در قواره ی اون حقوقو نیستند
  اجرای آقای حبیب دوست از el colibri واضحه!
  من بحثی توش نمی بینم
  هرجا تونستند تند زدند هرجا نتونستند آروم
  بعد میان آیجا افسوس می خورن که آرمان من فلان و بیساره!

 • آقای عبد اللهی صحبتتون راجع به نوازندگی آقای فتحی رو میشه در حد یک شوخی پذیرفت..
  همان سال هم در فینال رتبه اول حق آقای ولی پور بود نه آقای فتحی با اون اجرای فوق العاده بدشون…

  در ضمن با نظر آقای روزبه کاملا موافقم

 • آقای پور قناد عزیز و مسئولین محترم سایت ” گفتگوی هارمونیک ”

  با تشکر از زحمات شما در این چند ساله که سایت من را حمایت کردید لطفا این موارد را رسما اعلام بفرمایید :

  ۱- بدین وسیله لغو کامل مسابقه گیتار۸۸ که توسط سایت http://www.mirhadi.com
  اعلام شده بود را به اطلاع عموم می رساند .

  ۲- فعلا تا زمان صدور این اطلاعیه ۵/۱۱/۸۷ ثبت نامی انجام نشده است. بدیهی است واریزهر گونه مبلغ
  تحت عنوان مسابقه گیتار ۸۸ به هر دلیلی که باشد عودت داده خواهد شد.
  در اختیار این مورد است .
  ( کیوان میرهادی ) ۳۳۷۷۳۵۷ ۰۹۱۲ تلفن

  ۳- بدین وسیله انصراف اینجانب از ادامه کار سایت رسما اعلام می گردد و خواهشمند است هر گونه اطلاع رسانی اخبار بنده از طریقwww.mirhadi.com /kayvan@mirhadi.com
  متوقف گردیده و این دو سایت از نظر بنده تعطیل است .

  ۴- بدین وسیله تا مدتی نا معلوم، اجرای هر گونه کنسرتو گیتار از دستور کار ارکستر ” کامه راتا ”
  خارج می گردد .

  ۵- بدین وسیله مراتب پوزش و عذر خواهی رسمی از هیئت محترم داورانی که نام آنان در فهرست
  اعلام شده بود ابراز می گردد .

  والسلام- کیوان میرهادی

 • در جواب آقای بهزاد :والا وقتی شما میگید آقای آرمین تیموری نباید به فینال راه پیدا میکرد !( برنده دو سال اخیر ) و آقای فتحی ( برنده سال ۸۶ ) و در مورد آقای ولی پور هم که رفیق شما نیست ؟!!!و میگید نوازنده قابل! دیگه حرفی نیست و کلا بد نیست شما کمی در مورد فن اجرا و هنر نوازندگی بر روی صحنه تحقیق کنید من اجرای آقای تیموری را از نزدیک دیده ام و واقعا نوازنده خوب و شایسته ای هستند و بسیار آینده دار شاید منظور شما از عدم شایستگی ایشان در فینال فراموش کردن و یا چند نت اشتباه زدن قطعه بود ؟!! اگر تفکر شما اینست که با این طرز تفکر شما بنده حرفی برای گفتن ندارم هر چند ایکاش روزی در مستر کلاس په په رومرو بودید و حرف ایشان را در زمینه اجرای زنده میشنویدید البته اگر فیلم مستر کلاسهای سگوویا را هم دیده باشید شاید اندکی افکارتان عوض شود و در مورد آقای فتحی که بنظر بنده و بشخصه باید از ایشان تقدیر کرد بججای اینکه هی از پیشکسوتان تقدیر و تمجید کنیم از کسانی تمجید کنید که مشغول فعالیت هستند نه فعال در زمینه حرافی و افتخار به داشتن سن در نوازندگی !هر چند افتخار آشنایی مستقیم با ایشان را نداشتم و طی این سالها در کلاسهای مختلف با ایشانروبرو شده ام . این همه اطلاعات و معلومات در زمینه موسیقی و گیتار را شاید ایشان در میان نوازندگان باب نمودند و هیچ شکی در تاثیر بسزای ایشان در فرهنگ گیتار کلاسیک نیست هر چند بشخصه با بسیاری از عقاید ایشان بالاخص سانسور نظرات! موافق نیستم !! و کنسرت آقای فتحی هم رفته ام و بنظر من یک نوازنده Stage هستند شاید این مفهوم برای ایرانی ها اندکی مبهم باشه چون اصلا گیتاریست های کمی اینجا کنسرت میدهند نوازنده ای که بر روی سن واقعا شنونده را جذب خود میکند این ایشان جزو معدود نوازندگانی هستند که این هنر را دارا میباشند . در مورد آقای ولی پور هم خواهشا زیاد حاشیه نرید فیلم موجود هست خود ایشان این فیلم را همانطور که آقای تیموری در سایت گیتار برای همه قرار دادند به سایت ارسال کنند بعید میدانم این کار سوی مسوولین سایت مورد قبول قرار نگیرد بقیه هم کار ایشون رو ببینند !!! والا هم آقای تیموری و هم آقای فتحی و منصور حبیب دوست از جمله افرادی هستند که رو بازی میکنند!!!! و فیلم هاشون هست و جسارت این رو داشتند که بقیه فقط از دور نقدشون کنند!!! در ضمن بنده تنها شاگرد لیلی افشار نبودم و در آلمان گیتار کلاسیک رو یاد گرفتم الان هم درزمینه آهنگسازی فعال هستم و در زمینه گیتار در ایران فعالیتی ندارم و نخواهم داشت و در مستر کلاسهای بسیاری از نوازندگان هم بودم . و مهم هم نیست شما بنده را بشناسید یا خیر مهم ایسنت که بحث بر سر اشخاص نیست !! قرار نیست اینجا بشینیم و اجرای دیگران را آنالیز کنیم ما اگر عرضه داشتیم کنسرت میدادیم ! ما هم اگر عرضه ای داشتیم آلبوم میدادیم و باز هم اگر وجود داشتیم با اسم مستعار نمینوشتیم !!! پس این افراد چه آقای ولی پور و چه آرمین تیموری و چه آقای فتحی و چه منصور حبیب دوست و غیره حداقل این توانایی را داشتند !!! بهتر است من و شما مدعی نشویم ! و بحث را به حاشیه نکشانیم که بنظر میرسد شما علاقمند به این هستید بحث را به سمت نوازندگان سوق دهید و از اصل قضیه منحرف شوید که همان مسابقات کشششورری گیتااار کلاسیک هست !

