گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

درباره طراحی ویولن – طرح و مدل (۳)

معمولا برای ترسیم هر سازه ای از هندسه و قوانین هندسی استفاده می شود، حداقل در ظاهر عمل اینگونه است. در اینجا نیز شاید تصور شود که هندسه و ریاضیات رل اصلی حل ماجرا را به عهده دارد، ولی پیش از آن باید به این نکته مهم اشاره شود که قبل از ترسیم هر ساختاری، ما در دو وجه اصلی حضور داریم یا در زمانی هستیم که در ابتدای خلق اثر قرار گرفته ایم و یا در این لحظه از زمان.

در هر دو حالت می توان حضور گذشته و تجربه های متنوع را در نظر گرفت چه در زمان خلق اثری تازه تر باشم با تجربیات گذشته هر چند اندک و چه در زمان حال، با پشتوانه هایی غنی در مقداری معادل ۵۱۰ سال (از ۱۵۰۰ میلادی تا ۲۰۱۰ میلادی)

اما در اینجا اگر فرض را بر این بگذاریم که در ابتدای خلق اثر هنری همچون ویلن قرار گرفته ایم، یعنی حالت اول حضور در جریان، در این حالت هندسه نمی تواند صرف وجه عملی اش، به تنهایی کارآمد باشد، زیرا که برای ایجاد خواسته هایی از این دست، هندسه خود نیز یکی امکاناتی است برای تولید نقشه و یا طرحی که در ارتباط با کیفیت ساختار مواد مصرفی بکار گرفته می شود، آنچنان که فیزیک و مکانیک نقش خود را بدین گونه ایفا می کند.

به طور مثال هنگامی که هنوز نمی دانیم از چه متریالی برای ساخت یک سازه بهره می گیریم و یا از مقادیر نیروهای وارده بر آن آگاهی کافی نداریم ،و یا در صورت دانستن آن به کیفیت و کمیت نیروهای وارده به لحاظ حرکت – سکون – تغییر و تبدیل- افزایش –کاهش – تداخل – تخریب – ترکیب و شتاب اشراف نداریم، چگونه می توانیم با دانش هندسه صرف به رسم تصویری بسنده نمائیم؟

آری شاید بتوانیم تصویری را در نهایت آرزومندی و زیبایی شناسی مطلوب خود با کمک گرفتن از قواعد ریاضی و هندسی ترسیم نمائیم اما تا مرحله عمل و زمان وقوع ساختار، تناقضات بسیاری دیده خواهد شد و این روش مشخصا کاری اصولی و دقیق نیست.
بنابراین در مرحله اول نیاز، خواسته و آرزومندی شخص مخترع، مکتشف ویا طراح در تعامل با همه مجموعه عوامل ضروری در بر گیرنده آنچه قرار است به وقوع بپیوندد، نکته حائز اهمیت است.
ذکر این نگاه ضروریست که قرار نیست در اینجا بصورت کلیشه ای تصویری ترسیم شود و مورد استفاده قرار گیرد، بلکه هدف اینست تا به چگونگی پیوند سایر علوم و نسبت آن با میل به خلق یک محصول اشاره شود،رابطه ای که در کتب مختلف ترسیمات شاید از آن نامی برده نشود، اما حضورهر آنچه در پیرامون خود می بینیم که ساخته دست بشر است، این سلسله ارتباطات، پیش بینی و به اجرا در آمده است.

با این پیش فرض در صورت درک دقیق مفاهیم، هر شخصی به خوبی می تواند تحلیلگر و آنالیز کننده طرح ها و نقشه های ساختار محصولات باشد.( نسبی بودن)

آنچنان که گفته شد خواسته طراح در تعامل با کیفیت موادی که سازه از آن ساخته می شود باید نقاط اشتراک و هماهنگی مطلوب را داشته باشد. به عنوان مثال طرح و نقشه ویلن و در مرحله بعد تولید و ساخت آن با توجه به موادی که از جنس چوب در نظر گرفته می شود. بنابراین مقاومت و توانایی های چوب در مقایسه با دیگر موادها همچون فلزات و شیشه و هر جنس دیگری تفاوت داشته وهر کدام تعریف خاص خود را خواهند داشت، که نهایتا با اشاره به نوع مصرف، طراحی آن متفاوت خواهد بود.

همچنین در نوع محصولی که از جنس چوب ساخته می شود نیز حساسیت های بارزی در انتخاب چوب مخصوص و مناسب تر نیز وجود دارد که بعد از انتخاب نوع خاص، در همان نوع نیز تنوعات متعددی وجود دارد و اززوایای مختلفی سنجیده می شود که این خود نیز جریان کار را متمرکز تر خواهد کرد.

رضا ضیائی

رضا ضیائی

متولد ۱۳۵۴
سازنده خانواده ویولن

Maestro liutaio (master violinmaker) Approved by professional master violinmaker in Italy-Cremona Making: violin, viola, cello & bass

دیدگاه ها ۲

بیشتر بحث شده است