 • ma iraniha liaghatemon hamine
  aghayone asatid va montaghed khialeton rahat shod
  ye nafaram ke dasht ye kari mikard enghad charando parand goftid ke onam ……………
  vaghean moteasefam baraye hamamon

 • همین بهتر که این مسابقات که این همه حرف و حدیث توشه جم بشه!
  مسابقه را انداختن کاری نداره
  به زودی یکی دیگه اینو دستش میگره و از نوع سالمشو هر سال برگزار میکنه

  مسابقه ای که اینقدر سسته که مسول اجراییش قهر میکنه همین بهتر که نباشه!
  اگه کارتون درسته و بهش ایمان دارید انجام بدین
  ولی میدونید که کارتون مشکل داره و از این داستانا

  باید مسابقه جم بشه و یه گروه سالم که مافیا بازی و شاگرد بازی تو کارشون نیست بیان رو کار!

 • به زودی اخبار جدید مسابقات کشوری گیتار اعلام میشه
  ولی توسط یه کادر دیگه!
  که مسولان برگزار کنندش فرق دارن
  من اینو از ماه ها پیش شنیده بودم
  این مسابقه سالم نیبود
  درست بشو هم نبود
  باید یه گروه دیگه از نسل جدید مسابقه رو دست بگیره
  که داره میگیره و همه می تونید تو یه مسابقه ی سالم و استاندارد شرکت کنید
  نه تو یه مسابقه یی که قطعه های اجباری قطعه های تنظیمی هستند
  هیاتی که تونایی انتخاب قطعه رو هم حتی نداره همون بهتر که استفا بده

  شما تاحالا فکر کردید لول ۳ چقدر مسخرست!
  اگه مسابقه موزیک واقعا!
  اگه یه نفر بیاد یه اتو ساده از جولیانی رو خوب و موزیکال بزنه با یکی که ور داره invocation & dance رو خ.ب بزنه
  جفتشون باید ۲۰ بگیرند
  پس چه جوری میخوان برنده اعلام کنند
  نتیجه اینکه
  هنوز معیار داوری ایم مسابقه بعد این همه سال درست نشده و هرکی از دستاش بیشتر دود بلند بشه از نظر اینا بهتره
  یا هرکی ترمولو شو تند تر بزنه

 • طی تماسی که با آقای میرهادی داشتم، ایشان با اعلام نا رضایتی از وضعیت بوجود آمده و عنوان شدن تهمت ها و دروغ های بسیار در کامنت های گذاشته شده،‌ از اجرای این مسابقه در چنین جوی منصرف شده اند و از گردانندگان سایت خواستند که برای صحه گذاشتن بر این عملشان (لغو مسابقات) به علاقمندان این مسابقات، ارسال نظرات ادامه پیدا کند تا مشخص شود که اکثریت بینندگان با برگزاری این مسابقه موافق نیستند.
  ایشان برای جلوگیری از توهین احتمالی به دیگر داوران و اساتید پیشکسوت با وجود اصرار ما به ملغا ننمودن سایت، تاکید به انجام این کار کردند.

 • hich kodom az in asatid barashon mohem nabod ke nafare aval mitone ba orcestre kamerata concerto ejra kone hamae faghat be fekre guitar bodan va irad gereftan az asatid
  chon khanome afshar va aghaye pakbaz kharej az keshvar tahsil kardan ostadan vali age tafaghodi va mirhadio mohajer davar bashan ghadimiyan sazam balad nistan bezanan
  shomaha ke edeaton mishe paye saze kodomeshon neshastin ke enghad be khodeton motmaenid kodometon jorate ino dare beshine ba aghaye mirhadi faghat raje be honar bahs kone aslan nemikhad sazam bezane
  age armin teymori shode armin teymori faghat be khatere zahamate khodesh nist ostad tafaghodiyam naghshe ziadi dashte
  golfam khayam hamede por saei saeid makvandi va….. hame shagerdaye ostad mohajer bodan
  esmamo nemigam ke fekr nakonid mikham khodamo bara kasi shirin konam ama vaghean ensafam khob chiziye

 • والا بنده موندم این همه دعوا سر چیه سر نوازندگیه ارمین تیموریه! منصور حبیب دوست … بد زدن یا خوب زدنشون ..آقا ول کنین همینه که هست اینا هستن ! شما بهترشو بلدین برید بزنین ! والا آقای فتحی که هم سایت داره هم کلیپ هاش هست برای خودش همه مشهوره و فکر نکنم اصلا مهم باشه که خوب بزنه یا بد! .. آرمین تیموری هم که کلیپش هست و تو این ۲ سال اول بوده .. منصور حبیب دوست هم کنسرتو تدسکو رو زد که میگم دمت گرم منصور جون ! .. اینکه گند زدن یا بد زدن میتوانند بزنند و کنسرت بدهند شما بهتر میتوانید خوب بفرما … حالا این حق فلانی بوده یا نبوده تموم شده رفته ! مثل مسابقه فوتبال کسی نمیاد بگه کی خوب بازی کرد نتیجه مهه . کسی جای شماها رو تنگ کرده؟ والا با این همه مدعی در این قسمت من موندم اینا کجا بودن ما ندیدیم ؟ این مسابقات هم مسخره شده و همون بهتر همین جا تموم بشه والا بنده شاخ در آوردم این همه داستان شنیدم .هر کی هم اول شده نوش جونش حالا ما بیایم داد بزنیم نه آقا نباید اینجوری میشد . ایشون جایزه رو گرفته رفته . بنظر من آقای میرهادی و عوامل در تشدید این اتفاقات مقصر هستند و جو ناسالم از رفتار خود ایشان هست . این همه داستان یا واقعیت داره یا کذبه ؟ والا بنده بنظرم خیلی هاش واقعیت داره اما رفتار این اشخاص بدتر بوده ! آقا مگه کسی مجانی تو این دنیا کار میکنه نوش جونشون کار کردند حقشونو میگیرن . اما خواهشا چرا گند میزنند به این کارها . مگه مجبور بودید این چند سال سیمون ایوازیان بیاد هر کی رو دوست داشت حذف کنه … بابا بسه این غول سازی ها آقا خیلی محترمانه برو کنار سعی کن اسمت با خوبی بیاد . آقای میرهادی هم یادشون نرفته که سال پیش چه جوری جواب بقیه رو با فحش دادند . امیدوارم یادشون باشه پس دلخور هم نشن از این حرف ها با جرات بیان بگن که چی دروغه . چرا حاشیه میرید ؟

 • kheyli ha az havashie mosabegate parsal motale nistan,man daneshjoye musice daneshgah honaram va khodaroshokr tahala to mosabeghat sherkat nakardam ,vali az hagh khorihaee ke parsal sare danehjooyae ba estedade ma kardan etela daram .aghaye mirhadi age intori naboode begin ta man esm bebaram oonaee ke ba namardi hagheshono khordin kian!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ta abashad chizaki mardom nagooyad chizhaa

 • اینا حرف الکیه!
  اگه اینجوریه چرا خود داورایی که اون پشتن هر سال میگن سیمون سر شما همه رو کچل میکنه!
  و همه هم میدونن که شما اونچیزی که سیمون به نا حق بهتون میده رو حقت میدونی!!
  بابا دیگه دوران گاری سواری که نیست!
  بچه ها به همه داورها در ارتباطند
  کافیه یکیشون دهن باز کنه!
  شما حتی امسالم آهنگ سازیرو حق مسلمه خودت میدونستی
  اینو همه ی هم کلاسیهاتون میدونند
  در صورتی که کل داورا جز سیمون ور اعظم تماشا چیا اصلا رو شما فکری نمی کردند!
  بعد شما ورداشتید تو artmusic به آهنگ ساز ها نصیحت هم کردید!!!
  شما مدعی هستی دوست من
  همه میدونند
  مدعی حقی که به ناحق استادت داره بهت میده!
  یه جا بدونه استادت یه بار بیا ببین چی میشه!

  باعث تاسفه!
  گرچه مهم نیست
  بچه ها خوب و بدو میفهمن و کسی که برنده بشه تو ذهنشون بهترین نیست

  و چرا جواب نقد اون خانم مهشاد رو نمی دید! !!!؟؟؟
  شما مگه بالا نگفتید نوازنده به خاطر ضعف خودش نباید فلان کنه!!!
  مگه توartmusic.ir
  نگفتید باعث تاسف که بعضی با افه روباتو برنده مسابقات میشن!!!!
  http://www.artmusic.ir/news/show.asp?Id=18520

  مگه این حرف شما نیست:
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  باید اضافه کنم که برخی خطا یا همان تپق را امری بدیهی در نوازندگی گیتار میدانند که بسیار ناراحت کننده است و از آنجا می آید که اکثر اساتید موسیقی، تکنیک و موزیک را از هم جدا میکنند. آنها میگویند که فلانی تکنیک ندارد ولی موزیک دارد؛ مهم نیست تپق بزند ولی موسیقی خوبی ارائه کند. در یک نگاه ساده مشخص است که چطور میشود مثلا در یک قطعۀ‌ رومانتیک، صداها با گز و وز باشند ولی موزیک داشته باشند؟! بدتر اینجاست که این نگاه ملاک انتخاب و داوری در مسابقات میشود و باعث سرخوردگی ست که برخی برگزیدگان مسابقات نوازندگی گیتار، تپقهایشان را با افۀ روباتو و ویبراتو موزیک جلوه میدهند. باید به یاد داشته باشیم که تکنیک به معنای method of performance هیچوقت جدا از بیان و اجرای موسیقی نبوده و نیست و نمیتوان به بیان موسیقی بدون آن رسید اما میتوان بیان موسیقی را به صورت بریده بریده در فواصل میان تپقها تقلید کرد و برخی از داوران را فریفت!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  جوابی دارید!!!
  شما که ۱۶ بار اینکارو تو یه قطعه کردید!!
  و بعدش نقد و نصیحت میکنید!!!
  و تاسف بابت چیزی میخورید که خودتون….
  شما امسال حق مسلمه خودت میدونستی که مسابقات اول بشی تو نوازنده گی و از مصاحبه ی شما تو artmusic کاملا مشهوده!!!و حتی تو آهنگ سازی
  شما به ناحق حقوقی رو دریافت میکنی و یه سری آدم لایق رو کنر میزنه چون رو نک مافیای ایرنی
  دانیال کلهری عزیز
  شما رو میشناسن بچه ها
  ممنون که با اسم خودتون اومدید

  ممنون که حقایق رو گفتی منم اونجا بودم و اینو شنیدم که آقای منصور فقط با رای یه نفر اول شد و جالب واسه نوازنده گی هم میخواستند اولش کنند
  آقای آیوازیان با این کاراش نه تنها کمکی به اینا نمی کنه بلکه فقط منفورشون میکنه!

  ما فقط زورمون میاد که شماها ( داورا و نوازنده های امسال شما آقای منصور) بقیه رو شووووت و نافهم حسای میارید و فکر می کنید نمی شه اینارو نفهمیم!!

  آقای طهرانیان در دانشگاه آزاد و همچنین دانشگاه سراسری هنر کرج درس میدند

  راجع به آهنگ سازی هم
  شما کامنت داده بودید که به من جایزه نداندن
  کی گفته باید میدادند
  فراخوا رو یه نگا بکنید
  جایزش امکان اجرای قطعه با ارکستر بوده
  آقای آیوازیان اینو به شما نگفته بودند!!!

  مسابقه امسال فاقد اعتباره تا وقتی که سایت تخصصی گیتار ایران ازش خبری نده
  http://guitar4all.com

 • اینا حرف الکیه!
  اگه اینجوریه چرا خود داورایی که اون پشتن هر سال میگن سیمون سر شما همه رو کچل میکنه!
  و همه هم میدونن که شما اونچیزی که سیمون به نا حق بهتون میده رو حقت میدونی!!
  بابا دیگه دوران گاری سواری که نیست!
  بچه ها به همه داورها در ارتباطند
  کافیه یکیشون دهن باز کنه!
  شما حتی امسالم آهنگ سازیرو حق مسلمه خودت میدونستی
  اینو همه ی هم کلاسیهاتون میدونند
  در صورتی که کل داورا جز سیمون ور اعظم تماشا چیا اصلا رو شما فکری نمی کردند!
  بعد شما ورداشتید تو artmusic به آهنگ ساز ها نصیحت هم کردید!!!
  شما مدعی هستی دوست من
  همه میدونند
  مدعی حقی که به ناحق استادت داره بهت میده!
  یه جا بدونه استادت یه بار بیا ببین چی میشه!

  باعث تاسفه!
  گرچه مهم نیست
  بچه ها خوب و بدو میفهمن و کسی که برنده بشه تو ذهنشون بهترین نیست

  و چرا جواب نقد اون خانم مهشاد رو نمی دید! !!!؟؟؟
  شما مگه بالا نگفتید نوازنده به خاطر ضعف خودش نباید فلان کنه!!!
  مگه توartmusic.ir
  نگفتید باعث تاسف که بعضی با افه روباتو برنده مسابقات میشن!!!!
  http://www.artmusic.ir/news/show.asp?Id=18520

  مگه این حرف شما نیست:
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  باید اضافه کنم که برخی خطا یا همان تپق را امری بدیهی در نوازندگی گیتار میدانند که بسیار ناراحت کننده است و از آنجا می آید که اکثر اساتید موسیقی، تکنیک و موزیک را از هم جدا میکنند. آنها میگویند که فلانی تکنیک ندارد ولی موزیک دارد؛ مهم نیست تپق بزند ولی موسیقی خوبی ارائه کند. در یک نگاه ساده مشخص است که چطور میشود مثلا در یک قطعۀ‌ رومانتیک، صداها با گز و وز باشند ولی موزیک داشته باشند؟! بدتر اینجاست که این نگاه ملاک انتخاب و داوری در مسابقات میشود و باعث سرخوردگی ست که برخی برگزیدگان مسابقات نوازندگی گیتار، تپقهایشان را با افۀ روباتو و ویبراتو موزیک جلوه میدهند. باید به یاد داشته باشیم که تکنیک به معنای method of performance هیچوقت جدا از بیان و اجرای موسیقی نبوده و نیست و نمیتوان به بیان موسیقی بدون آن رسید اما میتوان بیان موسیقی را به صورت بریده بریده در فواصل میان تپقها تقلید کرد و برخی از داوران را فریفت!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  جوابی دارید!!!
  شما که ۱۶ بار اینکارو تو یه قطعه کردید!!
  و بعدش نقد و نصیحت میکنید!!!
  و تاسف بابت چیزی میخورید که خودتون….
  شما امسال حق مسلمه خودت میدونستی که مسابقات اول بشی تو نوازنده گی و از مصاحبه ی شما تو artmusic کاملا مشهوده!!!و حتی تو آهنگ سازی
  شما به ناحق حقوقی رو دریافت میکنی و یه سری آدم لایق رو کنر میزنه چون رو نک مافیای ایرنی
  دانیال کلهری عزیز
  شما رو میشناسن بچه ها
  ممنون که با اسم خودتون اومدید

  ممنون که حقایق رو گفتی منم اونجا بودم و اینو شنیدم که آقای منصور فقط با رای یه نفر اول شد و جالب واسه نوازنده گی هم میخواستند اولش کنند
  آقای آیوازیان با این کاراش نه تنها کمکی به اینا نمی کنه بلکه فقط منفورشون میکنه!

  ما فقط زورمون میاد که شماها ( داورا و نوازنده های امسال شما آقای منصور) بقیه رو شووووت و نافهم حسای میارید و فکر می کنید نمی شه اینارو نفهمیم!!

  آقای طهرانیان در دانشگاه آزاد و همچنین دانشگاه سراسری هنر کرج درس میدند

  راجع به آهنگ سازی هم
  شما کامنت داده بودید که به من جایزه نداندن
  کی گفته باید میدادند
  فراخوا رو یه نگا بکنید
  جایزش امکان اجرای قطعه با ارکستر بوده
  آقای آیوازیان اینو به شما نگفته بودند!!!

  مسابقه امسال فاقد اعتباره تا وقتی که سایت تخصصی گیتار ایران ازش خبری نده
  http://guitar4all.com

 • واقعابهتون تبریک میگم که تونستید این برنامه رو کنسل کنید!آخه من موندم شماها مگه کی هستید که اینطوری انتقاد میکنید؟نه واقعا کی هستید؟حرف زدن بلد نیستید!گه بلد بودید از این جملات خاله زنکی استفاده نمیکردید.اگه خیلی بلدید بیاید یه مسابقه برگزار کنید ببینم!نه واقعا اگه کشکه بیایید برگزار کنید.چطور به خودتون این اجازه رو میدید که هر چی دلتون میخاد بگین!فکر کردین سایت دیگه یه چرتی میگیمو میریم اره!؟نه خیر اینطور نیست.آقایی که به من میگی رومانتیک فکر نکن ما پول میدیم.چون پول دادی باید حتما جایزه بگیری!؟شمایی که گفتی مسئول مسابقه قهر کرده.شما خودت چه کاره ای در موسیقی این مملکت!؟شماها هیچ چیز باقی نزاشتین.جز اینکه همدیگررو نابود کردید و این برنامه هم کنسل شد!
  حالا همگی میتونید با خیال راحت برید باسه دل خودتون ساز بزنید چون در حد اجرا هم نسیتید اکه بودین این حرفارو نمیزدید.این همه پارسال نوازنده خوب داشتیم که خوب ساز زدن و جایزه هم گرفتن.جشن تولد که نیست به داداش کوچیکه باسه اینکه دلش نشکنه یه کادو بدن:-)اساتید اگه فکر میکنن خیلی پدیده هستن در موسیقی ایران بیان فستیوال برگزار کنن ما حتما شرکت می کنیم(آقایی که میخواست جان ویلیامز رو دعوت کنه با شمام)
  شماها اگه واقعا نوازنده بودید ابدا این حرفارو نمیزدید.کار بجایی رسیده که حضرات میگن داورا بلد نیستن ساز بزنن!!!شماها همه شاگردای همینایی هستین که میگین بلد نیستن ساز بزنن ها!بازم میگم اگه خیلی بالا هستید بیاین مسابقه برگزار کنید خودتون هم داور باشید ما با کمال میل شرکت میکنیم:-)

 • ببخشید !!! سایت تخصصی گیتار (!) چه کاره هستند مگه ؟
  آقای عبداللهی شما واقعا بدون آگاهی صحبت می کنید…

 • kanome mahshad, be nazare man kas ke naghd mikone va az kare digaran enteghadi mikone bayad aval az hame khdoesh chizi balad bashe ke erae bede.aya shoma ke hatta esmetuno nemigif be tore kamel ta behal kari erae kardeh id ? aya khodetun in ahango behtar baladid bezanid ? age bale chera videosho nemizarid ke ma bebini ? aya hamin aghaye tehranian ke shoma poshteshun ghaiem shodeh id in ghate ro dorost itunanejra konan ? age bale chera videoi azashun nist ? chera faghat harf mizanid va kar erae nemidid ? honarmand ruye sahne mani peida mikone va ba kari ke erae mide arzeshesh moshakhas mishe ,shoma ke na kari erae midid na na ketabi neveshtid na videoi azatun mojud hast pas ejzae nadarid kasi ro naghd konid ke hade aghal jorate in ro dashte ke biad ruye sahne.hala kar nadarim khub zad ya bad.

 • سایت گیتار برای همه جز تبلیغات کار دیگری هم مگر انجام میده!!!؟
  این سایت دستور کاریش اطلاع رسانی-مقالات موسیقی و اخبار روز در باره موسیقی و گیتار است.
  حالا اینکه فستیوال بدونه حمایت گیتار برای همه فاقد ارزش واعتبار است هیچ معنایی ندارد!

 • خیلی متاسفم.
  میخواستم برای دومین بار در مسابقات بلوز شرکت کنم که ایطوری شد.
  خیلی خوشحال بودم که بعد از ۳۰ سال یه تکونی خوردیم و تونستیم به بهانه مسابقه دور هم جمع شیم ولی …

 • آخرین سلام،

  با توجه به لغو برگزاری مسابقه گیتار ۸۸، علت دیگری برای قرار دادن پیام در این صفحه نمی یابم؛ با این حال دوست دارم دو نکته را به اطلاع برسانم:

  اول اینکه از تصمیم آقای میرهادی ناراحتم و امیدوارم که از آن برگردند. همچنین از ایشان عذرخواهم اگر احیانا موجبات انحراف کامنتها از موضوع مسابقه گیتار ۸۸ را ایجاد کردم؛ هرچند به شدت از آن پرهیز داشتم.

  و دوم اینکه ممنونم از کسانی که راجع به من صحبت کردند؛ خصوصا مهشاد عزیز و آرش عمرانلوی بزرگوار. دوستان عزیز صرفا به دلیل اینکه پاسخ دادن به نظرات شما در این صفحه هیچ ربطی به مسابقه گیتار ۸۸ نداشت و دفاع از خودم تلقی می شد، از آن پرهیز کردم.

  آرزوی موفقیت دارم برای همه.

 • aghaye habibdoost javab nadadane shoma be khatere laghve mosabeghe nist inja chand ta bahse mishi yekish marboot be mosabeghast ,chera javabe oon khanoomio ke rajebe ejratoo enteghad karde nemidin .be onvane barandeye mosabeghat begin ke elate in irada in boode ya aslan irad naboode ,manam dastane barande shodan shoma dar ahangsazio shenidam ke faghat aghaye aivazian be oon badbakhti ke haghesh khorde shode in harfo khodesh az aghaye mirhadi shenide.lotfan age javabi darin bedin .

 • tamame moshkel ine ke kasayi ke fekre sherkat dar mosabeghe va navazandegi hastan inja nazareshoono neminevisan va baghie ke na navazandegi baladan na az music sar dar miaaran oomadan inja ro sholoogh kardano har chi deleshoon mikhad migan
  khanoome mahshad mesle inke motevajeh nistin ke mosabegheyi ke in saalhaa bargozar mishod shookhi nabood
  shoma hamintori migin man shenidam ke mosabegheye jadid gharare bargozar beshe
  hala age bargozar nashod ma az koja bayad shoma ro peida konimo begim baraye chi harfe alaki zadin?
  kasayi ke in sito mibinan fek nakonan khabara hamine ke inja hasto hameye navazandehaa daran be in ostadaye bozorg bado bira migan
  chand darsad az kasaayi ke inja nazar midan navazandan
  nesfe bishtar faghat moddayian
  inke masoolin cheghad pool dar miaran be shoma che rabti dare
  chera fozooli mikonin?
  mage az shoma daran poole zoor migiran ke be khodetoon ejaze midin injoori harf bezanin
  age nemikhain sherkat nakonin
  zoor ke bala saretoon nist
  har ki nemikhad tashrif bebare too mosabeghati ke ostad joone khodesh davare sherkat kone
  harf maaliat nadare kee…
  har ki har chi delesh mikhad goft
  age kasi dar navazandegie in ostada shak dare bere sare kelaseshoon beshine ta behesh sabet she ke ina vaaghean dar zamineye navazandegi va savade honari harfi dareshoon nist
  in mosabeghe faaliate novini bood va in tabiyi bood ke naghs toosh bashe vali har saal dasht behtar mishod ta jaayi ke emsaal gharar bood az davarayi ke hame ghabooleshoon dashtan davat beshe
  ke bian
  ke age oona ham pishrafte musice iran barashoon mohem bood ba jaano del mioomadan ta ye ghadami baraye pishrafte musice iran bardaran
  oona ham motmaen bashin age mitoonestan mioomadan
  bache baazi nist ke kelas bezarano began maa khaarejimo nayan
  hamashoon too in keshvar be donya oomadan va age pishrafte javoonaye inja dar navazandegie guitar barashoon mohem bood mioomadan
  khanoome mahshad ke migin masoole ejraayi ghahr karde
  bayad be etelaaetoon beresoonam ke in esmesh ghahr nist
  in ostada in hame saal ba aberoo too in mamlekat zendegi kardan va too in mosabeghehaa hich poshtvaaneye maadio manavi vojood nadasht
  oon raghamhaayi ham ke dar morede daramade mosabeghe aghaye danial neveshte boodan hamash dorooghe mahz
  bood
  haminjoori minevisan digeeeee
  kasiam azashoon nemikhad ke in harfaaro saabet konan
  kasaayi ke in mosabegharo bargozar mikardan age in hame az in raah pool dar miavordan motmaen bashin be in raahati mosabegharo tamoom nemikardan
  inke mosabeghe laghv shod neshoon mide bargozar konande hich poshtvaaneye maali nadashte va faghat va faghat baraye pishrafte music kaar mikarde va hala ke mibine dide mardom nesbat be mosabeghe ine tarjih dade ke mosabegheyi nabashe
  man az tarafe hame az masoole bargozari mazerat mikham
  va be doostani ham ke ba harfashoon baese laghve mosabeghe shodan tabrik migam ke saabet kardan ke liaaghate vojoode hamchin etefaaghaate mosbati ro nadaran
  ye nafaram ke be fekre musice inja bood ro ba harfaye birabto dorooghemoon naa omid kardim

 • aghaye bahram,shoma ke enghadr az aghaye habib dust irad migirid ke chera un ghate ro ba in hame eshkal zade aslan farz ro bar in begirim ke vaghean in irada tush vojud dashte ,hala soal ine ke aya khode shoma behtar baladid benavazid ? age behtarid chera sherkat nakardid tu mosabegeh ke ma karetuno bebinim ? faghat baladid iradaye baghie ro begiri ama khodetun joz edea hichi dige balad nistid.

 • نسترن دخترونه باز کامنت دادی و غیر کارشناسانه و از روی احساسات

  و پژمان راجع به صحبتت با آقای بهرام.
  نقد یه قطعه رو هر موزیسینی می تونه بکنه
  لازم نیست که بتونی قطعه رو بزنی
  کافیه موزیک خونده باشی و گیتار رو هم بشناسی
  این تفکر آمماتور هاست که فکر میکنند چون چیزی رو نزدند نمی تونند نقد کنند
  البته دلیل داره آماتور ها موزیک نخوندند

 • haminke shoma karshenasane comment midi kaafie.
  man nemidoonam shoma ki hasti vali age tasmim dari ba doostat ye mosabegheye jadid raah bendazi raahesh in nist ke in
  mosabegharo naabood koni.
  har chand dige in harfa ahamiati nadare chon alan too site guitar4all hame az harfashoon pashimoonan va mazerat khaahi kardan
  be shoma ham pishnahad mikonam bekhaatere bi adabihaatoon mazerat bekhain age ham kheili moser hastin mitoonin be enteghaadhaaye birabto bi natijatoon edame bedin va enghad bezanin too saro
  kalleye ham ta khaste shin
  omidvaram ba in hame music ke khoondin va ba in hame etelaat va eddea ke darin
  haddeaghal be ye jaayi beresin va chand saal dige esmetoono jozve honarmandane taraaz avvale keshvar bebinim.
  albate lazem be zekr ast ke honarmandano musighidaanaane taraz avvale keshvar ham enghad eddeaa nadaran va kasi ke az khodeshoon behtar saaz mizane ro injoori naghde doroogh nemikonan!!!!

 • rasti in kheili rahate ke vaghti dar moghabele ye comment javabi vase goftan nadari begi ke ehsasati comment gozashti va khodeto az javab dadan rahat koni o begi ke kheili haalite va hame gheiraz to va ostadet!! bi etelaa`an

 • سلام
  من پارسا هستم فلامنکو میزنم و ساکن ایران نیستم و ۲۰ ساله که اسپانیا زندگی میکنیم ولی هر سال چند بار میام ایران. و پارسال هم دورادور شاهد مسابقات بودم و در تایید حرفهای دوستان عزیزم داوری خیلی ضعیف و تاسف بر انگیز بود.اینچنین مسابقاتی تو خیلی از کشور های اروپایی برگزار میشه من کشور آلمانو مثال میزنم که خودم هم ۳ دوره تو مسابقاتش شرکت کردم . همیشه داور هاشونو از اسپانیا میارن از افراد سرشناس (البته همه نوازنده های اسپانیا سر شناسند هم پیر هم جوون)مجارستان هم مسابقات گیتار داره که اونام داور از اسپانیا میارن . چین هم مسابقات گیتار داره که من ۲ دوره شرکت کردم اونام از اسپانیا داور میارن وسطح مسابقاتش خیلی بالاست.من شاگرد میگل اچاندو هستم و خیلی دوست دارو تو مسابقات کشورم شرکت کنم ولی با این داوری ضعیف فکر کنم کی بی فاییده باشه

 • man na shagerde aghaye mirhadi hastam va na aghaye aivazian, mosabeghe parsal sherkat kardam va baram fogholade mosbat bud, chon hadafe man chize dige’e bud, va yek donya az aghaye mirhadi mamnunam
  az vaziate musighi dar iran fogholade moteassefam, be nazare man hatta age john williams ham biad inja mosabeghe bezare hame in cherto pertaro poshtesaresh migan, ke in az felani pul gerefto, be pesarkhalash ray dado az in mozakhrafate dige
  aghaye mirhadi kaaaamelan hagh daran ke hich vaght dige in mosabegharo bar gozar nakonan, anjame in kar aslan va be hich vajh asun nabude va nakhahad bud, pas baraye ki bayad ishun talsh konan?!! in liaghat mikhad ke kheili az maha nadarim

 • درود بر سروران گرامی در گفتگوی هارمونیک :
  توضیحات بسیاری از دوستان قابل تامل است ، اما چرا نقد شدن یک جریان یا موضوع با تخریب آن اشتباه میشود..! آیا نباید نقد انجام شود ؟ چرا دوست داریم فقط تعریف و تمجید بشنویم؟ یک نقد خوب میتواند بسیار سازنده باشد ، اما با توجه به یک بعدی بودن جریان مسابقات گیتار و انحصاری و شخصی بودن آن نه تنها از نقد ها استفاده نمیشود بلکه بی جهت مورد بی مهری هم قرار میگیرد .(نقد خوب مورد نظر است) عملی که بیشتر برای کسب درآمد و ویترین انجام میشود جایی برای تمجید ندارد. نفس عمل ، دراینکه زحمتی صورت میگیرد شکی نیست. اما چرا کسی پاسخگوی مسائل بوجود آمده در سال قبل نبود؟ به نظر من غذای مسموم را نخوردن و گرسنگی کشیدن بهتر است تا مسموم شدن ، اگر متولی این کار خانه موسیقی یا وزارت ارشاد بود شاید میتوانست موثر باشد اما همنگامی که به صورت شخصی برگزار میشود آیا فقط برای کسب درآمد و ویترینی برای دیگران نیست؟! ….
  در وب سایت گیتار برای همه که فقط نوشته های مطابق میل خود را تایید میکنند…آنقدر خود سانسوری در وب سایت ها و وبلاگ های ما موجود است که حتی حاضر به شنیدن یک نوشته خلاف میل خود نیستیم ، آیا شما کنسرتو آرانخوئز با اجرای “کامه ترا” را دیده اید ؟ آیا قابل شنیدن است ؟ آیا این نوع اجرا !! توهین به ببننده و شنونده نیست؟!! …. آیا بعد از چند سال مسابقه برگزار کردن باز هم پیش آمدن مسائل سال قبل جای تامل ندارد؟! … قضاوت با خود شما.

 • سلام

  با تشکر از مراتب لطف و بخشش و همدلی تمام دوستان و سروران که ما را مدیون خود ساختند.

  ۱- بدین وسیله بر پایی دوباره مسابقه گیتار ۸۸ اعلام می گردد.

  ۲- موارد اعلام شده کماکان به قوت خود باقی است و تاریخ ثبت نام تغییر نخواهد کرد و تا آخر بهمن۸۷ است.
  ۳- نوازندگانی که ” کمپاس ” ندارند به اینجانب ایمیل بزنند تا با ایشان هماهنگ شود.
  kayvavmirhadi@yahoo.com

  ۴- در لیست داوران مدعو تجدید نظر شده و برای جلوگیری از سوء تفاهمات ، مراتب ، بعد از قطعی
  شدن حضور این سروران فورا به اطلاع خواهد رسید.

  ۵- نمایندگی گیتار های آپاریسیو ( آپاراچیو ) در ایران به شرط رسیدن هر بخش به بیست (۲۰ ) نفر
  برای آن بخش گیتار اهداء خواهند نمود .تمام جایزه ها از تابستان ۸۷ تعیین شده و مشکلی در
  این زمینه از طرف آقای روح الفدی با ما نبوده و نیست و نخواهد بود. بدیهی است
  در صورت به حد نصاب نرسیدن هر بخش ، از محل درآمد ریالی ثبت نام کنندگان جایزه اهداء خواهد شد.

  ۶- در همین جا رسما اعلام می گردد که مسابقه کشوری گیتار کلاسیک تهران با احدی از افراد
  حقیقی یا حقوقی ایران و سایر کشور ها مشکل ارتباطی و عقیدتی نداشته و ندارد و نخواهد داشت .
  سایت ها و رسانه های محترم می توانند اخبار این مسابقات را منتشر کنند و بر پایی یا حذف پست های
  کامنت ، آزادی بیانی را که این مسابقه می جوید خدشه دار نمی سازد.

  ۷- در مورد دعوت از داوران خارجی ، مسئله اساسی تامین بودجه و هماهنگی وقت ایشان با تاریخ
  مسابقه و وزارت امور خارجه است ولی اعلام آمادگی آنان شده است. به هر حال هیچ دورنمای مثبتی
  برای حضور داور خارجی در مسابقه ۸۸ متصور نیست و شرایط مبهم است .

  ۸- مسابقه کشوری گیتار کلاسیک تهران همیشه از صنعتگران گیتار ایرانی دعوت به شرکت و اهداء
  و نمایش هنر دست ایشان نموده و باز هم این دعوت به قوت خود باقی است.

 • لطفاً نظر من هم بخونید
  من شاید گیتاریست خوبی نباشم، اما آنقدر ورژنهای مختلف از آثار کلاسیک رو گوش کرد، انقدر زیاد بودن، که میتونم ادعا کنمبا یک بارگوش کردن نواختن هر انسان زنده ای میتونم بگم داره طور می زنه حتی این صحبتهام رو روی جان ویلیامز و سگوویا ی معروف هم بسط میده. به هرحال چرا همه منتظرن تا یه اتفاقی بیافته تا یکی و مسول بدونن و خودشون رو بهتربن. یک ضرب المثل چینی هست که میگه اگه چیزی تو چنته داری جوری نشون بده تادوردستها آشکار بشه. پس با همه ی شما هستم، اگه بلدید اگه می تونید، اگه ادعاتون میشه توی گود نشون بدید نه تو کامنتها و توی حرف، روی سن نشون بدین، با همهی شمام از آقای حبیب دوست عزیز تا مهشاد جان. بیخود هم به هم نپرید، اگرم که نه ایران رو قبول نداریو. خیلی خوب ۱۰۰ تا کشور خارجی هستن که یتونین واسه ادعاتون اونجا فیگور بگیرین نه اینجا

 • به هرحال این داورهایی که میبینید چه در چند سال پیش چه در آینده از من و شما خیلی بیشتر بارشون. من آقای آخوندی، آقای تفقدی و آیوازیان رو میشناسم. اصلاً میگیم که گیتاریستهایی بیسوادن که میتونم به جرات بگم که اگه مسائل اقتصادی ایران و بی اهمیتی به جامعه ی مسیقی نبود از صدتا مانوئل باروکو دویدراسل و شارون بهتر میشدنو همونطور که خانم افشار شد. به هرحال ما میگیم این استادان گرانقدر و عزیز هیچی نمیدونن اما همین هفراد بودن که گیتارو به دست من و شما دادن، پس نه تنها یک یا دو پیرهن از منو شما بیشتر پاره کردن بلکه یک کارخونه لباس سازی و داغون کردن، متوجه منظورم که میشین. شماها ۵ ۶ ساله نوازنده ششدین انقد ادعا دارین، پس این استادای عزیز چی بگن، پس وقتی اونا چیزی نمیگن واسه خودتون فلسفه بافی نکنید. همین! ممنون

 • آقای میرهادی من از طرف همه بچه های نوازنده گیتار که بعضی هام مستقیم شاگرد شما بودن از شما تشکر می کنم که دل ما هارو نشکستید و این مسابقه را برگزار کردید.
  راستی هیچ وقت منتظر این نباشید که اینجا کسانی که خوب تمرین می کنند و اهل کار هستند نظرشون را بنویسن چون مشغول تمرین کردن هستند و مثل خیلی هایی که اینجا هی تیکه پرانی می کنن نوازندگان بیکار و شکست خورده نیستند ایتبه معدود افرادی هم که نوازنده خوب هستند هم در این نظرها اسمشان دیده می شه که از روی غیرتی که به برگزاری این مسابقات دارند وقت می گزارند برای هنر موسیقی و گیتار!!

 • آقای محسن جمشیدی عزیز سوال شما چه ربطی به مسابقات گیتار دارد ؟ والا هر انتقادی جای خودش رو داره شما در صفحه مربوط به کنسرتو آرانخوئز که در همین سایت هم هست میتونید نظر بدید ! والا بنده هم یک سری نظرات داشتم اما فکر کنم حداقل ربطی به قضیه داشت . در ضمن دوست عزیز شما در ایران زندگی میکنید و با بضاعت خاص خویش انتظار دارید ارکستر سمفونیک لندن و نوازندگی جان ویلیامز رو در ایران ببینید ؟! سوال دیگر تا حالا شده بجای این که ادعا از نقد بکنید وضعیت ارکسترهای دیگر کشورها و اصلا اینکه یک ارکستر به سطح مطلوبی برسد مطلب بدهید ؟! هر چند در سانسور مطالب در سایت گیتار برای همه ابتدا خود بنده منتقد بودم اما امروز به این نتیجه رسیدم که کار ایشان کاملا درست است چرا که افکار مریض در این جامعه بسیار است .

 • در مورد مساله مالی : شما در راه خدا کار میکنید ؟ شغل شما چی هست بگید ما هم بیایم مجانی از فضل و رحمت شما استفاده کنیم ! مشکل تمام شماها اینه که ۳۵ هزارتومان با تیم برگزاری میرسه ؟ بنظر شما برگزاری احتیاج به پول نداره ؟ یعنی داورها همه ۳ روز کلاسشون رو ول میکنند که مجانی و در راه خدا ! بیان در مسابقات داوری کنند ؟ یعنی اقای میرهادی با این پول میتونه یک ویلا در دبی بخرند ؟ ! البته من آقای میرهادی رو دیدم که ماشین هم نداشتند هر چند شاید با این پول بشه کی SLK خرید ! آیا ایشان باید بیان ریز هزینه ها را بدهند .مثلا آقای آخوندی : یک عدد دوغ داشتند – ۲ تا سیخ کباب + یک سالاد اونم از نوع اندونزی ! + یک نوشابه فانتا ( دوغ با نوشابه نمیسازه !) + مقادیر زیادی چیپس و پفک + ایشون نمیدونم ماشین دارن یا خیر فکر کنم باید هزینه بنزین ایشان که لیتری ۴۰۰ آزاد باشه هم آقای میرهادی حساب کنند . ایشان ۳ روز هم اموزشگاه رو باید بپیچونه که حساب کنیم -۲۰ تا شاگرد ساعتی ۸ هزارتومان ( تخفیف میدیم میگیم ۵ هزارتومان ! ) …. یک کم خجالت بد نیست … والا با این تفکر مریض در موسیقی چه کار میکنید ؟

 • خوشحالم که این مسابقه باز روی کار آمد و سایت آقای میرهادی هم دوباره شروع به کار کرد خیلی نگران شده بودم.
  آقای میرهادی ممنون از شما

 • درود بر دوستان عزیز در گفتگوی هارمونیک :
  جنب آقای مهدی ععبداللهی ، طرف صحبت من شما نبودید ، ادبیات شما در نگارش نشان از نوع تفکر شما دارد ، اگر شما از اشکالات این مسابقات و کنسرت ها بی اطلاع هستید میتوانید با مطالعه بیشتر و تفکر در یک موسیقی جدی نوشته من را مطالعه بفرمایید. به هیچ وجه منظور من از اشکال آن کنسرتو جناب آقای آخوندی نبودند ، بلکه نوع رهبری و اشکال ریتم و ….. بود و چون اینجا جایی بود که جناب میرهادی امکان مشاهده آن را داشتند در اینجا نگارش کردم.
  مسابقات سال قبل آنچنان آسیبی به بعضی از شرکت کنندگان رساند که آنها را مدتی دچار سردرگمی روحی کرده بود ، وقتی که زمان مسابقه روز ۵ شنبه اعلام میشود و نوازنده ای برای اجرای خود مراجعه میکند و کسی آنجا نیست ، باید چه تعبیری داشت !!!!! آیا کسی جوابگو بود؟… دوست عزیزم من هم مانند شما در ایران زندگی میکنم اما در قید باند بازی نیستم ، اگر نقد به معنای تعریف است که د ر اینجا همه ماهرند. در ضمن مظلوم نمایی برای درآمد جناب میرهادی هم از طرف شما عمل زیبایی نیست ، انجام کار درست هیچ ربطی به شغل و تعداد شاگرد و دوغ و نوشابه ندارد.
  ………………………………
  از دوستان گرامی در گفتگوی هارمونیک که این بحث را آزاد گذاشتند تشکر میکنم اما متاسفم که دوستان به جای نظر در مورد موضوع اصلی با هم به بحث میپردازند. در صورتیکه سوالی از طرف گفتگوی هارمونیک مطرح باشد با کمال میل پاسخگو خواهم بود.

 • موافقم باهات محسن این چه جوکی بود شب مسابقه عشقی تصمیم گرفتن ۲ روز رو تو یه روز برگزار کنن مگه همه الافن که بیان این کامنت هارو هروز چک کنن ور داشته بودند sms زده بودند. این چه کاریه! اگه من وردارم خاموش کرده باشم گوشیمو چه خاکی باید بریزم تو سرم!!! ۲ روز قبل مسابقه! اگه مسابقه س گاو چرونی هم باشه به ولا ۲ روز قبلش همین جوری لمپنی عوض نمی کنند.تاسف

 • salam,man ta hala toye jashnvareye tehran sherkat nakardam ama age khoda be khad emsal tasmim daram biam.albate inja to shahre ma jashnvare bargozar mishe vali faght 2sale.khastam pishnahad konam shoma ke akhshe amatoo gozashtin vase onai ke tajrobeye sen raftano nadaran behtar nist ke yeki 2rooz ghabl az shoroe mosabeghat barnamei tartib bedid ke har kas ke mitone vase ashenaee ba sene onja biad va ghetehasho bezane.fekr mikonam injori tarse adamai mese man ke kamam nistan va kam raftan ro sen mirize ham ba javve salon ashena mishan.omidvaram pishnahadam arzeshe fekr kardan dashte bashe.

 • dorostesh ineke hame az avalin rooz bian too salono ejraye hamaro bebinan
  vagarna natijash hamin mishe ke kheilia ke ejraye baghiaro nadidan bikhodi migan felaani khoob zado naraft final!!!
  dar hali ke ino faghat az doostashoon shenidan va khodeshoon ejraye tarafo nadidan!!!

 • با سلام خدمت همه ی دوستان هنرمند من امسلال برای اولین بار در مسابقه در بخش فلامنکو شرکت کردم امیدوارم مسابقه ی خوبی باشه و ارزوی موفقیت برای همه ی دوستان رو دارم.

بیشتر بحث شده است